Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Наукові відділи
Відділ Комп'ютерного забезпечення наукових досліджень і науково-технічної інформації

Завідувач відділу – кандидат технічних наук Сергій Якович Свістунов.

Тематика наукових досліджень
 • Впровадження в Україні системи просторово-розподілених обчислень, яка отримала назву грід
 • Об'єднання грід та хмарних обчислень
 • Розробка наукових шлюзів
 • Розробка засобів балансування навантаження в грід-системах
Свістунов Сергій Якович
Посада: завідувач відділу
кандидат тех. наук
svistunov@bitp.kiev.ua

Авраменко Людмила Олександрівна
Посада: провідний інженер
avramenko@bitp.kiev.ua

Дайлідоніс Володимир Владиславович
Посада: провідний інженер
vvdailid@gmail.com

Маковський Іван Миколайович
Посада: провідний інженер
mim@bitp.kiev.ua

Пелих Володимир Володимирович
Посада: провідний інженер
pelykh@bitp.kiev.ua

Угрюмова Ольга Володимирівна
Посада: провідний інженер
olgau@bitp.kiev.ua
 • Найважливішим результатом виконання проєкту «Підтримка Базового координаційного центру та Регіонального операційного центру грід в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України та розробка грід- хмарних сервісів для забезпечення їх надійного функціонування» є забезпечення надійної роботи обчислювального та хмарного кластерів в Центрі колективного користування «Ресурсний центр для грід- та хмарних технологій» в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України. В рамках проєкту на хмарному сайті UA-BІTP виконано оновлення програмного забезпечення OpenStack; введено в експлуатацію хмарний кластер для підтримки користувачів і включено його в європейську хмарну інфраструктуру з підтримки Європейської хмари відкритої науки. В рамках наукового проєкту «Створення репозитарію відкритих даних» виконано інсталяції та підготовано для тестової експлуатації репозітарію відкриті дані НАН України DataverseUA. В репозітарії розміщено набори даних, що відповідають принципам FAІR, підготовлено методичні матеріали для навчання користувачів та нормативні документи для функціонування репозітарію.
  С.Я. Свістунов, Ю.В. Гончар, В.В. Пелих
 • Здійснювалося забезпечення надійної роботи обчислювального та хмарного кластерів в Центрі колективного користування «Ресурсний центр для грід- та хмарних технологій» в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України в період воєнного стану. В рамках робіт по програмі Horizont 2020 у співпраці з робочими групами федерації EGI, щодо розповсюдження сервісів EOSC, виконувалися роботи по переорієнтації користувачів на активне використання доступних ресурсів EOSC та других проєктів для забезпечення безперервність наукових робіт в Україні та виконувалися роботи по навчанню користувачів сервісів EOSC.
  С.Я. Свістунов
 • Забезпечено надійну роботу обчислювального та хмарного кластерів в Центрі колективного користування «Ресурсний центр для грід- та хмарних технологій» в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України. Здійснено координацію та планування стратегічної діяльності у співпраці з робочими групами федерації EGI щодо розповсюдження сервісів EOSC, реалізації доступу до хмарних сервісів в EOSC та роботи з навчання та підтримки користувачів сервісів EOSC. Хмарний сайт UA-BITP відповідає усім вимогам EGI Federal Cloud до хмарних ресурсів, його залучено до європейської інфраструктури з підтримки Європейської хмари відкритої науки.
  С.Я. Свістунов
 • Забезпечено надійну роботу обчислювального та хмарного кластерів в Центрі колективного користування «Ресурсний центр для грід- та хмарних технологій» в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України (ІТФ). Оновлено версію операційної системи до CentOS 7 і проміжного програмового забезпечення до ARC 6 відповідно до вимог EGI. Налаштовано конфігурацію серверів htCondor-CE.bitp.kiev.ua та Vobox-alice.bitp.kiev.ua для забезпечення надійного функціонування грід-сайта UA-BITP і виконання завдань з оброблення даних експерименту ALICE в ЦЕРНі. Розширено міжнародну наукову співпрацю науковців НАН України в таких галузях, як фізика і астрофізика високих енергій, молекулярна і клітинна біологія, наука про Землю тощо.
