Архів

Події

2009-01-12
Семінар відділу квантової електроніки
Семінар відділу квантової електроніки
відбудеться в понеділок, 12 січня 2009 р. о 1430 в к. 322

М.М. Лазаренко
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет)

Механізми теплового руху в молекулярних кристалах, що утворені довголанцюговими аліфатичними молекулами
(За матеріалами кандидатської дисертації)
2009-01-14
Семинар по физике высоких энергий
Семинар по физике высоких энергий
состоится в среду, 14 января В 1500 в к. 221

В.М. Пугач
(ИЯИ НАН Украины)

Ядерные эффекты в поперечных сечениях генерации чармония в рА столкновениях
2009-01-15
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 15 січня 2009 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження звіту про діяльність інституту у 2008 році
  (доповідач: вчений секретар інституту)
 2. Про підтримку кандидатів в академіки і чл.-кореспонденти НАН України
 3. Затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантам першого року навчання
 4. Різне

Вчений секретар

2009-01-21
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу, 21 січня 2009 р. о 1500 в к. 221

Ю.І. Ізотов
(ГАО НАН України)

Блакитні компактні карликові галактики:
локальні об'єкти для перевірки космологічних моделей та властивостей молодих галактик з червоним зміщенням
2009-01-21
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться 21 січня 2009 р. об 1100 в к. 347

Г.Ф. Філіппов

Спінові змінні хвильової функції в просторі Фока-Баргмана для системи трьох нейтронів
2009-01-28
Київський міський семінар
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а

середа, 28 січня 2009р. о 1600

Ю. Головач
Інститут фізики конденсованих систем, Львів

Закони скейлінґу у фізиці складних полімерів
2009-01-28
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться 28 січня 2009 р. об 1100 в к. 347

Г.Ф. Філіппов

Залежність потенціалу взаємодії між кластерами від осциляторної довжини в методі резонуючих груп
2009-02-05
Seminar of the Department of High Energy Densities
Seminar of the Department of High Energy Densities
will be held on coming Thursday, February 5-th, at 1430 in the room 221

E.N. Dubovik and V.M. Dubovik
(LTP JINR, Dubna)

From the "new" mechanics to the "old" one, quasitrajectory, and their intersection within quantum field theory

From a formal point of view the Schrëodinger equation as applied to study, for instance, the structure of the atom (coupled systems) is reduced to equations of the theory of elasticity of macroobjects: rods, plates, shells, etc. It is precisely this fact that explains universal possibilities to apply quantum equations (Schrëodinger, Pauli, Dirac) to a vast world of microobjects. However, the effciency of the new quantum mechanics can be understood only by analyzing thoroughly the old quantum mechanics developed by Bohr, Sommerfeld and Gryzinsky. It is shown that the above-mentioned authors use in their approaches (quasi)potentials of particle interaction within QED starting with the usual Coulomb potential, Breit potential and higher ones with the oldest relativistic corrections. So, in the spirit of old quantum mechanics we may use each of these potentials in order to deduce quasitrajectory equations of motions that restore peculiarities of the twoparticle dynamics at any small distances.

2009-02-13
Семінар Проблеми теоретичної фізики

Семінар
Проблеми теоретичної фізики

присвячений пам'яті
академіка Олексія Ситенка

(12. 02. 1927 – 11. 02. 2002)

відбудеться 13 лютого 2009 р. в к.322

 

ПРОГРАМА

10.00І.В. Сименог
Узагальнені комутаційні співвідношення для квантових систем частинок
10.25В.Ф. Харченко, А.В. Харченко
Електрична поляризація тригадронних зв'язаних систем
10.50М.М. Петров, В.О. Бабенко
Визначення низькоенергетичних характеристик np-системи iз сучасних експериментальних даних
11.30М.З. Іоргов
Матричні елементи спінових операторів в моделі квантового XY-ланцюжка
11.55В.М. Лашкін, Ю.А. Залізняк, О.І. Якименко
Вплив зональних течій на нестійкі дрейфові моди в турбулентності плазми з градієнтом електронної температури
12.20Е.В. Горбар
Динаміка генерації щілини в графені
2009-02-18
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться 18 лютого 2009 р. об 1100 в к. 347

Г.Ф. Філіппов

Асимптотика ядра потенціальної енергії
2009-02-19
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в четвер, 19 лютого о 1500 в к. 221

