Архів 2010-2015Автореферати і дисертації
Дата захисту: 2015-10-08
Стародуб Іван Олексійович
«Динаміка солітонів у просторово-неоднорідних джозефсонівських переходах»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2015-10-08
Безвершенко Юлія Василівна
«Інтегровні моделі квантових систем в зовнішніх полях»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2015-11-05
Сагун Віолетта Василівна
«Рівняння стану сильновзаємодійної речовини для високоенергетичних ядро-ядерних зіткнень»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2015-11-05
Волков Олексій Максимович
«Періодичні структури намагніченості, індуковані спін-поляризованим струмом в наномагнетиках»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2014-05-22
Кравчук Ксенія Григоріївна
«Статистичні властивості активності імпульсних нейронів за наявності зворотніх зв'язків»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2014-09-18
Леонов Володимир Олександрович
«Кінетика формування струму в молекулярному фотодіоді»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2014-09-18
Челноков Володимир Олексійович
«Фазові переходи нескінченного роду в абелевих моделях на ґратці»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2014-10-23
Ломпей Роберт Рудольфович
«Коваріантні диференціальні тотожності та закони збереження в метричних теоріях гравітації з крученням»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2014-12-25
Товкач Олег Миколайович
«Взаємодії і формування структур в обмежених рідкокристлічних колоїдах»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2014-12-25
Шаповал Володимир Миколайович
«Кореляційна фемтоскопія в динамічних моделях ядро-ядерних та протон-протонних зіткнень»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2013-01-17
Іваницький Олексій Ігорович
«Феноменологічні рівняння стану сильновзаємодіючої матерії з критичною точкою»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2013-02-27
П'ятницький Дмитро Валерійович
«Варіаційні розрахунки структурних особливостей малонуклонних ядер»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2013-02-27
П'ятковський Павло Костянтинович
«Динаміка квазічастинкових збуджень у графені»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2013-10-24
Семенов Ігор Львович
«Вплив зіткнень на екранування макрочастинок в слабкоіонізованій плазмі»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2013-11-28
Міщенко Юрій Анатолійович
«Реалізація композитних квазибозонів деформованими осциляторами»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2011-02-16
Воронов Володимир Геннадійович
«Кореляцїї і шуми в заплутаних станах квантових систем»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2012-02-16
Гамаюн Олександр Володимирович
«Електрон-електронна взаємодія та генерація щілини в графені»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2012-03-01
Слободенюк Артур Олексійович
«Графен та нерелятивістський двовимірний електронний газ у неоднорідному магнітному полі»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2012-06-14
Штанов Юрій Володимирович
«Модель світу на брані та еволюція Всесвіту»
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2012-09-26
Ребеш Анастасія Петрівна
«Нестандартні деформовані квантові осцилятори та їх застосування»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2012-10-18
Волошин Сергій Миколайович
«Плакетне формулювання неабелевих калібрувальних теорій на ґратці»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2012-11-22
Безсуднов Ігор Васильович
«Вплив структури середовища на її ефективну провідність і 1/f шум поблизу порогу протiкання»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2011-03-21
Задорожна Лідія Володимирівна
«Електродинамічні та гравітаційні прояви космічних струн»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2011-04-28
Приходько Олена Олександрівна
«Двовимірні локалізовані структури в нелінійних середовищах»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2011-04-28
Крячко Євгеній Сергійович
«Cтруктурні і функціональні особливості взаємодії молекул в різних зарядових станах: метод функціоналу густини»
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2011-05-12
Соскін Станіслав Маратович
«Нуль-дисперсійні явища у коливальних системах»
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2011-10-25
Левківський Іван Петрович
«Крайові стани в системах з квантовим ефектом Хола»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2010-05-24
Карпенко Юрій Олександрович
«Розвиток гідродинамічного та гідрокінетичного підходів для ультра-релятивістських ядро-ядерних зіткнень»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2010-06-10
Іоргов Микола Зіновійович
«Квантові інтегровані системи з квантово-алгебраїчними симетріями»
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2010-06-17
Шарапов Сергій Геннадійович
«Електронні властивості систем з діраківським енергетичним спектром:графен та високотемпературні надпровідники»
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2010-07-01
Якубовський Дмитро Анатолійович
«Астрофізичні обмеження на параметри стерильних нейтрино врамках теорії мінімального розширення Стандартної Моделі»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2010-09-30
Анчишкін Дмитро Владленович
«Квантові флуктуації та кореляції в обмежених адронних системах»
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2010-11-10
Горбар Едуард Володимирович
«Динамічне порушення симетрії в зовнішніх полях»
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук