Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

2014-12-30
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
30 грудня 2014 року

Порядок денний:

 1. Представлення І.О. Стародубом дисертації на тему: "Вплив просторової неоднорідності та дискретності на динаміку солітонів в Джозефсонівських переходах" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика
 2. Затвердження скоригованого тематичного плану наукових досліджень Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України на 2014 рік
 3. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Динаміка та структурування протиіонів навколо подвійної спіралі ДНК"
  (доповідач: науковий керівник кандидат фізико-математичних наук С.М. Перепелиця)
 4. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Спін-поляризований струм в магнітних нанострічках: стійкість та регуляторні структури намагніченості"
  (доповідач: науковий керівник кандидат фізико-математичних наук В.П. Кравчук)
 5. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Фізичні застосування багатомодових деформованих осциляторів"
  (доповідач: науковий керівник кандидат фізико-математичних наук А.П. Ребеш)
 6. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Квантові моделі на основі теорії деформованих осциляторів"
  (доповідач: керівник теми кандидат фізико-математичних наук А.П. Ребеш)
 7. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Створення карт неба в рентгенівському та гамма-діапазонах та їх використання в астрофізиці та космології"
  (доповідач: науковий керівник кандидат фізико-математичних наук Д.А. Якубовський)
 8. Затвердження звіту про виконання науково-технічного проекту «Грід-технології в задачах фізичної програми ЦЕРНу, астрофізики і космології»
  (доповідач: науковий керівник проекту доктор фізико-математичних наук Є.С. Мартинов)
 9. Затвердження звіту про виконання науково-технічного проекту «Розробка та впровадження технологій хмарних обчислень для Tier2 грід-сайтів ЛІТ ОІЯД і ІТФ ім. М.М. Боголюбова для обробки даних експерименту ALICE» – перший рік виконання проекту відповідно до результатів загальноакадемічного конкурсу спільних наукових проектів НАН України та Російського фонду фундаментальних досліджень 2014 року за договором від 05 травня 2014 р. № 2014-1R
  (доповідач: науковий керівник проекту кандидат фізико-технічних наук С.Я. Свістунов)
 10. Затвердження звіту про виконання науково-технічного проекту «Підтримка та розвиток Базового координаційного центру та Регіонального операційного центру в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України» відповідно до цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Грід-інфраструктура і грід-технології для наукових і науково-прикладних застосувань» за договором від 31 березня 2014 р. № 1Г-2014
  (доповідач: науковий керівник проекту кандидат фізико-технічних наук С.Я. Свістунов)
 11. Затвердження звіту про виконання науково-технічного проекту «Підтримка та розвиток ресурсного центру обміну даними в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України та забезпечення технічних умов для безперебійної роботи Базового Координаційного Центру Українського національного гріду (2 етап)», виконаного в рамках Програми інформатизації НАН України на 2014 рік (доповідач: науковий керівник проекту кандидат фізико-математичних наук М.І.Глушко).
 12. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Теорія представлень, гомологічна алгебра та інтегровні системи математичної фізики" (доповідач: науковий керівник доктор фізико-математичних наук М.З. Іоргов).
 13. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Каузальне рівняння стану адронної матерії та критерій її кінетичного фрізаута в зіткненнях релятивістських важких іонів". Етап 1. Формулювання каузальної версії рівняння стану Ван дер Ваальсівського типу з індукованим поверхневим натягом для мультикомпонентного адронного газу
  (доповідач: науковий керівник доктор фізико-математичних наук К.О. Бугаєв)
 14. Затвердження звіту про діяльність Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України у 2014 році
  (доповідач: С.М. Перепелиця)
 15. Затвердження звіту про роботу спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
  (доповідач: доктор фізико-математичних наук В.Є. Кузьмичов)
 16. Затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантам першого року навчання
 17. Представлення старшого наукового співробітника кандидата фізико-математичних наук В.П. Кравчука на звання "Старшого наукового співробітника"
 18. Обрання за конкурсом молодшого наукового співробітника у відділ фізики високих густин енергії
 19. Різне

Вчений секретар

2014-12-11
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
11 грудня 2014 року

Порядок денний:

 1. Висунення кандидатів в дійсні члени та члени-кореспонденти НАН України
 2. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Дослідження сильновзаємодіючої матерії, що утворюється в зіткненнях адронів та ядер при високих енергіях на прискорювачах ЦЕРН" за договором від 14 жовтня 2013 р. № Ф58/384-2013 з Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України
  (доповідач: доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України Г.М. Зінов'єв)
 3. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Темна матерія, темна енергія і модифікована гравітація", в рамках Україно-Індійського науково-технічного співробітництва, за договором з Держінформнауки України № М/93¬2014 від 19 червня 2014 р. Та додатковою угодою про зміну Замовника з МОН України від 23 жовтня 2014 р.
  (доповідач: науковий керівник доктор фізико-математичних наук Ю.В.Штанов)
 4. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Створення Українського Астрокосмічного центру обробки даних для вирішення задач багатохвильової астрофізики" в рамках Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень на 2012-2016 рр., за договором № 1К¬2014 від 01 квітня 2014 р. та додатковою угодою № 1 від 10 вересня 2014 р. з НАН України
  (доповідач: науковий керівник доктор фізико-математичних наук Ю.В.Штанов)
 5. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Важкі іони з ультрарелятивістськіми енергіями (гідрокінетичний опис). Етап 5: Процеси термалізації та еволюція матерії у релятивістських ядро-ядерних зіткненнях" за договором від 17 березня 2014 р. № Ф5-2014 з Національною академією України
  (доповідач: науковий керівник доктор фізико-математичних наук Ю.М. Синюков)
 6. Про підготовку наукової праці "Хвильова динаміка структурних середовищ", автори В.О. Вахненко, О.О. Вахненко
  (доповідач: кандидат фізико-математичних наук О.О. Вахненко)
 7. Різне

Вчений секретар

2014-10-30
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
30 жовтня 2014 року

Порядок денний:

 1. Представлення В.В. Сагун дисертації на тему: "Реалістичні рівняння стану і властивості адронної та ядерної речовин в екстремальних умовах" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика
 2. Обрання за конкурсом старшого наукового співробітника в лабораторію астрофізики і космології відділу астрофізики та елементарних частинок
 3. Про підсумки вступу до аспірантури інституту у 2014 р.
 4. Різне

Вчений секретар

2014-09-18
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
18 вересня 2014 року

Порядок денний:

 1. Розгляд наукової праці Д.А. Якубовського «Темна матерія: спостережувані прояви та експериментальні дослідження», що ввійде до 3 -х томної монографії «Темна енергія і темна матерія у всесвіті» за редакцією В.М. Шульги
 2. Висунення кандидатур на присудження стипендії Президента України для молодих учених
 3. Різне

Вчений секретар

2014-07-03
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
3 липня 2014 року

Порядок денний:

 1. Представлення О.М. Товкачем дисертації на тему: "Взаємодія колоїдних частинок в обмежених рідких кристалах" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика
 2. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Розробка технологій отримання графену та дослідження графенових наноструктур для наноелектроніки та оптоелектроніки: теоретичні дослідження фізичних властивостей" конкурсної тематики НАН України
  (доповідач: науковий керівник член-кор. НАН України В.П. Гусинін)
 3. Розгляд кандидатур для вступу в докторантуру Інституту
 4. Про результати проведення атестації аспірантів Інституту
 5. Затвердження звітів стипендіатів Президента України i НАН України для молодих вчених та висунення нових стипендіатів НАН України для молодих вчених
 6. Різне

Вчений секретар

2014-06-05
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
05 червня 2014 року

Порядок денний:

 1. Про підтримку висунення Головною астрономічною обсерваторією Національної академії наук України циклу робіт "Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати" на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік
 2. Обрання за конкурсом наукового співробітника у відділ математичних методів в теоретичній фізиці
 3. Різне

Вчений секретар

2014-04-29
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
29 квітня 2014 року

Порядок денний:

 1. Обрання за конкурсом молодшого наукового співробітника у відділ фізики високих густин енергії
 2. Про висунення кандидатур на здобуття премії для молодих вчених, фондованої членом-кореспондентом НАН України В.П. Шелестом
 3. Різне

Вчений секретар

2014-03-06
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
6 березня 2014 року

Порядок денний:

 1. Представлення Л.В. Леоновим дисертації на тему: "Формування струму в молекулярному фотодіоді" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика
 2. Про висунення циклу робіт "Деформовані осцилятори та деформовані аналоги моделі Бозе-газу" на присудження премії для молодих учених НАН України
  (доповідач: керівник проекту А.П. Ребеш)
 3. Про зміну наукового керівника молодшого наукового співробітника відділу математичних методів в теоретичній фізиці Ю.В. Безвершенко
 4. Затвердження звітів стипендіатів НАН України для молодих вчених
 5. Про проведення 28-29 березня 2014 роктого семінару "Проблеми української термінології"
 6. Різне

Вчений секретар

2014-02-06
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
6 лютого 2014 року

Порядок денний:

 1. Затвердження додаткової відомчої теми для молодих вчених НАН України «Динаміка та структурування протиіонів навколо подвійної спіралі ДНК»
  (науковий керівник теми: канд. фіз.-мат. наук С.М. Перепелиця)
 2. Висунення кандидатур на здобуття премій для молодих учених
 3. Обрання за конкурсом молодшого наукового співробітника у відділ синергетики
 4. Різне

Вчений секретар

2014-01-09
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
9 січня 2014 року

Порядок денний:

 1. Затвердження звіту про діяльність Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України у 2013 році
  (доповідач: С.М. Перепелиця)
 2. Висунення кандидатур на присудження стипендії Президента України для молодих учених
 3. Різне

Вчений секретар