В.К. Магас
(Університет Барселони)

Дво- та тринуклонні К-поглинання в ядрах: чи існують сильнозв'язані каонні стани в ядрах?
2009-02-25
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу, 25 лютого 2009 р. о 1500 в к. 221

М.І. Горенштейн, О.М. Мороз

Флуктуації множинності в піон-файрбольному газі
2009-02-25
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться 25 лютого 2009 р. об 1100 в к. 347

Г.Ф. Філіппов

Граничні умови для трикластерної хвильової функції неперервного спектра ядра 5H
2009-02-25
Київський міський семінар
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а

середа, 25 лютого 2009р. о 1600

М.Л. Горбачук
(Інститут математики НАН України)

Розвиток М.М. Боголюбовим та М.М. Криловим варіаційних методів в теорії наближень
2009-02-26
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 26 лютого 2009 р. об 1130 в к. 322

П.О. Бориско
(КНУ ім. Тараса Шевченко)

Математичні моделі скорочення гладенького м'язу
(Матеріали кандидатської дисертації)
2009-02-27
Конкурси на здобуття стипендій Президента України

Оголошуються конкурси на здобуття стипендій Президента України та НАН України для молодих учених

Детальніше: competitions_2009.doc

2009-03-04
Проект "Етичного кодексу вченого України"

Проект "Етичного кодексу вченого України"

Інформаційне повідомлення

Проект

2009-03-05
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 5 березня 2009р. об 1130 в к. 322

В.М. Старков, А.О. Семенов, О.В. Гомонай

Чисельна компенсація втрат та шумів
2009-03-11
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться 11 березня 2009 р. об 1100 в к. 347

В.С. Василевський

Неперервний спектр трикластерних систем.
Порівняння алгебраїчної моделі та методу комплексного масштабування
2009-03-12
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 12 березня 2009 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Висунення авторського колективу циклу робіт "Квантові ефекти і структурна самоорганізація у нових багатофункціональних наноматеріалах" на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2009 рік
 2. Затвердження звітів стипендіатів Президента України та НАН України для молодих вчених
 3. Висунення кандидатів на стипендію Президента України для молодих вчених
 4. Про проведення у 2010 році XIII Міжнародної конференції по квантовій оптиці та квантовій інформації
 5. Затвердження теми дисертації молодшого наукового співробітника Д.Ю. Васильєва на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
 6. Про фінансовий стан Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
  (доповідач: директор інституту, академік НАН України А.Г. Загородній)
 7. Різне

Вчений секретар

2009-03-19
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 19 березня 2009р. об 1130 в к. 322

В.О. Узунова
(Інститут Фізики НАН України)

Концепція поверхневого пружного заряду в рідко-кристалічних колоїдах
(матеріали кандидатської дисертації)
2009-03-25
Київський міський семінар
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а

середа, 25 березня 2009р. о 1600

О.Л. Ребенко
(Інститут математики НАН України)

Теорія матриці розсіяння в аксіоматичному підході М.М. Боголюбова
2009-04-02
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 2 квітня 2009р. об 1130 в к. 322

Н.О. Черкашина
(Кафедра теоретичної фізики Університету ім. Т.Г. Шевченко)

Переплутані стани когерентних пар електронів
(Матеріали кандидатської дисертації)
2009-04-08
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться 8 квітня 2009 р. об 1100 в к. 347
Г.Ф. Філіппов

Ядро нормування трикластерних систем в представленні гіпергармонік та базису SU(3)

2009-04-09
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 9 квітня 2009р. об 1130 в к. 322

Н.О. Черкашина
(Кафедра теоретичної фізики Університету ім. Т.Г. Шевченко)

Переплутані стани когерентних пар електронів
(матеріали кандидатської дисертації)
2009-04-22
Київський міський семінар
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а

середа, 22 квітня 2009р. о 1600

В. Енольський

Від кривих Ландау до кривих теорії неабелевих монополів
2009-04-30
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 30 квітня 2009р. об 1130 в к. 322

К.В. Григоришин

Подавлення бозе-конденсату у системі взаємодіючих бозе-частинок
2009-05-07
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 7 травня 2009р. об 1130 в к. 322

М. Козачок
(Кафедра теоретичної фізики, Житомирський Державний Університет ім. І. Франка)

