Відділ теорії квантових процесів у наносистемах

Завідувач відділу – член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Ельмар Григорович Петров.

Тематика наукових досліджень
  • Теорія переносу енергії і зарядів в молекулярних, біомолекулярних та кристалічних структурах, включаючи наноструктури
  • Фізичні властивості нових органічних і неорганічних матеріалів
  • Теорія низьковимірних електронних систем
  • Оптичні та транспортні властивості металевих наночастинок та наноструктур в області плазмонних резонансів
  • Застосування числових методів та комп'ютерного експерименту в задачах статистичної фізики, зокрема, фізики водних систем, а також квантової хімії
  • Дослідження ефектів структурно-функціонального зв'язку у нерівноважних (біо)макромолекулярних системах
  • Дослідження надпровідних та термоелектричних властивостей новітніх наносистем
  • Дослідження впливу низькомолекулярних компонент на структуру та функції водних, біомолекулярних та нанорозмірних систем
Петров Ельмар Григорович
Посада: завідувач відділу
доктор фіз.-мат. наук
професор
чл.-кор. НАН України
epetrov@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-41
Наукові результати Публікації

Христофоров Леонід Миколайович
Посада: головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
lchrist@bitp.kiev.ua
Наукові результати Публікації

Кручинін Сергій Павлович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
професор
kruchitp@bitp.kiev.ua, sergeikruchinin@yahoo.com
Тел: +38(044) 52-13-1-62
Наукові результати Публікації

Тесленко Віктор Іванович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
vtes@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-87
Наукові результати Публікації

Григорчук Микола Іванович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
ngrigor@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-91
Наукові результати Публікації

Капітанчук Олексій Леонідович
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
alkapt@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-49
Наукові результати Публікації

Шевченко Євген Віталійович
Посада: науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
shevchenko@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-74
Наукові результати Публікації

Леонов Володимир Олександрович
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
vleonov@bitp.kiev.ua
Наукові результати Публікації

Герасименко Ірина Миколаївна
Посада: провідний інженер
gerasimenko@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-477
Наукові результати Публікації
Наукові відділи