Відділ теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах

Завідувач відділу – доктор фізико-математичних наук Лариса Свиридівна Брижик.

До складу відділу входять:
  • Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем.
    Завідувач лабораторії - доктор фізико-математичних наук Сергій Геннадійович Шарапов.
  • Лабораторія біофізики макромолекул.
    Завідувач лабораторії - доктор фізико-математичних наук Сергій Наумович Волков.
Тематика наукових досліджень
  • Теорія елементарних збуджень та взаємодії між ними в кріокристалах
  • Теорія нелінійних збуджень конденсованих систем
  • Теорія нелінійного транспорту енергії та заряду в молекулярних та нано- структурах
  • Конформаційна механіка біологічних макромолекул
Брижик Лариса Свиридівна
Посада: завідувач відділу
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
brizhik@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-54
Наукові результати Публікації

Локтєв Вадим Михайлович
Посада: головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
професор
академік НАН України
vloktev@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-39
Наукові результати Публікації

Малишева Любов Іванівна
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
malysh@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-49
Наукові результати Публікації

Оніпко Олександр Іванович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
професор
aleon@bitp.kiev.ua, alexanderthenth@gmail.com
Наукові результати Публікації

Вахненко Олексій Олексійович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
vakhnenko@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-37
Наукові результати Публікації

Кравчук Володимир Петрович
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
vkravchuk@bitp.kiev.ua, volodymyr.kr@googlemail.com
Тел: +38(044) 52-13-1-67
Наукові результати Публікації

Єршов Костянтин Васильович
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
kostya.er@gmail.com, yershov@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-5-52
Наукові результати Публікації

Шубний Володимир Олексійович
Посада: провідний інженер
vshubny@gmail.com
Тел: +38(044) 52-13-1-71
Наукові результати Публікації

Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем


Шарапов Сергій Геннадійович
Посада: завідувач лабораторії
доктор фіз.-мат. наук
старший дослідник
sharapov@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-71
Наукові результати Публікації

Єремко Олександр Олександрович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
eremko@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-31
Наукові результати Публікації

Золотарюк Ярослав Олександрович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший дослідник
yzolo@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-97
Наукові результати Публікації

Скрипник Юрій Вікторович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
skrypnyk@bitp.kiev.ua, yuriy.v.skrypnyk@gmail.com
Тел: +38(044) 52-13-4-17
Наукові результати Публікації

Понежа Олена Олександрівна
Посада: науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
ponezha@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-91
Наукові результати Публікації

Стародуб Іван Олексійович
Посада: науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
starodub@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-48
Наукові результати Публікації

Лабораторія біофізики макромолекул


Волков Сергій Наумович
Посада: завідувач лабораторії
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
snvolkov@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-59
Наукові результати Публікації

Крячко Євген Сергійович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
evgene.kryachko@gmail.com, e_kryachko@yahoo.com
Тел: +38(044) 52-13-1-73
Наукові результати Публікації

Перепелиця Сергій Миколайович
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
старший дослідник
perepelytsya@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-95
Наукові результати Публікації

П'ятницький Дмитро Валерійович
Посада: науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
dvpyat@gmail.com
Тел: +38(044) 52-13-1-01
Наукові результати Публікації

Канєвська Поліна Павлівна
Посада: провідний інженер
kanevska@bitp.kiev.ua, ppkaneska@gmail.com
Тел: +38(044) 52-13-4-95
Наукові результати Публікації

Здоревський Олексій Олександрович
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
zdorevskyi@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-39
Наукові результати Публікації
Наукові відділи