Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

БАКАЙ Олександр Степанович
(короткий біографічний нарис)

Народився 16.09.1938 р. в Харкові. Доктор фізико-математичних наук (1972). Професор (1987). Академік НАН України (2009).

Закінчив фізико-математичний факультет Харківського державного університету ім. О.М. Горького (1961). Відтоді працював у Харківському фізико-технічному інституті, пройшовши шлях від молодшого наукового співробітника (1961) до завідувача теоретичного відділу (від 1981). Захистив кандидатську дисертацію «Вплив періодичних та випадкових збурень на нелінійні системи» (1966) та докторську дисертацію «Питання теорії нелінійних коливань та їхнє застосування у фізиці» (1972). Одночасно професор Харківського державного університету (1977-1999) і Білгородського педагогічного університету (1994-1998). Після створення Інституту теоретичної фізики ім. О.І. Ахієзера ННЦ ХФТІ очолює відділ теорії конденсованих середовищ і ядерної матерії.

Коло наукових інтересів складають дослідження з теоретичної фізики і теорії конденсованого стану, та прикладного матеріалознавства у ядерній енергетиці. Розвинув теорію нелінійних багатохвильових явищ в суцільних середовищах − плазмі, іоносферній плазмі, твердому тілі; побудував теорію помірної турбулентності в плазмі; сформулював полікластерну модель аморфних твердих тіл та дослідив фізичні властивості полікластерів; встановив зв'язок адіабатичних інваріантів та інваріантів Пуанкаре-Картана і довів, що ентропія стохастичної динамічної системи є адіабатичним інваріантом; побудував теорію гетерофазних станів та вторинних фаз і теорію фазових перетворень з урахуванням множинності ближнього упорядкування; вивчив природу великомасштабних кореляцій та ультраповільних мод в склоутворювальних рідинах; побудував структурно-фазові діаграми бінарних сплавів, що перебувають в умовах реакторного опромінювання. Керує програмами розроблення і тестування в експериментах з імітаційним опроміненням матеріалів для реакторів 4-го покоління. Автор близько 300 наукових публікацій та 5 монографій. Серед його учнів − 13 кандидатів і 5 докторів наук.

Державна премія України в області науки і техніки (1992). Премія імені О.І. Лейпунського НАН України (2008). Подяка КМ України (2003). Відзнака НАН України «За наукові досягнення» (2008). Дійсний член Наукового товариства ім. Тараса Шевченка (2007). Соросівський професор (1996). Стипендія ім. К.Д. Синельникова (2003). Член секції Комітету з Державних премій України, член спеціалізованих та проблемних рад, член редколегій багатьох наукових журналів.

Головні публікації:
  1. Бакай А.С., Степановский Ю.П. Адиабатические инварианты. К.: Наукова думка , 1981.
  2. Бакай А.С. Поликластерные аморфные тела. М.: Энергоатомиздат, 1987, 192 с.
  3. Bakai A.S., Yu.S. Sigov.The Multifaceted Turbulence. Journ. of Fluid Mech. Research 22, 7-74 (1995).
  4. Bakai A.S. and Fischer E.W. On the nature of long-range correlations of density fluctuations in glass-forming liquids. J. Chem. Phys. 120, 5235-5252 (2004).
  5. Bakai A.S. Combined effect of molten fluoride salt and irradiation on Ni-based alloys, In: Materials Issues for Generation IV Systems: Status, Open Questions and Challenges, eds. V. Ghetta, D. Gorse, D. Maziere, V. Pontikis. Springer, 2008, 537-559.
  6. Бакай А.С. Роль гетерофазных флуктуаций в фазовых превращениях, В сб. Проблемы современной физики, Харьков, ННЦ ХФТИ, 30-60 (2008).