Архів

Автореферати і дисертації

Дата захисту: 2010-05-24
Карпенко Юрій Олександрович

Розвиток гідродинамічного та гідрокінетичного підходів для ультра-релятивістських ядро-ядерних зіткнень

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Дата захисту: 2010-06-10
Іоргов Микола Зіновійович

Квантові інтегровані системи з квантово-алгебраїчними симетріями

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Дата захисту: 2010-06-17
Шарапов Сергій Геннадійович

Електронні властивості систем з діраківським енергетичним спектром:графен та високотемпературні надпровідники

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Дата захисту: 2010-07-01
Якубовський Дмитро Анатолійович

Астрофізичні обмеження на параметри стерильних нейтрино врамках теорії мінімального розширення Стандартної Моделі

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Дата захисту: 2010-09-30
Анчишкін Дмитро Владленович

Квантові флуктуації та кореляції в обмежених адронних системах

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Дата захисту: 2010-11-10
Горбар Едуард Володимирович

Динамічне порушення симетрії в зовнішніх полях

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук