Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

2023-09-19
Захист дисертації доктора філософії Журавель Денис Віталійович
Засідання разової спеціалізованої вченої ради
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
19 вересня 2023 р.
Порядок денний:
 1. Захист дисертації доктора філософії

  Журавель Денис Віталійович
  «Нерiвноважний електронний транспорт в системi квантових точок та властивостi бозонних систем при ненульових температурах в моделi середнього поля»
  Робота виконана у відділі теорії ядра і квантової теорії поля Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України

  Науковий консультант:

  Анчишкін Дмитро Владленович
  провідний науковий співробітник, доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України,
  відділ теорії ядра і квантової теорії поля

  Члени разової спеціалізованої ради:

  Назаренко Андрій Володимирович - голова разової спеціалізованої ради
  провідний науковий співробітник, доктор фіз.-мат. наук
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України,
  відділ математичних методів в теоретичній фізиці

  Гусинін Валерій Павлович - рецензент
  завідувач відділу, член-кореспондент НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України,
  відділ астрофізики та елементарних частинок

  Брижик Лариса Свиридівна - рецензент
  завідувач відділу, доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України,
  відділ теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах

  Слюсаренко Юрій Вікторович - опонент
  академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор
  Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»

  Скалозуб Володимир Васильович - опонент
  доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН ВШ України
  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

2023-07-06
Захист кандидатської дисертації Шутовський Арсен Миколайович
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
6 липня 2023 року

Порядок денний:

 1. Захист кандидатської дисертації
  Шутовський Арсен Миколайович
  Ефекти фазової когерентності у тунельних надпровідних контактах на основі однозонних та двозонних надпровідників

  Робота виконана на кафедрі теоретичної та комп'ютерної фізики імені А.В. Свідзинського Волинського національного університету імені Лесі Українки

  Науковий керівник:

  Сахнюк Василь Євгенович
  канд. фіз.-мат. наук, доцент
  Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк
  завідувач кафедри теоретичної та комп'ютерної фізики імені А.В. Свідзинського

  Офіційні опоненти:

  Кордюк Олександр Анатолійович
  академік НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор
  Державна наукова установа "Київський академічний університет", м. Київ
  директор

  Габович Олександр Маркович
  доктор фiзико-математичних наук, старший науковий співробітник
  Iнститут фізики НАН України, м. Київ
  головний науковий співробітник відділу фізики кристалів

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту.

Вчений секретар спецради