Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

2024-07-12
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
12 липня 2024 р. об 1100 в конференц-залі

Порядок денний:

 1. Про Стратегію розвитку інституту на 2024-2028 роки
  (доповідач: директор Сергій ПЕРЕПЕЛИЦЯ)
 2. Затвердження коригувань до тематичного і робочого планів інституту на 2024 рік
  (доповідач: вчений секретар Іван СТАРОДУБ)
 3. Про роботу відділу теорії ядра і квантової теорії поля
  (доповідач: в.о. завідувача відділу Борис ГРИНЮК)
 4. Про грантову роботу в інституті
  (доповідач: помічник директора з міжнародних питань Олександр ЧЕРНЯК)
 5. Представлення аспірантом відділу фізики високих густин енергії Олегом САВЧУКОМ дисертаційної роботи на тему “Рівняння стану сильновзаємодійної матерії та релятивістські зіткнення важких іонів” на
  здобуття наукового ступеня доктора філософії.
 6. Про висунення кандидатур до Наукової ради Національного фонду досліджень України
  (доповідач: доктор фіз.-мат. наук Андрій СЕМЕНОВ)
 7. Про запит на конкурс науково-дослідних робіт за програмою “Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень” (КПКВК 6541230) на 2025–2026 роки
  (доповідач: доктор фіз.-мат. наук Андрій СЕМЕНОВ)
 8. Обрання за конкурсом на посаду завідувача відділу фізики високих густин енергії
  (доповідач: вчений секретар Іван СТАРОДУБ)
 9. Обрання за конкурсом на посаду старшого наукового співробітника у відділ теорії ядра і квантової теорії поля
  (доповідач: вчений секретар Іван СТАРОДУБ)
 10. Про розгляд кандидатури старшого наукового співробітника, кандидата фізико-математичних наук Сергія АККЕЛІНА на звання старшого дослідника.
 11. Різне.

Вчений секретар

2024-06-18
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
18 червня 2024 р.

Порядок денний:

 1. Затвердження коригувань до тематичного і робочого планів інституту на 2024 рік. (доповідач: вчений секретар Іван СТАРОДУБ)
 2. Про створення науково-організаційного відділу забезпечення підготовки наукових кадрів. (доповідач: директор Сергій ПЕРЕПЕЛИЦЯ)
 3. Затвердження Положень про роботу відділу забезпечення підготовки наукових кадрів. (доповідач: науковий співробітник Мусфер АДЖИМАМБЕТОВ)
 4. Про затвердження диплома доктора філософії Юрія ЖУРАВЛЬОВА та додатку до нього європейського зразка. (доповідач: вчений секретар Іван СТАРОДУБ)
 5. Про заявку на асоційоване членство у проєкті «Альянс квантових технологій у Мекленбурзі - Передній Померанії». (доповідач: доктор фіз.-мат. наук Андрій СЕМЕНОВ)
 6. Про підтримку освітньої програми «Комп'ютерна фізика». (доповідач: професор КНУ імені Тараса Шевченка, доктор фіз.-мат. наук Андрій МОМОТ)
 7. Про розгляд кандидатури провідного наукового співробітника, доктора фізико-математичних наук Андрія НАЗАРЕНКА на звання старшого дослідника.
 8. Обрання за конкурсом на посаду старшого наукового співробітника у відділ теорії ядра і квантової теорії поля. (доповідач: вчений секретар Іван СТАРОДУБ)
 9. Різне.

Вчений секретар

2024-05-02
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
2 травня 2024 р.

Порядок денний:

 1. Кадрові питання (затвердження складу дирекції).
 2. Про обрання нового складу Вченої ради інституту.
 3. Різне.

Вчений секретар

2024-04-18
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
18 квітня 2024 р.

