Загальна інформація

Завідувач відділу - член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Валерій Павлович Гусинін.

Тематика наукових досліджень

 • Квантова теорія поля та її застосування в фізиці ядер і елементарних частинок та в фізиці конденсованого стану
 • Астрофізика, космологія і теорія гравітації
 • Фізика конденсованого стану: графен, високотемпературна надпровідність, надплинність

Історія відділу

У 1966 році в інституті створено відділ теорії елементарних частинок, першим керівником якого був член-кореспондент Академії наук СРСР професор А.Н. Тавхелідзе. 
У 1970 році організовано новий відділ теорії відносності і гравітації, керівником якого став дійсний член Академії наук України О.З. Петров. 
У 1974 році ці два відділи були об’єднані у відділ астрофізики і елементарних частинок під керівництвом професора П.І. Фоміна (член-кореспондент НАН України з 1990 р.). 
З 2007 року відділ очолює професор В.П. Гусинін (член-кореспондент НАН України з 2012 р.). 

У складі відділу 4 доктори наук (Е.В. Горбар, В.П. Гусинін, Л.Л. Єнковський, Ю.В. Штанов), 6 кандидатів наук (А.І. Бугрій, О.В. Візнюк, В.В. Кузьмичов, В.А. Кушнір, М.Д. Томченко, Д.А. Якубовський) і провідний інженер (Д.О. Савченко).

Міжнародні зв'язки

Відділ приймає участь у співробітництві з

 • Об’єднаним інститутом ядерних досліджень (Дубна, Росія),
 • Центром наукових даних місії INTEGRAL (Версуа, Швейцарія),
 • Інститутом теоретичної фізики Університету Берна (Швейцарія),
 • Федеральною політехнічною школою Лозанни (Швейцарія),
 • Лейденським університетом (Нідерланди),
 • Університетом Ноттінгему (Великобританія),
 • Інститутом Нільса Бора (Копенгаген, Данія),
 • Міжуніверситетським центром з астрономії і астрофізики (Пуна, Індія),
 • Відділом фізики Університету Нагої (Японія),
 • Університетом Західного Онтаріо (Лондон, Канада)
 • та іншими науковими установами.

Конференції

Провідний науковий співробітник Л.Л. Єнковський організує дві регулярні міжнародні конференції

 • “Нові напрями у фізиці високих енергій” та
 • “Бойяі–Гаусс–Лобачевський: Неевклідова геометрія та її застосування”.

Відзнаки, нагороди

Професор П.І. Фомін обраний член-кореспондентом АН України у 1990 р..
Професор В.П. Гусинін обраний член-кореспондентом НАН України у 2012 р..
Доктор фіз.-мат. наук Л.Л. Єнковський обраний іноземним членом Академії наук Угорщини (1998), він є членом Програмного комітету з фізики високих енергій Об’єднаного інституту ядерних досліджень (Дубна).

Професори П.І. Фомін, В.П. Гусинін та В.А. Міранський отримали Державну премію України у 2006 році.  
Доктор фіз.-мат. наук Л.Л. Єнковський отримав Премію академій наук України, Білорусі та Молдови (2006).
А.І. Бугрій отримав премію імені О.С. Давидова НАН України у 2008 році. 
Ю.В. Штанов отримав премію імені Є.П. Федорова НАН України у 2009 році.
Професор П.І. Фомін отримав премію імені Д.В. Волкова у 2011р..
Професор В.П. Гусинін отримав  премію НАН України ім. С.І. Пекаря у 2015 році.
Премії для молодих вчених:
В.А.Кроль - Медаль та Премія АН України (1984),
Е.В.  Горбар і І.А. Шовковий – премія НАН України (1998 ),
Шовковий І.А. – міжнародна премія ім. В.Н. Грибова (1997),
О.В. Гамаюн – міжнародна премія ім. Г. Челлена (G. Källen)  (2009),
Д.А. Якубовський - Премія Президента України (2014),  
О.В. Гамаюн –  Премія Президента України (2013).

