Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

2014-12-29
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці -- Т.В. Скрипник
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
29 грудня 2014 р.

Т.В. Скрипник

Нескінченновимірні алгебри Лі, класичні r-матриці і оператори Лакса: два підходи
2014-12-29
Тематичний семінар з теорії ядра та квантової теорії поля
Тематичний семінар з теорії ядра та квантової теорії поля
29 грудня 2014 р.
Наукові доповіді по НДР
 1. М.З. Іоргов: "Теорія представлень, гомологічна алгебра та інтегровні системи математичної фізики" (проект НАН України-РФФИ)
 2. Ю.А. Міщенко, "Фізичні застосування багатомодових деформованих осциляторів" (грант НАН України)
 3. Ю.А. Міщенко, "Квантові моделі на основі теорії деформованих осциляторів" (грант Президента України)
2014-12-25
Тематичний семінар з астрофізики та фізики високих енергій -- Д.А. Якубовський
Тематичний семінар з астрофізики та фізики високих енергій
25 грудня 2014 р.

Звіт про виконання наукового проекту за темою

Створення карт неба в рентгенівському та гамма-діапазонах та їх використання в астрофізиці та космології
(доповідач – Д.А. Якубовський)
2014-12-22
Тематичний семінар з нелінійної динаміки конденсованих середовищ
Тематичний семінар з нелінійної динаміки конденсованих середовищ і плазми
22 грудня 2014 р.

С.М. Перепелиця
За матеріалами звіту по темі:
"Динаміка та структурування протиіонів навколо подвійної спіралі ДНК"

В.П. Кравчук
За матеріалами звіту по темі:
"Спін поляризований струм в магнітних нанострічках: стійкість та регулярні структури намагніченості"

2014-12-22
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів -- А.О. Василенко
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
22 грудня 2014 р.

А.О. Василенко
Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерных систем Київського національного університету ім. Т. Шевченка

Температурні хвилі в середовищах з тепловою релаксацією
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2014-12-18
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок -- Павло Сухачов
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
18 грудня 2014 р.

Павло Сухачов
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Діраківські напівметали A3Bi (A = Na, K, Rb) як Z2 вейлівські напівметали

Ми показуємо, що фізична причина нетривіальних топологічних властивостей діраківських напівметалів A3Bi (A = Na, K, Rb) пов'язана з наявністю дискретної симетрії низько-енергетичного гамільтоніану. Використовуючи цю симетрію, ми стверджуємо, що всі електронні стани можуть бути розбиті на два окремі сектори. Кожен сектор описує вейлівський напівметал з парою вейлівських точок та порушеною симетрією відносно обернення часу. У повній теорії ця симетрія не є порушеною, оскільки перетворення які забезпечують обернення часу також переводять стани між секторами. Наші результати підкріплені безпосереднім розрахунком кривизни Беррі. В кожному секторі польові лінії кривизни показують наявність двох монополів потоку Беррі які розташовуються у вейлівських точках. Окрім того, Z2 структура діраківських напівметалів підтверджується наявністю двох поверхневих арок Фермі, кожна з яких походить з різного сектору теорії.

2014-12-04
Семінар відділу синергетики -- К.В. Григоришин, Б.І. Лев
Семінар відділу синергетики
4 грудня 2014 р.

К.В. Григоришин, Б.І. Лев

Модель кімнатно-температурного надпровідника
2014-11-27
Тематичний семінар з астрофізики та фізики високих енергій
Тематичний семінар з астрофізики та фізики високих енергій
27 листопада 2014 р.
 1. Звіт про виконання наукового проекту за темою
  "Темна матерія, темна енергія і модифікована гравітація"
  (доповідач – Ю.В. Штанов)
 2. Звіт про виконання наукового проекту за темою
  "Створення Українського Астрокосмічного центру обробки даних для вирішення задач багатохвильової астрофізики"
  (доповідач – Д.А. Якубовський)
2014-11-27
Семінар з фізики високих енергій -- Н.С. Семенякин, А.О. Дейнека
Семінар з фізики високих енергій
27 листопада 2014 р.

Н.С. Семенякин, А.О. Дейнека

Киевские студенты в ЦЕРНе
2014-11-13
Семінар з фізики високих енергій -- Ю.В. Штанов
Семінар з фізики високих енергій
13 листопада 2014 р.

Ю.В. Штанов

Конечная пертурбативная квантовая теория поля
2014-11-10
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану -- Я.В. Фомінов
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
10 листопада 2014 р.

Я.В. Фомінов
ІТФ ім. Л.Д. Ландау РАН

Надпровідний триплетний спіновий клапан
2014-10-30
Семінар відділу фізики високих густин енергії -- Е.С. Мартынов
Семінар відділу фізики високих густин енергії
30 жовтня 2014 р.

