Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

2023-12-28
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
28 грудня 2023 р.

Порядок денний:

 1. Представлення провідним інженером лабораторії структури атомних ядер відділу теорії ядра і квантової теорії поля Мар'яною СОЛОХОЮ-КЛИМЧАК дисертаційної роботи на тему “Динаміка 2-кластерних та 3-кластерних ядерних систем” на здобуття наукового ступеня доктора філософії. 
 2. Затвердження заключного звіту про виконання наукових досліджень і розробок за темою «Структурні перетворення подвійної спіралі ДНК під впливом біологічно активних молекул та іонів», яка виконується в рамках Цільового наукового проєкту НАН України «Структурні перетворення подвійної спіралі ДНК під впливом біологічно активних молекул та іонів» (науковий керівник теми доктор фіз.- мат. наук Сергій ВОЛКОВ.
  Доповідач: канд. фіз.- мат. наук Дмитро П'ЯТНИЦЬКИЙ. 
 3. Затвердження звіту з виконання наукових досліджень і розробок проєкту «Підтримка Базового координаційного центру та Регіонального операційного центру грід в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України та розробка грід- хмарних сервісів для забезпечення їх надійного функціонування» за Програмою інформатизації НАН України на 2020-2024 рр.
  Доповідач: науковий керівник проєкту зав. відділу, канд. тех. наук Сергій СВІСТУНОВ. 
 4. Затвердження звіту з виконання наукових досліджень і розробок проєкту «Створення репозитарію відкритих даних», яка виконується в рамках Цільового науково-технічного проєкту НАН України «Створення й впровадження інфраструктури відкритої науки в НАН України (OPENS)» на 2023-2024 рр..
  Доповідач: науковий керівник проєкту зав. відділу, канд. тех. наук Сергій СВІСТУНОВ. 
 5. Різне.

Вчений секретар

2023-12-12
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
12 грудня 2023 р.

Порядок денний:

 1. Затвердження заключного звіту про виконання наукових досліджень і розробок за темою «Властивості матерії при високих енергіях та в галактиках в епоху вторинної іонізації Всесвіту», яка виконується в рамках Цільового наукового проєкту НАН України «Властивості матерії при високих енергіях та в галактиках в епоху вторинної іонізації Всесвіту» (доповідач: науковий керівник теми академік НАН України, доктор фіз.- мат. наук Юрій ІЗОТОВ).
 2. Затвердження заключного звіту про виконання наукових досліджень і розробок за темою «Електронні властивості низьковимірних діраківських і надпровідних матеріалів за присутності зовнішніх полів та просторових неоднорідностей, яка виконується в рамках Цільового наукового проєкту НАН України «Електронні властивості низьковимірних діраківських і надпровідних матеріалів за присутності зовнішніх полів та просторових неоднорідностей». Наукові керівники: доктор фіз.-мат. наук Лариса БРИЖИК, доктор фіз.-мат. наук Ярослав ЗОЛОТАРЮК (доповідач: доктор фіз.- мат. наук Лариса БРИЖИК).
 3. Затвердження звіту з виконання наукових досліджень і розробок проєкту «Моделювання систем сильновзаємодійної та темної матерії» за програмою Науково-дослідні роботи молодих учених НАН України 2023-2024 рр. (доповідач: науковий керівник проєкту канд. фіз.-мат. наук Антон РУДАКОВСЬКИЙ).
 4. Про висунення проєкту на Конкурс науково-дослідних проєктів спільних колективів науковців Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національної академії наук України на 2024–2025 рр..
 5. Розгляд робіт, поданих на конкурс з присудження Премії імені Олександра ДАВИДОВА Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.
 6. Розгляд робіт, поданих на конкурс з присудження Премії імені Олексія СИТЕНКА Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.
 7. Розгляд робіт, поданих на конкурс з присудження Премії імені Миколи Боголюбова для молодих вчених Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.
 8. Затвердження тем дисертацій доктора філософії аспірантам І-го року навчання.
 9. Різне.

Вчений секретар

2023-11-23
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
23 листопада 2023 р.

Порядок денний:

 1. Затвердження заключного звіту з виконання наукових досліджень і розробок проєкту «Рівноважні та нерівноважні процеси в інтегровних квантових моделях фізики конденсованого стану» за конкурсом Національного фонду досліджень України “Підтримка досліджень провідних та молодих учених”
  (доповідач: науковий керівник проєкту зав. лабораторії, доктор фіз.-мат. наук Микола ІОРГОВ). 
 2. Затвердження заключного звіту з виконання наукових досліджень і розробок проєкту «Некласичні та гібридні кореляції квантових систем за реалістичних умов» за конкурсом Національного фонду досліджень України “Підтримка досліджень провідних та молодих учених”. Науковий керівник проєкту доктор наук в галузі "Природничі науки", провідний науковий співробітник Андрій СЕМЕНОВ
  (доповідач: відповідальний виконавець проєкту с.н.с. Євген СТОЛЯРОВ). 
 3. Затвердження заключного звіту з виконання наукових досліджень і розробок проєкту «Топологічні фази матерії та збудження в діраківських матеріалах, джозефсонівських переходах та магнетиках» за конкурсом Національного фонду досліджень України “Підтримка досліджень провідних та молодих учених”
  (доповідач: науковий керівник проєкту зав. лабораторії, доктор фіз.-мат. наук Сергій ШАРАПОВ). 
 4. Затвердження заключного звіту з виконання наукових досліджень і розробок проєкту «Легка темна матерія і динамічна темна енергія у Всесвіті» за конкурсом Національного фонду досліджень України “Підтримка досліджень провідних та молодих учених”
  (доповідач: науковий керівник проєкту зав. лабораторії, доктор фіз.-мат. наук Юрій ШТАНОВ). 
 5. Затвердження заключного звіту з виконання наукових досліджень і розробок проєкту «Застосування нової генерації експериментальних даних для теоретичного досліджування протон-протонних, протон-ядрових, ядро-ядрових взаємодій за високих енергій в CERN, BNL,FERMILAB, GSI»
  (доповідач: науковий керівник проєкту зав. відділу, доктор фіз.-мат. наук Марк ГОРЕНШТЕЙН). 
 6. Затвердження заключного звіту з виконання наукових досліджень і розробок проєкту «Динамічні та статистичні властивості надщільної речовини, що формується в релятивістських ядро-ядерних та протон-протонних зіткненнях з високою множинністю при варіативних енергіях колайдерів RHIC та LHC»
  (доповідач: науковий керівник проєкту головний науковий співробітник, доктор фіз.-мат. наук Юрій СИНЮКОВ).
 7. Обрання за конкурсом на посаду старшого наукового співробітника у відділ теорії квантових процесів у наносистемах. 
 8. Різне.

