Загальна інформація

Завідувач відділу – член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Юрій Олексійович Ситенко.

До складу відділу входить лабораторія структури атомних ядер.

Тематика наукових досліджень

  • Квантова теорія поля та її застосування у фізиці атомного ядра та елементарних частинок, астрофізиці, космології та конденсованого стану речовини
  • Теорія непертурбативних ефектів у фізичних системах із сильною взаємодією
  • Теорія малонуклонних систем
  • Теорія квантових багаточастинкових систем
  • Мікроскопічна теорія легких ядер і ядерних реакцій
  • Теорія колективних збуджень атомних ядер
  • Структура легких екзотичних ядер
  • Представлення без ізоспіну в теорії легких ядер
  • Побудова ядерних потенціалів взаємодії для узгодженого опису малонуклонних систем