Відділ фізики високих густин енергії

Завідувач відділу – член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Геннадій Михайлович Зінов'єв.

До складу відділу входить лабораторія грід-обчислень у фізиці.
Завідувач лабораторії – доктор фізико-математичних наук Євген Сергійович Мартинов.

Тематика наукових досліджень
  • Дослідження сильновзаємодіючої матерії в умовах високих густин енергії та баріонного заряду
Зінов'єв Генадій Михайлович
Посада: завідувач відділу
доктор фіз.-мат. наук
професор
чл.-кор. НАН України
gezin@bitp.kiev.ua, Gennady.Zinovjev@cern.ch
Тел: +38(044) 52-13-4-56
Наукові результати Публікації

Горенштейн Марк Ісакович
Посада: головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
професор
goren@bitp.kiev.ua, goren@fias.uni-frankfurt.de
Тел: +38(044) 52-13-1-08
Наукові результати Публікації

Синюков Юрій Михайлович
Посада: головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
професор
sinyukov@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-75
Наукові результати Публікації

Борисенко Олег Анатолійович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
oleg@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-16
Наукові результати Публікації

Бугаєв Кирило Олексійович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
bugaev@th.physik.uni-frankfurt.de
Тел: +38(044) 52-13-4-52
Наукові результати Публікації

Борисюк Дмитро Леонідович
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
borisyuk@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-45
Наукові результати Публікації

Аккелін Сергій Валентинович
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
akkelin@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-75
Наукові результати Публікації

Іваницький Олексій Ігоревич
Посада: науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
a_iv_@ukr.net
Тел: +38(044) 52-13-4-52
Наукові результати Публікації

Шаповал Володимир Миколайович
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
Тел: +38(044) 52-13-1-53
Наукові результати Публікації

Побережнюк Роман Володимирович
Посада: науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
rpoberezhnyuk@gmail.com
Наукові результати Публікації

Аджимамбетов Мусфер Даніярович
Посада: провідний інженер
adzhymambetov@gmail.com, adzhymambetov@bitp.kiev.ua
Наукові результати Публікації

Лабораторія грід обчислень у фізиці


Мартинов Євген Сергійович
Посада: завідувач лабораторії
доктор фіз.-мат. наук
професор
martynov@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-18
Наукові результати Публікації

Челноков Володимир Олексійович
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
Тел: +38(044) 52-13-1-72
Наукові результати Публікації

Сагун Віолетта Василівна
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
v_sagun@ukr.net
Тел: +38(044) 52-13-4-52
Наукові результати Публікації

Алькін Антон Олегович
Посада: науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
alkin@bitp.kiev.ua, Anton.Alkin@cern.ch
Тел: +38(044) 52-13-1-19
Наукові результати Публікації
Наукові відділи