Загальна інформація

Завідувач відділу – член-кореспондент НАН України, професор Богдан Іванович Лев.

До складу відділу входить лабораторія математичного моделювання.
Керівник - доктор фізико-математичних наук професор Гончар Микола Семенович.

Тематика наукових досліджень

  • Статистична фізика конденсованих середовищ
  • Формування структур у квантових та класичних рівноважних та нерівноважних (відкритих) системах
  • Моделювання нелінійної динаміки синергетичних систем
  • Квантова оптика та криптографія
  • Cтатистична теорія електромагнітних процесів в турбулентній плазмі
  • Теорія та моделюванню кінетичних властивостей запорошеної плазми
  • Статистична теорія економічної рівноваги й економічної динаміки
  • Моделювання процесів на фондовому ринку