Е.С. Мартынов

Самосогласованный померон и мультидифракционные процессы
2014-10-30
Семінар відділу синергетики -- М.Ф. Ледней
Семінар відділу синергетики
6 листопада 2014 р.

М.Ф. Ледней
Кафедра теоретичної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Пороговий просторово-періодичний перехід Фредерікса в електричному і світловому полі
(за матеріалами докторської дисертації)
2014-10-20
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану -- І.О. Стародуб
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
20 жовтня 2014 р.

І.О. Стародуб

Вплив просторової неоднорідності та дискретності на динаміку солітонів у джозефсонівських переходах
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2014-10-16
Семінар відділу синергетики -- В.К. Усенко
Семінар відділу синергетики
16 жовтня 2014 р.

В.К. Усенко

Скасування втрат інформації в квантово-оптичних каналах
2014-10-09
Семінар відділу структури атомних ядер -- О.Я. Дзюблик
Семінар відділу структури атомних ядер
9 жовтня 2014 р.

О.Я. Дзюблик
Інститут ядерних досліджень НАН України

Вплив електронного екранування на альфа-розпад ядер
2014-10-09
Семінар з фізики високих енергій -- О.П. Кобушкін
Семінар з фізики високих енергій
9 жовтня 2014 р.

О.П. Кобушкін

Про XXII Міжнародний Балдінський семінар з фізики високих енергій.
Релятивистська ядерна фізика і квантова хромодинамика
2014-10-09
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів -- В.І. Тесленко, Е.Г. Петров
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
9 жовтня 2014 р.

В.І. Тесленко, Е.Г. Петров

Розроблення кінетики індукованих середовищем переходів у відкритих квантових системах
2014-10-02
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів -- Є.В. Шевченко, Е.Г. Петров
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
2 жовтня 2014 р.

Є.В. Шевченко, Е.Г. Петров

Керування електролюмінісценції окремої молекули зовнішнім полем
2014-09-29
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану -- Ю.Г. Погорелов
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
29 вересня 2014 р.

Ю.Г. Погорелов
Університет Порто, Португалія

Керована провідність по домішковій зоні у біграфені
2014-09-25
Семінар з фізики високих енергій -- Андрій Салій
Семінар з фізики високих енергій
25 вересня2014 р.

Андрій Салій

Народження векторних мезонів на прискорювачах HERA та LHC
2014-09-25
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів -- С.Я. Горощенко
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
25 вересня 2014 р.

С.Я. Горощенко

Особливості у впорядкуванні класичних структур зарядів у аксіально симетричних кулонівських кластерах
2014-09-25
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці -- Юрій Григорович Яремко
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
25 вересня 2014 р.

Юрій Григорович Яремко
Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, м. Львів

Реакція випромінювання та перенормування у класичній теорії поля: теоретико-груповий підхід
(за матеріалами докторської дисертації)
2014-09-11
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів -- О.Л. Капітанчук
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
11 вересня 2014 р.

О.Л. Капітанчук

Квантово-хімічний аналіз конформаційних перемикань молекул-похідних діарилетенів у моношарі
2014-09-04
Семінар відділу структури атомних ядер -- Ю.М. Степаненко
Семінар відділу структури атомних ядер
4 вересня 2014 р.

Ю.М. Степаненко
Інститут ядерних досліджень НАН України

Ядерні реакції 7Li(18O,X) з виходом нестабільних ядер
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2014-09-04
Семінар з фізики високих енергій -- В.Ю. Вовченко, Д.В. Анчішкин, М.І. Горенштейн
Семінар з фізики високих енергій
4 вересня 2014 р.

В.Ю. Вовченко, Д.В. Анчішкин, М.І. Горенштейн

Середні поперечні маси адронів в протон-протонних зіткненнях
2014-07-17
Семінар відділу фізики високих густин енергії -- B.C. Трубніков
Семінар відділу фізики високих густин енергії
17 липня 2014 р.

B.C. Трубніков

Утворення заряджених піонів в периферичних зіткненнях іонів Рb208 + Рb208 за енергій √SNN = 17,3 ГеВ
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2014-06-19
Семінар відділу синергетики -- О.М. Товкач
Семінар відділу синергетики
19 червня 2014 р.

О.М. Товкач

Взаємодія колоїдних частинок в обмежених рідких кристалах
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2014-06-16
Спільний семінар відділів -- О.О. Вахненко
Спільний семінар відділів
Квантової електроніки
Нелінійної фізики конденсованого стану
Математичних методів в теоретичній фізиці
16 червня 2014 р.

