Відділ теорії ядра і квантової теорії поля

Завідувач відділу – член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Юрій Олексійович Ситенко.

До складу відділу входить лабораторія структури атомних ядер.
Завідувач лабораторії – доктор фізико-математичних наук Юлія Анатоліївна Лашко.

Тематика наукових досліджень
  • Квантова теорія поля та її застосування у фізиці атомного ядра та елементарних частинок, астрофізиці, космології та конденсованого стану речовини
  • Теорія непертурбативних ефектів у фізичних системах із сильною взаємодією
  • Теорія малонуклонних систем
  • Теорія квантових багаточастинкових систем
  • Мікроскопічна теорія легких ядер і ядерних реакцій
  • Теорія колективних збуджень атомних ядер
  • Структура легких екзотичних ядер
  • Представлення без ізоспіну в теорії легких ядер
  • Побудова ядерних потенціалів взаємодії для узгодженого опису малонуклонних систем
Ситенко Юрій Олексійович
Посада: завідувач відділу
доктор фіз.-мат. наук
професор
чл.-кор. НАН України
yusitenko@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-90
Наукові результати Публікації

Журавель Денис Віталійович
Посада: провідний інженер
lpbest@ukr.net
Наукові результати Публікації

Харченко Владислав Федорович
Посада: головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
професор
vkharchenko@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-98
Наукові результати Публікації

Кузьмичов Валентин Євдокимович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
specrada@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-05
Наукові результати Публікації

Петров Микола Митрофанович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
pet@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-72
Наукові результати Публікації

Шадура Віталій Миколайович
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
shadura@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-40
Наукові результати Публікації

Анчишкін Дмитро Владленович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
dmanch@bitp.kiev.ua, dmytro.kiev@gmail.com
Тел: +38(044) 52-13-1-45
Наукові результати Публікації

Бабенко Володимир Олексійович
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
pet2@ukr.net
Тел: +38(044) 52-13-4-04
Наукові результати Публікації

Гринюк Борис Євгенович
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
bgrinyuk@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-27
Наукові результати Публікації

Пушкаш Ольга Анатоліївна
Посада: провідний інженер
olgapushkash@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-84
Наукові результати Публікації

Лабораторія структури атомних ядер


Лашко Юлія Анатоліївна
Посада: завідувач лабораторії
доктор фіз.-мат. наук
старший дослідник
ylashko@gmail.com
Тел: +38(044) 52-13-1-77
Наукові результати Публікації

Василевський Віктор Семенович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
vsvasilevsky@gmail.com
Тел: +38(044) 52-13-1-64
Наукові результати Публікації

Нестеров Олександр Володимирович
Посада: старший науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
nesterov@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-64
Наукові результати Публікації

Солоха-Климчак Мар'яна Дмитрівна
Посада: провідний інженер
mariana_sk@ukr.net
Наукові результати Публікації
Наукові відділи