Загальна інформація

Завідувач відділу - член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Зінов'єв Геннадій Михайлович.

До складу відділу входить лабораторія грід-обчислень у фізиці.
Завідувач лабораторії - доктор фіз.-мат. наук Є.С. Мартинов.

Тематика наукових досліджень

  • Дослідження сильновзаємодіючої матерії в умовах високих густин енергії та баріонного заряду