Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

2014-12-29
ДАВИДОВСЬКІ ЧИТАННЯ
ДАВИДОВСЬКІ ЧИТАННЯ
29 грудня 2014 р.
 • О. Дзюблик (ІЯД НАНУ)
  «Вплив електронного екранування на альфа-розпад»
 • O. Єремко (ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАНУ)
  «Спінові стани рівняння Дірака та спінове розщеплення Рашби»
 • О. Золотарюк (ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАНУ)
  «Мультикомпонентні солітони в складних структурах»
 • C. Шарапов (ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАНУ)
  «Спіновий ефект Нернста та власна намагніченість дрібно-хвилястих діраківських матеріалів»
2014-09-30
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ
Оголошення

30 вересня 2014 р.
в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ циклу наукових праць

Аналітичні і алгебро-геометричні методи математичної фізики

(автори: Боголюбов М.М. (мол.), Ковалевський О.А., Кочубей А.Н., Микитюк І.В., Прикарпатський А.К., Ребенко О.Л., Самойленко В.Г., Тедеєв А.Ф., Шишков А.Є.),
яку висунуто Інститутом математики НАН України на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року

2014-09-25
Наукові збори -- В.І. Герасименко
Наукові збори
25 вересня 2014 р.

В.І. Герасименко

Інститут математики НАН України

Нелінійні квантові кінетичні рівняння та їх застосування в сучасних і майбутніх технологіях

Розглянуто новий підхід до виведення нелінійних квантових кінетичних рівнянь та запропоновано методи побудови їхніх розв`язків без застосування теорії збурень.

2014-09-17
Семінар Проблеми статистичної фізики та фізики рідин
Семінар
Проблеми статистичної фізики та фізики рідин

присвячений 70-річчю від дня народження
доктора фіз.-мат. наук Віктора Антонченка
(17. 09. 1944 – 12. 09. 2012)

17 вересня 2014 р.

ПРОГРАМА

 • А.Г. Загородній
  Вступне слово
 • Л.А. Булавін (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
  «Нейтронні дослідження рідинних систем»
 • М.Ф. Головко (Інститут фізики конденсованих систем НАН України)
  «Фізика рідин в пористих середовищах»
 • О.В. Чалий (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця)
  «Розмірний кросовер та критичні явища у воді»
 • І.Р. Юхновський (Інститут фізики конденсованих систем НАН України)
  «Фазовий перехід першого роду нижче критичної точки рідина-газ»
 • В.В. Ільїн (Інститут Вайцмана, Ізраіль)
  «Механічні властивості та пластичність у моделі склоподібного стану»
 • О.В. Золотарюк (Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
  «Динаміка протонів у льодоподібних структурах»
2014-07-04
Науковий семінар КВАНТОВА ТЕОРІЯ ПОЛЯ ТА КОСМОЛОГІЯ
Науковий семінар
КВАНТОВА ТЕОРІЯ ПОЛЯ ТА КОСМОЛОГІЯ
пам'яті Петра Івановича Фоміна

4 липня 2014 р.
конференц-зал буд. 83, ННЦ ХФТІ (нова площ.)

ПРОГРАМА

 1. Відкриття семінару – М.Ф. Шульга (директор ІТФ ННЦ ХФТІ, гол. орг. комітету)
 2. Н.Ф. Шульга, С.П. Фомин, С.В. Трофименко (ИТФ им. А.И. Ахиезера ННЦ ХФТИ) Электромагнитные процессы при высоких энергиях с «полуголыми» частицами. (20 мин.)
 3. В.П. Гусынин (ИТФ им. Н.Н. Боголюбова НАНУ) Заряженная примесь в графене в присутствие магнитного поля. (20 мин.)
 4. Ю.В. Штанов (ИТФ им. Н.Н. Боголюбова НАНУ) Космологическая инфляция. (20 мин.)
 5. Ю.Л. Болотин (ИТФ им. А.И. Ахиезера ННЦ ХФТИ) П.И. Фомин: Вселенная как флуктуация вакуума. (20 мин.)
 6. А.П. Кобушкин, Д.Л. Борисюк (ИТФ им. Н.Н. Боголюбова НАНУ) Радиационные поправки в поляризационных наблюдаемых ep-рассеяния. (20 мин.)
 7. С.И. Вильчинский (КНУ им. Т.Г. Шевченко), В. Паскалуца (IKP, Mainz, Germany) Запаздывание поляризации вакуума в Лэмбовском сдвиге водородоподобных атомов. (20 мин.)
 8. Р.И. Холодов (ИПФ НАНУ, г. Сумы) Вмороженность магнитного поля в заряженную микрокаплю. (15 мин.)
 9. М.М. Дяченко, Р.И. Холодов (ИПФ НАНУ, г. Сумы) Влияние знака заряженной частицы на силу трения при движении в замагниченном электронном газе. (15 мин.)
 10. А.П. Новак, Р.И. Холодов (ИПФ НАНУ, г. Сумы), А.П. Фомина (ИТФ им. Н.Н. Боголюбова НАНУ) Моделирование отражения электронных потоков от верхней ионосферы Юпитера вблизи основания токовой трубки Ио. (15 мин.)
2014-07-02
Наукові збори -- Д.А. Якубовський
Наукові збори
2 липня 2014 р.

Д.А. Якубовський

Нова лінія випромінювання в спектрах космічних об'єктів – можлива лінія розпаду темної матерії

за матеріалами arXiv:1402.2301 та arXiv:1402.4119

Нещодавно, в рентгенівському спектрі скупчень галактик та галактики Андромеди була знайдена лінія випромінювання на енергії біля 3.5 кеВ. Положення цієї лінії не співпадає з раніше відомими лініями випромінювання. В доповіді буде показано, що базові характеристики нової лінії можуть бути пояснені за допомогою розпаду темної матерії, та обговорено методи її подальшого дослідження.

2014-06-16
Публічний перед захист магістерських робіт студентів

Науково-освітній центр Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
Фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченко

Публічний перед захист магістерських робіт студентів
кафедри квантової теорії поля фізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченко
16 червня, ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України

Програма

 1. Михеєвський Д.С., науковий керівник Доценко І.С.
  «Заплутаність станів системи кубітів з певним значенням повного спіну»
 2. Сухачов П.О., науковий керівник Горбар Е.В.
  «Генерація щілини у вейлівських напівметалах»
 3. Побережнюк Р.В., науковий керівник М.І. Горенштейн
  «Функції в ядро-ядерних зіткненнях в моделі ідеального газу з Ван-дер-Вальсівським відштовхуванням»
 4. Ісаєва К.О., науковий керівник Якименко О.І.
  «Надплинні потоки у двовимірних спінорних Бозе-конденсатах»
 5. Гавриленко П.Г., науковий керівник Маршаков А.В.
  «Quiver теорії Зайберга-Віттена»
 6. Бондаренко К., науковий керівник Боярський О.М.
  «Розрахунок процесів розпаду стерильних нейтрино в експерименті SPS»
2014-05-15
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 2014
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 2014

 

15 травня
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України

ОГЛЯДОВІ ЛЕКЦІЇ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ, СТУДЕНТІВ І АСПІРАНТІВ

 • В.І. Засенко, к. ф.-м. н.
  «Сучасні проблеми фізики плазми»
 • Д.А. Якубовський, к. ф.-м. н.
  «Темна сторона Всесвіту - чорні діри, темна матерія і темна енергія»
 • Перегляд фільму про життя видатного українського фізика-теоретика, математика академіка М.М. Боголюбова
2014-04-24
Українське Біофізичне товариство
Українське Біофізичне товариство
Київське відділення

Засідання 24 квітня 2014 р. в Київському Будинку вчених

Тема засідання:
Дослідження електронних властивостей ДНК
Присвячується пам'яті В.І. Данілова

