Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

ЯЦКІВ Роман
(короткий біографічний нарис)

Народився 08.11.1939 р. в м. Люблінець (Польща). Доктор наук (1966). Професор (1969).

Закінчив Свартморський коледж (1961). Продовжив своє навчання під керуванням професорів Г. Бете (H. Bethe) та К. Вільсона (K. Wilson) у Корнельському університеті (Ітака, Нью-Йорк) і в 1966 р. отримав звання доктора наук (Ph.D.) У 1966–1969 рр. ‒ молодший науковий співробітник Гарвардського університету. Від 1969 року працює в Масачусетському технологічному інституті, в якому до 2013 р. очолював кафедру Джеррольда Захаріаса на фізичному відділенні. Нині – почесний професор фізики інституту.

Наукова діяльність пов'язана з дослідженнями теоретичної та математичної фізики. Розв'язав (з Дж. Белом) довготривалу проблему електромагнітного розпаду нейтральних піонів (1969). Розробив функціональні методи обчислення ефективної дії для складених операторів в квантовій теорії поля (1974). Зробив істотний внесок у дослідження топологічно нетривіальних конфігурацій в різних моделях з калібровними полями, в тому числі в чотиривимірній теорії Янга-Мілса та в тривимірній неабелевій теорії з матерією Черна-Саймонса, де знайшов зв'язок з двовимірними інтеґровними системами. Відкрив (з К. Ребі) ефект подрібнення ферміонного числа і періодичність вакууму полів Янга-Мілса (1976). Запропонував (з Л.Д. Фаддєєвим) новий ефективний підхід до квантування систем із в'язями, що поліпшує підхід Дірака (1988). Деякі з його основних результатів спричинили появу нових напрямів у квантовій теорії поля, а інші важливі результати стосуються виявлення прихованих або динамічних симетрій в різних фізичних системах. Останні роботи присвячені квантовій теорії поля з некомутативною геометрією. Всесвітньовідомий за відкриття так званої аксійної аномалії, відомої як Адлер‒Белл‒Яцків‒аномалія (Adler–Bell–Jackiw anomaly) або хіральна аномалія, а також за модель Яцків‒Тейтелбоїм‒гравітація (Teitelboim gravity). Автор багатьох наукових публікацій, серед яких 7 монографій.

Премія та медаль Дірака (1998). Премія з математичної фізики Дені Хайнемана (1995). Стипендія Альфреда П. Слоуна (1969‒1971). Пам'ятна стипендія Джона Саймона Гуггенхейма (1977‒1978). Почесний доктор Туринського університету (Італія) та Упсальського університету (Швеція). Член Американської академії мистецтв і наук, Американського фізичного товариства, Американської національної академії наук. Іноземний член Національної академії наук України.

Головні публікації:
  1. Bethe H.A., and Jackiw R.W. Intermediate Quantum Mechanics. Basic Books:N.Y., 1973, 393 p.
  2. Treiman S., Jakiw R., and Gross D. Lectures on Current Algebra and its Applications. N.J.: Princeton Univ. Press, 1972, 363 p.; Трейман С., Джекив Р., Гросс. Д. Лекции по алгебре токов, М.: Атомиздат, 1977, 232 с.
  3. Farhi E. and Jakiw R. (Ed). Dynamical Gauge Symmetry Breaking. Singapore: World Sci., 1982, 410 p.
  4. Jackiw R., Khuri N., Weinberg S. and Witten E. (Eds). Shelter Island II. MIT Press, 1985, 369 p.
  5. Treiman S., Jakiw R., Zumino B. and Witten E. Current Algebra and Anomalies. Singapore: World Sci., 1985, 520 p.
  6. Jackiw R. Diverse Topics in Theoretical and Mathematical Physics. Singapore: World Sci., 1995, 524 p.
  7. Jackiw R. Lectures on Fluid Dynamics: A Particle Theorist's View of Supersymmetric, Non-Abelian, Noncommutative Fluid Mechanics and D-BranesSpringer Science & Business Media, 2002, 114 p.