 • Підписано договір про асоційоване членство в EGI (EGI Associated Participants) між ІТФ та фундацією EGI, що надає Україні статус асоційованого членства в EGI.eu, Інститут затверджено кандидатом в члени Асоціації EOSC з мандатом представництва від України. Представництво ІТФ в цих міжнародних організаціях забезпечує участь української грід-спільноти в побудові Європейської хмари відкритої науки та участь у конкурсі європейських проєктів на рівноправних умовах.
  С.Я. Свістунов, І.М. Маковський, В.В. Пелих
 • Завдяки фінансовій підтримці НАН України в 2019 році придбано сучасне серверне обладнання і проведено інсталяцію хмарного кластера в Центрі колективного користування «Ресурсний центр для грід- та хмарних технологій» в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України. Основу хмарного кластера складають 10 обчислювальних серверів на базі процесорів Intel(R) Xeon(R) Silver 4116 CPU та Intel(R) Xeon(R) Silver4216 CPU. Натепер загальна обчислювальна потужність хмарного кластера становить 576 віртуальних процесорів, 2560 Gb оперативної пам'яті та 200 Tb дискової пам'яті. На всіх серверах встановлено операційну систему Ubuntu Server 18.04.2 LTS х64 та розгорнуто сервіси хмарного програмового забезпечення OpenStackRocky. Проведено сертифікацію хмарного кластера у відповідності до вимог проєкту EGI FederalCloud, і після успішного тестування хмарний кластер (назва при реєстрації - UA-BITP) був впроваджений у виробничу експлуатацію. Сьогодні хмарний сайт UA-BITP - це єдиний хмарний ресурс України, який відповідає усім вимогам EGI FederalCloud до хмарних ресурсів і якого включено в європейську хмарну інфраструктуру підтримки Європейської хмари відкритої науки. Завдяки високій надійності роботи та надання обчислювальних ресурсів у спільне користування міцнішає міжнародна наукова співпраця науковців НАН України в таких галузях, як фізика і астрофізика високих енергій, молекулярна біологія, клітинна біологія, науки про Землю тощо.
  С.Я. Свістунов, І.М. Маковський, В.В. Пелих
 • Забезпечено підтримку хмарного сайту на базі програмного забезпечення OpenStack та розподіленої файлової системи Ceph. Розроблено та впроваджено сервіси для забезпечення надійного функціонування промислової хмарної інфраструктури ІТФ для забезпечення гарантованого виконання завдань, що стосуються опрацьовування даних експерименту ALICE в ЦЕРНі, з використанням системи HTCondor та надання хмарних сервісів користувачам для організації наукових обчислень.
  С.Я. Свістунов
 • На базі обчислювального кластеру Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова побудовано хмарну інфраструктуру високої надійності з використанням програмної системи OpenStack. Хмарна інфраструктура ІТФ є першим українським хмарним ресурсом, який інтегровано в європейську хмарну інфраструктуру проекту EGI FederalCloud. Виконано інтеграцію хмарної інфраструктури ІТФ в хмарну інфраструктуру ЦЕРН з обробки даних експерименту ALICE.
  С.Я. Свістунов
Доповіді на конференціях та семінарах
 1. Доповідь Свістунов С.Я. «Принципи роботи HPC на прикладі комп’ютерного кластеру ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України», Студентська наукова школа-семінар «Комп’ютерна фізика ДНК», 17-19 травня 2023 року в Інституті теоретичної фіщики ім. М.М. Боголюбова НАН України.
 2. Доповідь на ІІ міжнародної конференції "Відкрита наука та інновації в Україні 2023" (OSICU2023)
 3. Vadim Tulchinsky, Sergiy Svistunov, Yuriy Kapitsa, Oleksandr Khimich -On the Distributed Open Research Infrastructure of the National Academy of Sciences of Ukraine.
Монографії, статті в журналах, інші публікації
 1. За матеріалами конференції УкрПРОГ-2022 підготовано статтю: Сергій Свістунов, Петро Перконос, Валерій Резніченко, Сергій Суботін, Євген Твердохліб – «ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ВІДКРИТОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ»
Монографії, статті в журналах, інші публікації
 1. V. Dailidonis, V. Ilyin, I. Procaccia and Carmel A. B. Z. Shor. Breakdown of nonlinear elasticity in stress-controlled thermal amorphous solids, Phys. Rev. E 95, 031001(R) (2017) DOI: 10.1103/PhysRevE.95.031001