1. Вступне слово:
Г.В. Єльська (Інститут молекулярної біології та генетики НАН України);
М.Д. Франк-Каменецкий (Університет Бостона, США)

2. "Стабільність подвійної спіралі та гіпохромний ефект в УФ спектрах ДНК"
С.Н. Волков (Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)

3. "Метод Монте Карло и гидратация биомолекул: немного истории и возможные перспективы"
Г.В. Шестопалова (Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України)

4. Спогади колег та друзів

2014-04-11
до 75-річчя з дня народження Анатолія Уляновича Клімика
Семінар
до 75-річчя з дня народження Анатолія Уляновича Клімика
(14. 04. 1939 – 22. 07. 2008)
15 квітня 2014 р.
 • Відкриття семінару
  А.Г. Загородній
 • О.М. Гаврилик
  Основні віхи наукової біографії Анатолія Уляновича Клімика
 • І.М. Бурбан
  «Гібридні моделі деформованих квантових осциляторів»
 • І.І. Качурик (Хмельницький національний університет)
  Спогади про співпрацю з Анатолієм Уляновичем Клімиком
 • М.З. Іоргов
  «Конформна теорія поля та рівняння Пенлеве»
2014-03-27
Наукові збори -- Ю.В. Штанов
Наукові збори
27 березня 2014 р.

Ю.В. Штанов

Обнаружение реликтовых гравитационных волн

Недавно обнародованы результаты эксперимента BICEP2 (на Южном Полюсе) по измерению анизотропии температуры и поляризации реликтового электромагнитного излучения (arXiv:1403.3985). Они впервые свидетельствуют о наличии во Вселенной реликтовых гравитационных волн, предсказываемых в теории инфляции.

2014-02-14
Семінар "Проблеми теоретичної фізики" присвячений пам'яті академіка Олексія Ситенка
Семінар
Проблеми теоретичної фізики
присвячений пам'яті
академіка Олексія Ситенка

(12. 02. 1927 – 11. 02. 2002)
14 лютого 2014 р.

ПРОГРАМА

 • Е.А. Пашицький (Інститут фізики НАН України)
  «Магнітогідродинамічні вихори в сонячній атмосфері»
 • Ю.О. Ситенко, С.А. Ющенко
  «Ефект Казиміра у зовнішньому магнітному полі»
 • В.М. Куклін (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна)
  «Випромінювання осцилятора, захопленого в потенціальну яму»
 • В.Ф. Харченко
  «Аналітичне розв'язання інтегральних рівнянь t-матричного формалізму для електричних поляризовностей атома водню»
 • Б.І. Лев
  «Броунівський рух колоїдних частинок в рідких кристалах»
 • О.В. Золотарюк
  «Одно-точкові потенціали з повною резонансною прохідністю»
 • О.В. Киричок (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна)
  «Вплив динаміки іонів на параметричну нестійкість ленгмюрівських хвиль»
2014-01-20
Лекція з математичної фізики -- Николай Тюрин

Лабораторія теорії інтегровних систем
Науково-освітній центр ІТФ

Лекція з математичної фізики
20 січня 2014 р.

Николай Тюрин

Высшая школа экономики, факультет математики, Москва

Instantons, monopoles and something between
2014-01-03
Новорічний семінар з математичної фізики

ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
Лабораторія теорії інтегровних систем

Новорічний семінар з математичної фізики
3 січня 2014 р.
 • Olexandr Gamayun (Lancaster University, UK / BITP)
  «Mobile impurity propagation in a one-dimensional quantum gas»
 • Pavlo Gavrylenko (Kiev National University / HSE Moscow)
  «Residue formulas for prepotentials, instanton expansions and conformal blocks»
 • Anton Shchechkin (Kiev National University / BITP)
  «Bilinear relations on Painleve tau-function from conformal field theory»
 • Nikolai Iorgov (BITP)
  «Isomonodromic tau-functions from Liouville conformal blocks»