Дослідження механізмів, пов'язаних з високою селективністю газової суміші при високій температурі нанопористими мембранами на прикладі суміші вихлопних газів
2009-05-14
Семінар відділів синергетики і астрофізики та елементарних частинок
Семінар відділів
синергетики і астрофізики та елементарних частинок
відбудеться в четвер 14 травня 2009р. об 1100 в к. 322

Y.J. Dappe
(Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg)

Intermolecular interaction in DFT: Application to Carbon Nanotubes and Fullerenes
2009-05-15
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в п'ятницю 15 травня 2009р. об 1100 в к. 322

Ю. Безвершенко, П. Голод
(Національний університет Києво-Могилянська академія)

Динамічна стабілізація спінової системи змінними магнітними полями
2009-05-15
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ
День відкритих дверей
в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
почнеться
в п'ятницю 15 травня 2008 р. о 1500 в к. 322

Будуть прочитані лекції:

Ю.В. Штанов "Таємниці темної енергії і темної матерії"
С.М. Перепелиця "Сучасні проблеми фізики ДНК"
Д.А. Якубовський "Сучасна астрофізика та космологія"

2009-05-20
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу 20 травня 2009 р. о 1500 в к. 221

Ю.М. Синюков

Kinetics vs hydrodynamics: generalization of Landau/Cooper-Frye freeze-out
2009-05-21
Семінар відділу фізики високих густин енергії
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться в четвер 21 травня 2009 р. о 1500 в к. 221

Д.В. Анчишкін

Обмежені в просторі та часі адронні системи при високих густинах енергії
(за матеріалами докторської дисертації)
2009-05-25
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану 
відбудеться в понеділок 25 травня 2009 р. об 1100 в к. 322

О.Б. Кашуба

Гігантська магнітна анізотропія індукована електричним полем у металевому феромагнетику
2009-05-27
Київський міський семінар
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а

середа, 27 травня 2009р. о 1600

В.І. Засенко
(Інститут теоретичної фізики НАН України)

Дифузія частинок в зовнішньому полі випадкових хвиль
2009-05-28
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 28 травня 2009 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення Д.А. Якубовським дисертації на тему: "Астрофізичні обмеження на параметри стерильних нейтрино в рамках теорії мінімального розширення стандартної моделі" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02-теоретична фізика
 2. Затвердження тем НДР МОН України, що виконуються співробітниками інституту
 3. Затвердження звіту про виконання 1-го етапу проекту МОН України за договором № М/17-2009 від 04.03.09 "Методи алгебраїчного аналізу класичних і квантових інтегрованих систем"
  (доповідач: керівник теми канд. фіз.мат. наук М.З. Іоргов)
 4. Затвердження звіту про виконання 1-го етапу проекту МОН України за договором № М/4-2009 від 12.02.09 "Дослідження колективних ефектів у зіткненнях важких іонів"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.мат. наук Ю.М. Синюков)
 5. Обрання почесних докторів інституту
 6. Висунення ст. наук. спів., доктора фіз.-мат. наук Є.С. Крячка на звання старшого наукового співробітника
 7. Різне

Вчений секретар

2009-06-03
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу 3 червня 2009 р. о 1500 в к. 221

В.М. Коломієць
(ІЯД НАНУ)

Рівняння стану та розвиток нестійкості в асиметричній ядерній речовині
2009-06-04
Семінар відділу фізики високих густин енергії
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться в четвер 4 червня 2009 р. о 1430 в к. 221

Д.В. Анчишкін

Обмежені в просторі та часі адронні системи при високих густинах енергії
(за матеріалами докторської дисертації)
Продовження
2009-06-04
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 4 червня 2009 р. об 1130 в к. 322

О. Кисельов
(Інститут фізики НАН України)

Кінетика фотоіндукованого впорядкування в плівках барвника: моделі і механізми
2009-06-11
Попередній захист магістерських робіт студентів

Кафедра квантової теорії поля фізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченко
Науково-освітній центр ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України

В четвер 11 червня листопада 2009 р. о 1400 в к. 322 відбудеться попередній захист магістерських робіт студентів 5 курсу кафедри квантової теорії поля фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченко.

Детальніше

2009-06-11
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 11 червня 2009 р. об 1130 в к. 322

О. Кисельов
(Інститут фізики НАН України)

Дифузійні моделі фотоіндукованого впорядкування в барвниках
2009-06-11
Наукові збори (доповідач: С.Г. Шарапов)
Наукові збори
четвер 11 червня 2009 p. об 1100 в ауд. 322

С.Г. Шарапов
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)

Електроннi властивостi систем з діракiвським енергетичним спектром: графен та високотемпературнi надпровiдники

Доповідь, що робиться за матеріалами докторської дисертації, присвячена деяким властивостям двовимірних систем, до яких у повній мірі можна віднести високотемпературні надпровідники та ненадпровідний графен. Від решти подібних систем вони відрізняються тим, що відповідні низько-енергетичні електронні збудження мають лінійний закон дисперсії та можуть описуватися за допомогою квантової електродинаміки у просторі 2+1-розмірності. У доповіді планується висвітлити окремі теоретичні результати, які увійшли до дисертаційної роботи. Зокрема, будуть детально описані осциляції Шубнікова-де Гааза, сигнал Нернста поблизу діраківської точки, універсальна оптична провідність та квантовий ефект Холла, які вже знайшли експериментальне підтвердження.

2009-06-16
Семінар відділу фізики високих густин енергії
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться у вівторок 16 червня 2009 р. о 1430 в к. 221

A. Kovner
(University of Connecticut)

Perturbative saturation: from dipoles to Pomeron loops
2009-06-17
Учбовий семінар семінар з фізики високих енергій
Учбовий семінар
з фізики високих енергій
відбудеться в середу 17 червня 2009 р. о 1500 в к. 221

М. Зелко, О. Капраш, Д. Лонтковський, І. Макаренко, А. Салій
(КДУ ім. Т.Г. Шевченка)

ФІЗИКА на HERA
2009-06-18
Семінар відділу фізики високих густин енергії
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться в четвер 18 червня 2009 р. о 1430 в к. 221

Д.В. Анчишкін

Обмежені в просторі та часі адронні системи при високих густинах енергії
(за матеріалами докторської дисертації)
Продовження
2009-06-25
Київський міський семінар
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а

четвер, 25 червня 2009р. о 1600

Д.В. Ширков
(ОІЯД, Дубна)

Боголюбову - 100
Грани Личности и Творчества

План лекции
Фазовые переходы и нарушение симметрии
Сверхтекучесть (СТ) 1937 - 1946
Ранние впечатления 1948 - 1953
Книга и ренормгруппа 1953 - 1957
Теория сверхпроводимости (СП) 1950 - 1957
Сверхпроводимость-сверхтекучесть куперовских пар 1957 - 1958
Нарушение симметрии в СТ и СП - КТП 1960
Природа нарушенной симметрии
Боголюбов и Ландау
Боголюбов и Лаврентьев
Стиль творчества
Учитель

2009-06-26
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
відбудеться в п'ятницю 26 червня 2009р. об 1130 в к. 221

Е.В. Горбар

Динамічне порушення симетрії в зовнішніх полях в квантовій теорії поля і двовимірних конденсованих системах
(за матеріалами докторської дисертації)
2009-07-02
Наукові збори (доповідач: Е.В. Горбар)
Наукові збори
четвер 2 липня 2009 p. об 1100 в ауд. 322

Е.В. Горбар

Динамічне порушення симетрії в квантовопольових моделях в зовнішних полях

Доповідь, що робиться за матеріалами докторської дисертації, присвячена дослідженню динамічного порушення симетрії в квантовій теорії поля і фізиці конденсованого стану. У доповіді планується висвітлити окремі теоретичні результати, які увійшли до дисертаційної роботи. Зокрема, будуть детально описані динамічне порушення симетрії в постійних електричних і магнітних полях, вплив від`ємної кривизни простору на динамічне порушення симетрії, квантовий ефект Хола в сильних магнітних полях в графені, а також глюонна фаза КХД при великій густині матерії.

2009-07-07
Міжвіддільський семінар з квантової теорії поля
Міжвіддільський семінар з квантової теорії поля
відбудеться у вівторок 7 липня 2009 р. о 1400 в к. 321

Дмитро Волін

Масова щілина в O(N) сігма-моделі
2009-07-09
Розширений семінар відділу синергетики
Розширений семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 9 липня 2009 р. об 1130 в к. 322

О. Кисельов
(Інститут фізики НАН України)

Дифузійні моделі фотоіндукованого впорядкування в барвниках
2009-07-09
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 9 липня 2009 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення С.Г. Шараповим дисертації на тему: "Електроннi властивостi систем з діракiвським енергетичним спектром: графен та високотемпературнi надпровiдники" на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02-теоретична фізика
 2. Представлення Е.В. Горбаром дисертації на тему: "Динамічне порушення симетрії у зовнішніх полях в квантовій теорії поля і двовимірних конденсованих системах" на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02-теоретична фізика
 3. Затвердження звітів стипендіатів НАН України для молодих вчених
 4. Різне

Вчений секретар

2009-07-16
Розширений семінар відділу синергетики
Розширений семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 16 липня 2009 р. об 1130 в к. 322

О. Кисельов
(Інститут фізики НАН України)

Дифузійні моделі фотоіндукованого впорядкування в барвниках
2009-07-20
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться в понеділок 20 липня 2009 р. об 1130 в к. 322

С.Г. Шарапов

Електрон-фононна взаємодія у графені
2009-08-28
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
відбудеться в п'ятницю 28 серпня 2009 р. о 1430 в к. 221

A. Buchel
(Perimeter Institute for Theoretical Physics, Waterloo, & Department of Applied Mathematics, University of Western Ontario, London, Canada)

Causality of golographic hydrodynamics
2009-08-31
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
присвячений 70-річчю від дня народження
Б.В. Струмінського
відбудеться в понеділок 31 серпня 2009 р. в к. 221
 • Л.Л. Єнковський  Структура і взаємодія адронів і ядер при високих енергіях
 • Є.С. Мартинов    Багатопомеронні обміни у дифракційній дисоціації адронів
 • Ю.М. Синюков    Чи потрібна гіпотеза ранньої термалізації для опису ультрарелятивістських ядро-ядерних зіткнень?
 • М.І. Горенштейн Газ кварк-глюонних мішків
2009-09-01
Семінар з фізики високих енергій
Семінар відділу фізики високих енергій
відбудеться у вівторок 1 вересня 2009 р. о 1400 в к. 221

В.П. Кончаковський

Флуктуації та кореляції в релятивістських ядро‐ядерних зіткненнях в статистичних та транспортних моделях
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2009-09-03
Наукові збори (Обговорення циклу наукових праць)
Наукові збори
четвер 3 вересня 2009 p. об 1100 в ауд. 322

Обговорення циклу наукових праць

Відкриття та розвиток принципів суперсиметрії і супергравітації і їх застосування до обудови єдиної теорії фундаментальних взаємодій елементарних частинок

на здобуття Державної премії України 2009 року в галузі науки та техніки

Автори: Волков Д.В., Акулов В.П., Бандос І.А., Гершун В.Д., Желтухін О.О., Нурмагамбетов О.Ю., Пашнев А.І., Сорока В.О., Сорокін Д.П., Ткач В.І.

2009-09-10
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 10 вересня 2009 р. об 1130 в к. 322

О.О. Станиславський
(Інститут фізики НАН України)

Субординація стохастичних процесів у фізиці і астрофізиці
(за матеріалами докторської дисертації)
2009-09-15
Київська боголюбівська конференція
КИЇВСЬКА БОГОЛЮБІВСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ
Сучасні проблеми теоретичної і математичної фізики
15-18 вересня 2009р., Київ, Україна

http://bitp.kiev.ua/bogolyubov2009/

2009-09-23
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
відбудеться в середу 23 вересня 2009 р. об 1430 в к. 423

В.І. Тесленко

Температуронезалежні процеси в біосистемах
2009-09-24
Наукові збори (доповідач: Д.В. Анчишкiн)
Наукові збори
четвер 24 вересня 2009 p. об 1100 в ауд. 322

Д.В. Анчишкiн

Обмеженi в просторi та часi адроннi системи при високих густинах енергiї

Розглядаються системи сильно взаємодіючих частинок, які виникають при зіткненні релятивістських важких ядер. Вивчається вплив скінченного часу життя та обмеженості у просторі таких систем на фізичні величини, які вимірюються експериментально: спектри лептонних пар та двочастинкові спектри. Особлива увага приділяється взаємодії у кінцевому стані, яка є суттєвою для частинок випромінених з малих просторово-часових об'ємів. Запропоновано специфічний кінетичний підхід до розгляду процесу термалізації у таких системах.

2009-10-01
Засідання спецради -- захист докторської дисертаціії Золотарюк Ярослав Олександрович

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 1 жовтня 2009 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Захист докторської дисертаціії
  Золотарюк Ярослав Олександрович
  "Направлений рух солітонів у низькорозмірних системах"

  Офіційні опоненти:
  член-кореспондент НАН України доктор фіз.-мат. наук, професор Іванов Борис Олексійович;
  член-кореспондент НАН України доктор фіз.-мат. наук, професор Лев Богдан Іванович;
  доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник Браун Олег Михайлович 
 2. Попередній розгляд і прийняття дисертацій до захисту
Вчений секретар спецради
2009-10-07
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
Семінар відділу відділу теорії ядра та квантової теорії поля
відбудеться в середу 7 жовтня 2009р. об 1130 в к. 322

Л. Задорожня
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Електродинамічні прояви космічних струн
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2009-10-08
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 8 жовтня 2009 р. об 1130 в к. 322

К.В. Усенко
(Київський національний університет імені Тараса Шевченко)

Нерозділюваність станів спарених квантових каналів переносу інформації
2009-10-08
Нарада "Український академічний грід - 09"

8-9 жовтня 2009 року Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, як базова установа, відповідальна за розвиток грід-інфраструктури в НАН України, проводить робочу нараду "Український академічний грід - 09".

Нараду присвячено обговоренню стану та перспектив розвитку грід-технологій в Національній академії наук України, а також питанням створення національної грід-інфраструктури України.
Спеціальну увагу буде приділено інформації про Державну цільову науково-технічну програму впровадження і застосування грід-технологій на 2009 – 2013 роки.
У вільній дискусії на засіданнях другого дня будуть обговорені організаційні і технічні проблеми поточного функціонування Українського академічного гріду, а також шляхи їх вирішення, плани реалізації завдань Державної програми.

2009-10-13
Спільний семінар відділів
Спільний семінар
відділів нелінійної фізики конденсованого стану, теорії та моделювання плазмових процесів та синергетики
відбудеться у вівторок 13 жовтня 2009 р. об 1100 в к. 322

В.І. Карась
(Харківський фізико-технічний інститут)

Кінетика процесів в електрон-фононній підсистемі кристалу, індукованих швидкими зарядженими частинками
2009-10-14
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
відбудеться в середу 14 жовтня 2009 р. о 1430 в к. 420

С.Я. Горощенко

Деякі властивості низьковимірних електронних структур в кулонівських кластерних системах з аксіально симетричним електростатичним конфайнментом
2009-10-15
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 15 жовтня 2009 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення Д.В. Анчишкіним дисертації на тему: "Обмежені в просторі та часі адронні системи при високих густинах енергії" на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 теоретична фізика
 2. Представлення Ю.О. Карпенком дисертації на тему: "Опис ультрарелятивістських ядро-ядерних зіткнень у гідродинамічних та гідрокінетичних моделях" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 теоретична фізика
 3. Представлення Ю.В. Тихим дисертації на тему: "Квантові інтегровні моделі з граничними умовами" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 теоретична фізика
 4. Затвердження звітів стипендіатів Президента України та НАН України для молодих вчених
 5. Обрання за конкурсом наукового співробітника у відділ фізики високих густин енергії
 6. Звіт про виконання НДР (3 етап) "Кореляційна фемтоскопія надщільних об'єктів що утворюються у зіткненнях важких іонів" за договором № М/26-2008 від 27 березня 2008 р. МОН України. Науковий керівник НДР п.н.с, доктор фіз.-мат. наук Ю.М. Синюков
  (доповідач с.н.с., канд. фіз.-мат. наук С.В. Аккелін)
 7. Звіт про виконання НДР (1 етап) "Властивості сильновзаємодіючої матерії і їх прояви у зіткненнях ядер при енергіях NICA і FAIR" за договором № Ф28/335-2009 від 15 травня 2009 р. МОН України. Науковий керівник НДР п.н.с, доктор фіз.-мат. наук Ю.М. Синюков
  (доповідач с.н.с., канд. фіз.-мат. наук С.В. Аккелін)
 8. Звіт про виконання НДР (1 етап) "Важкі іони з ультрарелятивістськими енергіями" за договором № Ф33/461-2009 від 10 липня 2009 р. МОН України. Науковий керівник НДР п.н.с, доктор фіз.-мат. наук Ю.М. Синюков
  (доповідач с.н.с., канд. фіз.-мат. наук С.В. Аккелін)
 9. Різне