Порядок денний:

 1. Представлення провідним інженером лабораторії теорії інтегровних систем відділу математичних методів в теоретичній фізиці Юрійом ЖУРАВЛЬОВИМ дисертаційної роботи на тему “Метод ефективних форм-факторiв в квантових iнтегровних моделях” на здобуття наукового ступеня доктора філософії.
 2. Представлення аспірантом відділу фізики високих густин енергії   Олегом САВЧУКОМ дисертаційної роботи на тему “Рівняння стану сильновзаємодійної матерії та релятивістські  зіткнення важких іонів” на здобуття наукового ступеня доктора філософії..
 3. Представлення запиту на відкриття НДР відомчої тематики НАН України “Стохастичні процеси в конденсованих середовищах, біологічних системах та полях випромінювання” (доповідач: керівник теми академік НАН України, доктор фізико-математичних наук Богдан ЛЕВ).
 4. Представлення запиту на відкриття НДР відомчої тематики НАН України “Моделювання фізичних властивостей біо-нано-молекулярних систем за умов їхніх структурних перетворень” (доповідач: керівник теми доктор фізико-математичних наук Сергій ВОЛКОВ).

Вчений секретар

2024-04-02
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
2 квітня 2024 р.

Порядок денний:

 1. Про затвердження диплома доктора філософії Мар'яни СОЛОХИ-КЛИМЧАК та додатку до нього європейського зразка.
 2. Різне.

Вчений секретар

2024-03-19
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
19 березня 2024 р.

Порядок денний:

 1. Затвердження звітів стипендіатів Президента України для молодих вчених та НАН України для молодих вчених.
 2. Про підтримку кандидатів на вакансії членів-кореспондентів та дійсних членів Національної академії наук України.
 3. Про розгляд кандидатури кандидата фіз.-мат. наук, старшого наукового співробітника Володимира ШАПОВАЛА на звання старшого дослідника.
 4. Різне.

Вчений секретар

2024-02-22
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
22 лютого 2024 р.

Порядок денний:

 1. Обрання за конкурсом на посаду молодшого наукового співробітника у відділ теорії ядра і квантової теорії поля. 
 2. Обрання за конкурсом на посаду наукового співробітника у відділ фізики високих густин енергії.
 3. Про організацію виборів директора Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України.
 4. Різне.

Вчений секретар

2024-02-06
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
6 лютого 2024 р.

Порядок денний:

 1. Висунення кандидатів в академіки і члени-кореспонденти НАН України.
 2. Різне.

Вчений секретар

2024-01-18
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
18 січня 2024 р.

Порядок денний:

 1. Про висунення проєкту “Квантові кореляції електромагнітного випромінювання” на гранти програми НФД України «Передова наука в Україні». Доповідач: керівник проєкту д-р ф.-м.н. Богдан ЛЕВ. 
 2. Про висунення проєкту “Моделювання структурних та динамічних властивостей металокомплексів ДНК” на гранти програми НФД України «Передова наука в Україні». Доповідач: керівник проєкту д-р ф.-м.н. Сергій ПЕРЕПЕЛИЦЯ. 
 3. Про висунення проєкту “Нові форми матерії, що утворюються в релятивістських ядро-ядерних зіткненнях” на гранти програми НФД України «Передова наука в Україні». Доповідач: керівник проєкту д-р ф.-м.н. Марк ГОРЕНШТЕЙН. 
 4. Про висунення проєкту “Електронні та транспортні властивості діраківських матеріалів та джозефсонівських контактів” на гранти програми НФД України «Передова наука в Україні». Доповідач: керівник проєкту д-р ф.-м.н. Ярослав ЗОЛОТАРЮК. 
 5. Про висунення проєкту “Ізомонодромні тау-функції: від задачі Рімана-Гільберта до квантової теорії поля” на гранти програми НФД України «Передова наука в Україні». Доповідач: керівник проєкту д-р ф.-м.н. Микола ІОРГОВ. 
 6. Різне.

Вчений секретар

2024-01-09
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
9 січня 2024 р.

Порядок денний:

 1. Затвердження звіту про діяльність Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України у 2023 р. (доповідач: вчений секретар інституту Сергій ПЕРЕПЕЛИЦЯ).
 2. Затвердження тематичного плану Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України на 2024 р. (доповідач: вчений секретар інституту Сергій ПЕРЕПЕЛИЦЯ).
 3. Затвердження робочих планів НДР на 2024 рік.
 4. Про зміну наукового керівника НДР “Колективні ефекти у мікрофізичних та мезоскопічних квантових системах із сильною взаємодією” (2022-2026 рр.).
 5. Різне.

Вчений секретар