Архів

Автореферати і дисертації

Дата захисту: 2013-01-17
Іваницький Олексій Ігорович

Феноменологічні рівняння стану сильновзаємодіючої матерії з критичною точкою

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Дата захисту: 2013-02-27
П’ятницький Дмитро Валерійович

Варіаційні розрахунки структурних особливостей малонуклонних ядер

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Дата захисту: 2013-02-27
П'ятковський Павло Костянтинович

Динаміка квазічастинкових збуджень у графені

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Дата захисту: 2013-10-24
Семенов Ігор Львович

Вплив зіткнень на екранування макрочастинок в слабкоіонізованій плазмі

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Дата захисту: 2013-11-28
Міщенко Юрій Анатолійович

Реалізація композитних квазибозонів деформованими осциляторами

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук