Загальна інформація

Завідувач відділу доктор фізико-математичних наук, професор Юрій Борисович Гайдідей.

До складу відділу входять:

  • лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
    Керівник - доктор фізико-математичних наук Шарапов Сергій Геннадійович
  • лабораторія біофізики макромолекул
    Керівник - доктор фізико-математичних наук Волков Сергій Наумович

Тематика наукових досліджень

  • Теорія елементарних збуджень та взаємодії між ними в кріокристалах
  • Теорія нелінійних збуджень конденсованих систем
  • Теорія нелінійного транспорту енергії та заряду в молекулярних та нано- структурах
  • Конформаційна механіка біологічних макромолекул