Вчений секретар

2009-10-21
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
відбудеться в середу 21 жовтня 2009 р. об 1100 в к. 423

О.Л. Капітанчук

Моделювання низькоенергетичного спектру поглинання ікосаедричного фулерену С60
2009-10-22
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 22 жовтня 2009 р. об 1130 в к. 322

В.К. Усенко

Вплив шуму на квантову передачу ключа з неперервними змінними
2009-10-23
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
відбудеться в п'ятницю 23 жовтня 2009 р. об 1100 в к. 322

Б.Є. Гринюк, І.В. Сименог

Асимптотичні властивості структурних функцій ядер 6Li та 6He в рамках тричастинкової моделі
2009-10-28
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
відбудеться в середу 28 жовтня 2009 р. о 1530 в к. 423

Е.Г. Петров, Є.В. Шевченко

Регуляція тунелювання через молекулярний провід за допомогою електричного поля затвора
2009-10-29
Розширений семінар відділів синергетики
Розширений семінар відділів синергетики і астрофізики та елементарних частинок
відбудеться в четвер 29 жовтня 2009 р. об 1130 в к. 322

К.С. Карплюк

До описання векторних бозонів
2009-11-19
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 19 листопада 2009 р. об 1130 в к. 322

О.К. Відибіда, К.Г. Кравчук

Вихідний потік зв'язуючого нейрона з затриманим зворотним зв'язком

О.К. Відибіда

Перевірка процесу конденсації інформації в реверберуючій нейронній мережі
2009-11-20
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться у п'ятницю 20 листопада 2009 р. об 1100 в к. 322

Анатолій Загородній
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова)

Узагальнене рівняння Фокера-Планка і вплив перехідних процесів на «дивну» (немарковську) дифузію
2009-11-20
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
відбудеться в п'ятницю 20 листопада 2009 р. о 1400 в к. 322

Д.В. П'ятницький, І.В. Сименог

Асимптотика деяких структурних функцій тринуклонних ядер
2009-12-02
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
відбудеться в середу 2 грудня 2009 р. о 1430 в к. 423

Е.Г. Петров, Є.В. Шевченко

Формування суперобмінного струму через молекулу за присутності зовнішнього керуючого поля
2009-12-03
Семинар отдела астрофизики и элементарных частиц
Семинар отдела астрофизики и элементарных частиц
состоится в четверг 3 декабря 2009 р. в 1200 в к. 221

Максим Томченко

О природе электрического сигнала, наблюдавшегося в сверхтекучем He-4 в опытах со вторым звуком
2009-12-03
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 3 грудня 2009 р. об 1130 в к. 322

Б.І. Лев

Стаціонарні стани нерівноважних систем
2009-12-10
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 10 грудня 2009 р. об 1130 в к. 322

С.Б. Чернешук

Взаємодія колоїдних частинок в обмеженому рідкому кристалі
2009-12-10
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
відбудеться в четвер 10 грудня 2009р. о 1300 в к. 347

О. Гамаюн

Надкритична кулонівська домішка, екситонна нестабільність та генерація щілини в графені
2009-12-14
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться в понеділок 14 грудня 2009 р. об 1100 в к. 347

B.С. Василевський, Т.П. Коваленко

Резонансні стани в алгебраїчній моделі та методі комплексного масштабування. Потенціали Баргманна
2009-12-15
Київський міський семінар (А.Г. Нікітін)
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а
вівторок, 15 грудня 2009р. о 1600

А.Г. Нікітін
(Інститут математики НАН України)