Вчений секретар

2023-10-26
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
26 жовтня 2023 р.

Порядок денний:

 1. Про висунення проєкту "Бозе-конденсація пі-мезонів та пошуки її проявів у колайдерних експериментах" на конкурс проєктів НДР молодих вчених НАН України
  (доповідач: науковий керівник проєкту доктор філософіїї Денис ЖУРАВЕЛЬ)
 2. Різне.

Вчений секретар

2023-10-16
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
16 жовтня 2023 р.

Порядок денний:

 1. Про затвердження диплома доктора філософії Дениса ЖУРАВЛЯ та додатку до нього європейського зразка.
 2. Різне.

Вчений секретар

2023-09-14
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
14 вересня 2023 р.

Порядок денний:

 1. Затвердження скорегованого тематичного плану
  Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України на 2023 р.
  (доповідач: вчений секретар інституту Сергій ПЕРЕПЕЛИЦЯ).
 2. Затвердження робочих планів НДР на 2023 рік.
 3. Обрання за конкурсом на посаду старшого наукового співробітника у відділ синергетики.
 4. Затвердження звітів стипендіатів Президента України для молодих вчених та НАН України для молодих вчених.
 5. Різне.

Вчений секретар

2023-06-22
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
27 червня 2023 р.

Порядок денний:

 1. Представлення провідним інженером відділу теорії ядра і квантової теорії поля Денисом ЖУРАВЛЕМ дисертаційної роботи на тему
  “Нерiвноважний електронний транспорт в системi квантових точок та властивостi бозонних систем при ненульових температурах в рамках моделi середнього поля”
  на здобуття наукового ступеня доктора філософії.
 2. Обрання за конкурсом на посаду наукового співробітника лабораторії астрофізики і космології відділу астрофізики та елементарних частинок.
 3. Затвердження звітів постдоків НАН України.
 4. Різне.

Вчений секретар

2023-05-16
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
16 травня 2023 р.

Порядок денний:

 1. Про підтримку і висунення кандидатур в ідентифікаційний комітет з питань науки.
 2. Різне.

Вчений секретар

2023-04-24
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
24 квітня 2023 р.

Порядок денний:

 1. Про подання запиту на проведення наукової роботи «Моделювання структурних та динамічних властивостей молекул поліпептидів в іонних рідинах» на конкурс спільних українсько-литовських науково-дослідних проєктів для реалізації у 2024-2025 роках
  (доповідач: керівник теми – кандидат фізико-математичних наук Сергій ПЕРЕПЕЛИЦЯ).
 2. Про подання запиту на проведення наукової роботи «Створення репозитарію відкритих даних» в рамках Цільового науково-технічного проєкту НАН України «Створення й впровадження інфраструктури відкритої науки в НАН України (OPENS)» на 2023-2024 рр.
  (доповідач: керівник теми – кандидат технічних наук Сергій СВІСТУНОВ).
 3. Про висунення проєктів на конкурс для молодих учених НАН України.
 4. Різне.

Вчений секретар

2023-02-27
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
27 лютого 2023 р.

Порядок денний:

 1. Висунення циклу праць «Нові властивості баріонної та темної матерії у ранньому Всесвіті» на здобуття Премії Верховної Ради України молодим ученим
  (автори: канд. фіз. мат.-наук. Антон РУДАКОВСЬКИЙ та доктор філософії Мусфер АДЖИМАМБЕТОВ)

Вчений секретар

2023-02-16
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
16 лютого 2023 р.
Порядок денний:
 1. Обрання за конкурсом на посаду наукового співробітника у відділ фізики високих густин енергії.
 2. Обрання за конкурсом на посаду молодшого наукового співробітника у відділ фізики високих густин енергії.
 3. Затвердження звітів стипендіатів Президента України для молодих вчених та НАН України для молодих вчених.
 4. Різне.

Вчений секретар

2023-01-05
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
5 січня 2023 р.

Порядок денний:

 1. Затвердження звіту про діяльність Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України у 2022 р.
  (доповідач: вчений секретар інституту Сергій ПЕРЕПЕЛИЦЯ).
 2. Затвердження тематичного плану Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України на 2023 р.
  (доповідач: вчений секретар інституту Сергій ПЕРЕПЕЛИЦЯ).
 3. Різне.

Вчений секретар