Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

2024-05-29
Захист дисертації доктора філософії Журавльова Юрія Сергійовича
Засідання разової спеціалізованої вченої ради
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
29 травня 2024 р.

Порядок денний:

 1. Захист дисертації доктора філософії
  Журавльова Юрія Сергійовича
  «Метод ефективних форм-факторiв в квантових iнтегровних моделях»

  Робота виконана в лабораторії теорії інтегровних систем відділу математичних методів в теоретичній фізиці Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України

  Науковий консультант:

  Іоргов Микола Зіновійович
  доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України
  лабораторія теорії інтегровних систем відділу математичних методів в теоретичній фізиці

  Члени разової спеціалізованої ради:

  Лев Богдан Іванович - голова разової спеціалізованої ради
  доктор фіз.-мат. наук, професор, академік НАН України
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України
  відділ синергетики

  Томченко Максим Дмитрович - рецензент
  кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України
  відділ астрофізики та елементарних частинок

  Шарапов Сергій Геннадійович - рецензент
  доктор фіз.-мат. наук, старший дослідник
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України
  лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах

  Дудка Максим Леонідович - опонент
  доктор фіз.-мат. наук, старший дослідник
  Інститут фізики конденсованих систем НАН України
  відділ статистичної теорії конденсованих систем

  Слободенюк Артур Олексійович - опонент
  кандидат фіз.-мат. наук, науковий співробітник
  Карловий університет, Прага, Чеська Республіка
  фізико-математичний факультет

2024-03-05
Захист дисертації доктора філософії Солохи-Климчак Мар'яни Дмитрівни
Засідання разової спеціалізованої вченої ради
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
5 березня 2024 р.

Порядок денний:

 1. Захист дисертації доктора філософії
  Солохи-Климчак Мар'яни Дмитрівни
  «Динаміка дво- та трикластерних ядерних систем в мікроскопічних моделях»

  Робота виконана в лабораторії структури атомних ядер відділу теорії ядра і квантової теорії поля Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України

  Науковий консультант:

  Нестеров Олександр Володимирович
  доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України
  лабораторія структури атомних ядер відділу теорії ядра і квантової теорії поля

  Члени разової спеціалізованої ради:

  Горенштейн Марк Ісакович - голова разової спеціалізованої ради
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України
  відділ фізики високих густин енергії

  Гринюк Борис Євгенович - рецензент
  кандидат фіз.-мат. наук
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України
  відділ теорії ядра і квантової теорії поля

  Бабенко Володимир Олексійович - рецензент
  кандидат фіз.-мат. наук
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України
  відділ теорії ядра і квантової теорії поля

  Плюйко Володимир Андрійович - опонент
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  кафедра ядерної фізики та високих енергій

  Михайлюк Вадим Петрович - опонент
  доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
  Інститут ядерних досліджень НАН України
  лабораторія теорії ядерних взаємодій та процесів відділу структури ядра

2024-02-13
Захист докторської дисертації Горкавенка Володимира Миколайовича
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
13 лютого 2024 р.

Порядок денний:

 1. Захист докторської дисертації
  Горкавенка Володимира Миколайовича
  «Пошук проявiв частинок та топологiчних струноподiбних об'єктiв за межами Стандартної моделi»

  Робота виконана на кафедрі квантової теорії поля та космомікрофізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

  Офіційні опоненти:

  Горенштейн Марк Iсакович
  Доктор фiзико-математичних наук, професор,
  Iнститут теоретичної фiзики iм. М.М Боголюбова Нацiональної академiї наук України,
  в.о. завідувача відділу фізики високих густин енергії.

  Пугач Валерiй Михайлович,
  Член-кореспондент НАН України, доктор фiзико-математичних наук, професор,
  Iнститут ядерних дослiджень Нацiональної академiї наук України,
  завiдувач вiддiлу фiзики високих енергiй.

  Холодов Роман Iванович,
  Член-кореспондент НАН України, доктор фiзико-математичних наук, старший науковий співробітник,
  Iнститут прикладної фiзики Нацiональної академiї наук України,
  в.о. директора iнституту.

Вчений секретар спецради Ярослав ЗОЛОТАРЮК