О.О. Вахненко

Інтеґровна нелінійна Шрьодінґерівська система на трикутній драбинчастій ґратці

The integrable nonlinear Schr¨odinger system on a triangular-lattice ribbon, whose geometric configuration coincides with that of (1,1) armchair boron nanotube, is thoroughly investigated. The system Hamiltonian formulation is shown to underline an essentially nontrivial Poisson structure of four basic field variables associated with nearly probability amplitudes and two concomitant field variables maintaining the finite background. The system coupling parameters are permitted to be complex-valued ones thus allowing to model external magnetic fluxes threading the elementary plackets of a lattice in terms of Peierls phases. An alternative zero-curvature representation in terms of 2 × 2 auxiliary spectral and evolution matrices is proven to support the system constructive integrability by means of Darboux-B¨acklund dressing method. In the framework of Darboux approach the system one-soliton solution is explicitly found and analysed paying attention on the principal differences between the bare and physical soliton parameters.

2014-06-02
Семінар відділу синергетики -- О.М. Товкач
Семінар відділу синергетики
2 червня 2014 р.

О.М. Товкач

Взаємодія колоїдних частинок в обмежених рідких кристалах
2014-05-29
Семінар відділу синергетики -- О.М. Товкач
Семінар відділу синергетики
29 травня 2014 р.

О.М. Товкач

Взаємодія колоїдних частинок в обмежених рідких кристалах
2014-05-15
Семінар відділу структури атомних ядер -- B.С. Василевський, М.Д. Солоха-Климчак
Семінар відділу структури атомних ядер
15 травня 2014 р.

B.С. Василевський, М.Д. Солоха-Климчак

Т-матриця в осциляторному просторі
2014-05-08
Семінар відділу синергетики -- В.К. Усенко
Семінар відділу синергетики
8 травня 2014 р.

В.К. Усенко

Зменшування шуму яскравого некласичного світла
2014-04-28
Об'єднаний науковий семінар -- Роберт Рудольфович Ломпей
Об'єднаний науковий семінар
відділу математичних методів в теоретичній фізиці,
відділу астрофізики та елементарних частинок,
відділу теорії ядра і квантової теорії поля

28 квітня 2014 р.

Роберт Рудольфович Ломпей
Ужгородський національний університет, фізичний факультет

Коваріантні диференціальні тотожності та закони збереження в метричних теоріях гравітації з крученням
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2014-04-24
Семінари відділу астрофізики і елементарних частинок -- V.A. Miransky, Євген Супруненко
Семінари відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудуться 24 квітня 2014 р.

11:30

V.A. Miransky
Department of Applied Mathematics, University of Western Ontario, London, Canada

Dynamics in QCD like theories with infrared fixed point

14:30

Євген Супруненко
Department of Physics, Lancaster University, UK

Екситонний конденсат в двох шарах графену: фази конденсату та 1/N поправки до критичної температури

У системі з двох шарів графену, які протилежно заряджені та розташовані близько один до одного, вивчається можливість переходу у стан екситонного ізолятора. Приймаючи до уваги виродження електронів, ми аналізуємо симетрію станів екситонного ізолятора у такій системі і будуємо фазову діаграму, що приймає до уваги ефект порушення симетрії зовнішнім магнітним полем у площині графену а також незбалансованістю густин зарядів у шарах графену. Використовуючи динамічно екрановану Кулонівську взаємодію у наближенні великого числа ферміонів у системі (N = 8) аналізується внесок до критичної температури від плазмонного полюса. Всі 1/N поправки від плазмонного полюса скорочуються і не призводять до підвищення критичної температури.

2014-04-10
Об'єднаний семінар з теорії конденсованого стану -- Mikhail Feigel'man
Об'єднаний семінар з теорії конденсованого стану
10 квітня 2014 р.

Mikhail Feigel'man
L.D.Landau Institute for Theoretical Physics, Moscow

Superconductor-metal transitions in 2D

I will review a number of experiments demonstrating quantum phase transitions from superconducting state to a highly conductive metal state at T=0 limit, upon increase of disorder at zero magnetic field. Then I provide a review of relevant theoretical results on suppression of superconductivity in 2D metal films and proximity-coupled arrays and present very recent experimental data for the array of tin islands on graphene. Finally, I discuss theory status of the general problem of the superconductor-metal quantum phase transition in 2D.

2014-02-24
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів -- В.О. Леонов
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
24 лютого 2014 р.

В.О. Леонов

Формування струму в молекулярному фотодіоді
(за матеріалами кандидатської дисертації, продовження)
2014-02-13
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів -- В.О. Леонов
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
13 лютого 2014 р.

В.О. Леонов

Формування струму в молекулярному фотодіоді
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2014-01-16
Семінар відділу синергетики -- В. Блавацька
Семінар відділу синергетики
16 січня 2014 р.

В. Блавацька
Інститут фізики конденсованих систем НАН України, м. Львів

Конформаційні властивості складних полімерів: аналітичні та чисельні підходи
(за матеріалами докторської дисертації)