Вибрані публікації

 1.  П.И. Фомин, “Гравитационная неустойчивость вакуума и космологическая проблема”, Доклады Аккад. Наук. УССР, Сер. A, № 9, 831–835 (1975).
 2. A.I. Bugrij, G. Cohen-Tannoudji, L.L. Jenkovszky, N. A. Kobylinsky, “Dual amplitudes with mandelstam analyticity,” Fortsch. Phys. 21, 427 (1973).
 3. А. А. Тpушевский, “Некотоpые космологические следствия высокотемпеpатуpного фазового пеpехода в адpонных системах”, Астpофизика 13, № 2, 361–374 (1977).
 4. P.I. Fomin, V.P. Gusynin, V.A. Miransky, Yu.A. Sitenko, “Dynamical symmetry breaking and particle mass generation in gauge field theories”, Rivista del Nuovo Cimento 6, 1–90 (1983).
 5. V.P. Gusynin, V.A. Miransky, I.A. Shovkovy, “Catalysis of dynamical flavor symmetry breaking by a magnetic field in 2+1-dimensions”, Phys. Rev. Lett. 73, 3499 (1994).
 6. P.I. Fomin, V.V. Kuzmichev, “Gravitational fields of massive and massless axial-symmetric quadrupoles in general relativity,” Phys. Rev. D 49, 1854 (1994).
 7. Yu.V. Shtanov, J. Traschen, R. Brandenberger, “Universe reheating after inflation”, Phys. Rev. D 51, No. 10, 5438–5455 (1995).
 8. E.V. Gorbar, V.P. Gusynin, V.A. Miransky, I.A. Shovkovy, “Magnetic field driven metal-insulator phase transition in planar systems”, Phys. Rev. B 66, 045108 (2002).
 9. A.I. Bugrij, O.О. Lisovyy, “Spin matrix elements in 2D Ising model on the finite lattice”, Phys. Lett. A 319, 390 (2003).
 10. V. Sahni Yu. Shtanov, “Braneworld models of dark energy”, J. Cosmol. Astropart. Phys. 0311, 014 (2003).
 11. V.P. Gusynin, S.G. Sharapov, “Unconventional integer quantum Hall effect in graphene”, Phys. Rev. Lett. 95, 146801 (2005).
 12. V.P. Gusynin, S.G. Sharapov, “Unusual Microwave Response of Dirac Quasiparticles in Graphene”,Phys. Rev. Lett. 96, 256802 (2006).
 13. V.M. Loktev, M.D. Tomchenko, “On the possible nature of the electric activity of He II,” Low Temp. Phys. 34, 262 (2008).
 14. R. Fiore, L.L. Jenkovszky, R. Orava, E. Predazzi, A. Prokudin, O. Selyugin, “Forward physics at the LHC: Elastic Scattering,” Int. J. Mod. Phys. A 24, 2551 (2009).
 15. O.V. Gamayun, E.V. Gorbar, V.P. Gusynin, “Gap generation and semimetal-insulator phase transition in graphene”, Physical Review B 71, 075429 (2010).
 16. B. Novosyadlyj, V. Pelykh, Yu. Shtanov, A. Zhuk, Dark Energy: Observational Evidence and Theoretical Models, Kiev, Akademperiodyka (2013), 380 p.
 17. A. Boyarsky, O. Ruchayskiy, D. Iakubovskyi, J. Franse, “Unidentified line in X-ray spectra of the Andromeda galaxy and Perseus galaxy cluster,” Phys. Rev. Lett. 113, 251301 (2014).
 18. A. Viznyuk, Y. Shtanov, V. Sahni, “No-boundary proposal for braneworld perturbations,” Phys. Rev. D 89, 083523 (2014).
 19. I.B. Vavilova, Yu.L. Bolotin, A.M. Boyarsky, F.A. Danevich, V.V. Kobychev, V.I. Tretyak, Iu.V. Babyk, D.A. Iakubovskyi, B.I. Hnatyk, S.G. Sergeev,Dark matter: Observational Manifestation and Experimental Searches, Kiev, Akademperiodyka (2015), 375 p.