Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

МРИГЛОД Ігор Миронович
(короткий біографічний нарис)

Народився 26.05.1960 р. у смт. Козлів на Тернопільщині. Доктор фізико-математичних наук (2000).  Дійсний член Наукового товариства імені  Шевченка (2011). Академік НАН України (2012).

Закінчив фізичний факультет Львівського державного університету ім. І.Я. Франка (1982). Відтоді його діяльність нерозривно пов’язана з Інститутом фізики конденсованих систем (ІФКС) НАН України та його предтечею – Львівським відділенням статистичної фізики Інституту теоретичної фізики АН УРСР. Пройшов шлях від інженера до директора інституту (2006-2021) та головного наукового співробітника (від 2021). Захистив кандидатську дисертацію «Використання наближеного перетворення ренормалізаційної групи до дослідження критичної поведінки n–компонентної моделі структурного фазового переходу» (1988) (керівник – акад. НАН України І.Р.Юхновський) та докторську дисертацію «Статистична теорія колективних збуджень у рідинах: Підхід узагальнених колективних мод» (2000).

Його дослідження охоплюють теорію фазових переходів і критичних явищ, динаміку та фазову поведінку рідин, методи статистичної фізики і комп’ютерного моделювання у застосуваннях до фізики м’якої речовини. Запропонував метод узагальнених колективних мод у нерівноважній теорії рідин, що відкрило нові можливості для самоузгодженого розрахунку часових кореляційних функцій, спектрів колективних збуджень і коефіцієнтів переносу. Разом із співавторами дослідив негідродинамічний механізм поширення тепла, особливості структурної релаксації у плинах, природу оптичних мод фононного типу в сумішах, формування спінових хвиль у магнітних рідинах, а також запропонував низку високоефективних алгоритмів для комп’ютерного моделювання багаточастинкових систем методом молекулярної динаміки. Розробив загальний формалізм опису фазових переходів другого роду в системах із термодинамічними в’язями, отримав цікаві результати в теорії каталітичних реакцій та при описі поведінки паливовмісних матеріалів в об’єкті «Укриття» Чорнобильської АЕС. Загалом у його доробку понад 400 наукових публікацій, серед яких також праці з історії науки, наукометрії та проблем організації наукових досліджень.

Премія імені С.І. Пекаря НАН України (2003). Почесна грамота Верховної Ради України (2004). Відзнаки НАН України «За наукові досягнення» (2008), «За підготовку наукової зміни» (2010).
Орден «За заслуги» ІІІ ст. (2020).
Головний редактор журналу «Condensed Matter Physics» (2021).
Заступник голови НТШ.
Член секції Комітету з Державних премій України, член спеціалізованих та проблемних рад, член редколегій ряду наукових журналів.

Головні публікації:
  1. I.M. Mryglod, I.P. Omelyan, M.V. Tokarchuk. Generalized collective modes for the Lennard-Jones fluid // Mol. Phys. – 1995. – 84 (2), 235-259
  2. I.M. Mryglod. Generalized statistical hydrodynamics of fluids: Approach of generalized collective modes // Condens. Matter Phys. – 1998. – 1, 753-796
  3. I.M. Mryglod, I.P. Omelyan, R. Folk. Ferromagnetic phase transition in a Heisenberg fluid: Monte Carlo simulations and Fisher corrections to scaling // Phys. Rev. Lett. – 2001. –86,3156
  4. I.P. Omelyan, I.M. Mryglod, R. Folk. Symplectic analytically integrable decomposition algorithms: classification, derivation, and application to molecular dynamics, quantum and celestial mechanics simulations // Computer Phys. Communic. – 2003. – 151 (3), 272-314
  5. O.V. Patsahan, I.M. Mryglod. Phase behaviour and criticality in primitive models of ionic liquids. – In: Order, Disorder and Criticality (Ed. Yu. Holovatch), World Scientific: Singapore. – Vol. 3, 2012. – P.47-92
  6. T. Bryk, F.A. Gorelli, I. Mryglod, G. Ruocco, M. Santoro, T. Scopigno. Behavior of supercritical fluids across the “Frenkel Line” // J. Phys. Chem. Lett. – 2017. – 8 (20), 4995-5001