Архів

Автореферати і дисертації

Дата захисту: 2009-07-08
Кравчук Володимир Петрович

Вихрові стани наномагнетиків

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Дата захисту: 2009-10-01
Золотарюк Ярослав Олександрович

Направлений рух солітонів у низькорозмірних системах

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук