Відділ астрофізики та елементарних частинок

Завідувач відділу – член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Валерій Павлович Гусинін.

Тематика наукових досліджень
  • Квантова теорія поля та її застосування в фізиці ядер і елементарних частинок та в фізиці конденсованого стану
  • Астрофізика, космологія і теорія гравітації
  • Фізика конденсованого стану: графен, високотемпературна надпровідність, надплинність
Гусинін Валерій Павлович
Посада: завідувач відділу
доктор фіз.-мат. наук
професор
чл.-кор. НАН України
vgusynin@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-44
Наукові результати Публікації

Ізотов Юрій Іванович
Посада: головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
академік НАН України
yizotov@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-61
Наукові результати Публікації

Гусєва Наталія Григорівна
Посада: головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
nguseva@bitp.kiev.ua
Наукові результати Публікації

Єнковський Ласло Ласлович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
jenk@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-61
Наукові результати Публікації

Горбар Едуард Володимирович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
gorbar@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-15
Наукові результати Публікації

Бугрій Анатолій Іванович
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
abugrij@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-57
Наукові результати Публікації

Томченко Максим Дмитрович
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
mtomchenko@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-47
Наукові результати Публікації

Лабораторія астрофізики і космології


Штанов Юрій Володимирович
Посада: завідувач лабораторії
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
shtanov@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-53
Наукові результати Публікації

Кузьмичов Вадим Валентинович
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
vkuzmichev@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-61
Наукові результати Публікації

Савченко Денис Олександрович
Посада: молодший науковий співробітник
dsavchenko@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-15
Наукові результати Публікації

Рудаковський Антон Володимирович
Посада: молодший науковий співробітник
rudakovskyi@bitp.kiev.ua
Наукові результати Публікації
Наукові відділи