НОВІ ІНТЕГРОВНІ МОДЕЛІ ДІРАКОВСЬКИХ ФЕРМІОНІВ
2009-12-17
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 17 грудня 2009 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення В.П. Кончаковським дисертації на тему: "Флуктуації та кореляції в релятивістських ядро-ядерних зіткненнях в статистичних та транспортних моделях" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 теоретична фізика
 2. Обрання за конкурсом старшого наукового співробітника у відділ математичного моделювання
 3. Заключний звіт про виконання НДР "Темна енергія і темна матерія в стандартній і багатовимірній квантовій космології і релятивістській астрофізиці: теоретичні моделі і дані спостережень" за договором № 1 від 7 квітня 2009 р. За Цільовою комплексною програмою наукових досліджень НАН України "Дослідження структури та складу Всесвіту, прихованої маси і темної енергії" ("Космомікрофізика"). Науковий керівник проекту чл.-кор. НАН України П.І. Фомін
  (доповідач: кандидат фіз.-мат. наук Ю.В. Штанов)
 4. Звіт про виконання НДР (1 етап) проекту № Ф28.2/083 "Застосування методів теорії струн та теорії поля у вивченні нелінійних явищ в низьковимірних системах" за договором № Ф28/446-2009 від 06 липня 2009 р. МОН України. Науковий керівник проекту академік НАН України А.Г. Загородній
  (доповідач: кандидат фіз.-мат. наук В.М. Шадура)
 5. Звіт про виконання НДР (2 етап) (спільна програма ДФФД-РФФД) проекту № Ф28.2/083 "Застосування методів теорії струн та теорії поля у вивченні нелінійних явищ в низьковимірних системах" за договором № Ф28/446-2009 від 06 липня 2009 р. МОН України. Науковий керівник проекту академік НАН України А.Г. Загородній
  (доповідач: кандидат фіз.-мат. наук В.М. Шадура)
 6. Заключний звіт про виконання НДР "Тотальний аналіз особливостей просторової структури β-турбулінів, що обумовлюють диференційну чутливість до бензимідазолів у грід – режимі" за договором № 19-4929/08-УНТЦ від 1 вересня 2008 р. відповідно до спільної програми наукових проектів НАН України та УНТЦ "Програма цільових досліджень та розвиваючих ініціатив" та розпорядження Президії НАН України від 19 серпня 2008 р. № 521
  (доповідач: керівник проекту с.н.с., канд. т. наук С.Я. Свістунов)
 7. Звіт про виконання ДКР за проектом " Підтримка, управління, моніторинг та розробка грід-сервисів для грід-інфраструктури НАН України. Створення умов для роботи грід-кластера ІТФ на рівні Tier-2 інфраструктури AliEnGrid в ЦЕРНі" за договором № 1Г-2009
  (доповідач: керівник проекту, завідувач лабораторії «Грід-обчислень в фізиці» доктор фіз.-мат. наук Є.С. Мартинов)
 8. Різне

Вчений секретар

2009-12-18
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
відбудеться в п'ятницяю 18 грудня 2009 р. о 1530 в к. 322

В.В. Обуховський
(Радіофізичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка)

Нелінійна дифузія в рідинах
2009-12-24
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
відбудеться в четвер 24 грудня 2009 р. об 1100 в к. 221

prof. D.V. Khveshchenko
(Department of Physics and Astronomy, University of North Carolina, Chapel Hill, USA)

Disordered Dirac fermions
2009-12-24
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 24 грудня 2009 р. об 1130 в к. 322

В.Й. Грицай

Структурна нестійкість біохімічного процесу
2009-12-24
Конференція молодих вчених
КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
Сучасні проблеми теоретичної фізики
24-26 грудня 2009 р.
Київ, ІТФ ім. M.M. Боголюбова, к. 322.

http://confyoung.bitp.kiev.ua/

2009-12-28
IX меморіальнi ДАВИДОВСЬКІ ЧИТАННЯ
IX меморіальнi
ДАВИДОВСЬКІ ЧИТАННЯ
з теоретичної фізики та біофізики
відбудуться в понеділок 28 грудня 2009р. в к.322

ПРОГРАМА

 • О.В.Гомонай, Е.Г. Корнієнко, В.М. Локтєв
  Інтерпретація незвичайної поведінки намагніченості слабкого феромагнетика Sr2Cu3O4Cl2
 • В.М. Єрмаков
  Нелінійне резонансне тунелювання в респіраторній функції живих об'єктів. Теорія та експеримент
 • Д. Якубовський, О. Боярський, О. Ручайський
  Новий аргумент на користь існування темної матерії
 • О. Відибіда
  Дослідження конденсації інформації в простій нейронній мережі
 • Д. Анчишкін
  Просторово-часова картина релятивістських ядро-ядерних зіткнень на основі мікроскопічної транспортної моделі