Архів

Автореферати і дисертації

Дата захисту: 2011-02-16
Воронов Володимир Геннадійович

Кореляцїї і шуми в заплутаних станах квантових систем

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Дата захисту: 2012-02-16
Гамаюн Олександр Володимирович

Електрон-електронна взаємодія та генерація щілини в графені

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Дата захисту: 2012-03-01
Слободенюк Артур Олексійович

Графен та нерелятивістський двовимірний електронний газ у неоднорідному магнітному полі

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Дата захисту: 2012-06-14
Штанов Юрій Володимирович

Модель світу на брані та еволюція Всесвіту

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Дата захисту: 2012-09-26
Ребеш Анастасія Петрівна

Нестандартні деформовані квантові осцилятори та їх застосування

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Дата захисту: 2012-10-18
Волошин Сергій Миколайович

Плакетне формулювання неабелевих калібрувальних теорій на ґратці

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Дата захисту: 2012-11-22
Безсуднов Ігор Васильович

Вплив структури середовища на її ефективну провідність і 1/f шум поблизу порогу протiкання

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук