Архів

Події

2008-01-04
Міжвіддільський семінар з квантової теорії поля
Міжвіддільський семінар з квантової теорії поля
відбудеться 4 січня 2008 р. о 12:00 в к. 322

Олег Лісовий

Основи теорії рівнянь Пенлеве

Рівняння Пенлеве виникають у багатьох нелінійних задачах математичної фізики (інтегровні моделі КТП, теорія випадкових матриць, редукція солітонних рівнянь, топологічна теорія поля, ...). У доповіді буде розглянуто дві математичні проблеми, що приводять до рівнянь Пенлеве: класифікація звичайних диференціальних рівнянь без рухомих особливих точок та ізомонодромна деформація лінійних диференціальних рівнянь. Ми також обговоримо розв'язки рівняння Пенлеве VI, зв'язані з оператором Дірака на площині Лобачевського з однорідним магнітним полем. Вони є узагальненням відомого зв'язку 2D моделі Ізінга та рівняння Пенлеве III.

2008-01-10
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 10 січня 2008 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення Д.Л. Борисюком дисертації на тему: "Ефекти двохфотонного обміну у електрон-нуклонному пружному розсіянні" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02-теоретична фізика
 2. Затвердження річного звіту про діяльність Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України за 2007 рік
  (доповідач: вчений секретар інституту, канд. фіз.-мат. наук В.М. Хряпа)
 3. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Дослідження сильновзаємодіючої матерії у зіткненнях частинок та ядер при високих енергіях"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук, професор Г.М. Зінов'єв)
 4. Затвердження заключного звіту по першому етапу науково-дослідної роботи в рамках наукового проекту "Фізика формування мікрострумів у нанорозмірних молекулярних системах із насиченими та ненасиченими міжатомними зв'язками" програми "Наноструктурні системи, нанома-теріали, нанотехнології"
  (доповідач: керівник теми член-кор. НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор Е.Г. Петров)
 5. Різне

Вчений секретар

2008-01-10
Семінар відділів астрофізики і елементарних частинок та теорія ядра і квантової теорії поля
Семінар
відділів астрофізики і елементарних частинок та теорія ядра і квантової теорії поля
відбудеться 10 січня 2008 р. об 11:30 в к. 322

Іван Левківський

Аномальний збій фази в квантовому інтерферометрі Маха-Цендера

Побудована проста фізична модель, що описує процеси збою фази в електронному інтерферометрі Маха-Цендера при факторі заповнення n = 2. Ця модель дозволяє пояснити останні експериментальні результати по осциляціям Ааронова-Бома, такі як пелюсткову структуру контрастності осциляцій, фазову стабільність, та асиметрію контрастності як функції прозорості квантових точкових контактів. Згідно з нашою моделлю збій фази в інтерферометрі спричинений сильною внутрішньо-кройовою взаємодією. Далекодіючий характер взаємодії призводить до кількох універсальних поведінок, в тому числі пов'язаної з виникненням нового енергетичного масштабу пов'язаного з повільною колективною модою на краю. Показано, що температурна залежність контрастності визначається тим же енергетичним масштабом. Крім того дано пояснення різному характеру пелюсткової структури в різних експериментах за допомогою специфічних зарядових ефектів. Запропоновано використовувати сильно асиметричний інтерферометер Маха-Цендера для спектроскопії станів на краю зразка в режимі квантового ефекту Холла.

2008-01-11
Міжвіддільський семінар з квантової теорії поля
Міжвіддільський семінар з квантової теорії поля
відбудеться 11 січня 2008 р. об 11:30 в к. 322

Олександр Зозуля

Заплутування станів в квантовому ефекті Хола
2008-01-22
Семінар відділу теорії та моделювання плазмових процесів
Семінар відділу теорії та моделювання плазмових процесів
відбудеться у вівторок 22 січня 2008р. об 1100 в к. 322

О.М. Васильєв
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Кореляційні властивості багатокомпонентних рідин
(За матеріалами дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фіз.-мат. наук)
2008-01-30
Семінар відділу відділу структури атомних ядер
Семінар відділу відділу структури атомних ядер
відбудеться 30 січня 2008 р. об 1100 в к. 322

Орест Михайлович Поворозник
(Інститут ядерних досліджень НАН України)

Утворення та розпад незв'язаних станів найлегших ядер, їх енергетичні характеристики та структура
(за матеріалами докторської дисертації)
2008-01-31
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 31 січня 2008 р. об 1130 в к. 322

М.І. Горенштейн

Статистичні ансамблі
2008-02-07
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 7 лютого 2008р. об 1130 в к. 322

І.П. Пінкевич

Наука в Австралії
2008-02-07
Зустріч з професором А. СВІДЗІНСЬКИМ

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України

Дирекція інституту запрошує всіх
в четвер 7 лютого 2008р. о 1300 в к. 322
на зустріч з професором А. Свідзінським
Спогади про Володимира Свідзінського
2008-02-07
Cемінар з теорії гравітації
Cемінар з теорії гравітації
відбудеться в четвер 7 лютого 2008 р. об 1400 в к. 221

Олег Заславський
(Харківський університет)

Квазічорні діри
2008-02-12
Семінар Проблеми теоретичної фізики

Семінар
Проблеми теоретичної фізики

присвячений пам'яті
академіка Олексія Ситенка

(12. 02. 1927 – 11. 02. 2002)

відбудеться 12 лютого 2008 р. в к.322

 

ПРОГРАМА

10.05А.Г. Загородній
Кінетична теорія ефективних потенціалів в запорошеній плазмі
10.30І.В. Сименог, М.В. Кузьменко
Універсальні властивості тричастинкових спектрів з ненульовими моментами
10.55М.І. Горенштейн
Бозе-конденсація релятивістських π-мезонів
11.20В.К. Тартаковський
Дифракційне розсіяння дейтронів середніми ядрами із збудженням високоенергетичних станів
12.00В.В. Кузьмичов, В.Є. Кузьмичов
Квантова еволюція первісного всесвіту
12.25В.О. Бабенко, М.М. Петров
Визначення низькоенергетичних характеристик NN-взаємодії із сучасних експериментальних даних по фазам розсіяння
12.50Б.Є. Гринюк, І.В. Сименог
Структура ядра 6Не у тричастинковій моделі
14.30Е.Г. Петров
Суперобмінне електронне тунелювання через молекулярні моношари
14.55О.І. Герасимов
Структура та динаміка гранульованих матеріалів
15.20В.М. Лашкін
Двовимірні мультисолітони та азимутони
15.45П.І. Голод, Ю.В. Безвершенко
Інтегровна модель взаємодії дворівневого атома з електромагнітним полем: порівняння напівкласичної та квантової динаміки
2008-02-14
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 14 лютого 2008 року о 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення К.В. Григоришиним дисертації на тему: "Кластероутворення у самогравітуючих системах" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 - теоретична фізика
 2. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Математична теорія оцінювання ризиків і фінансових інструментів захисту від ризиків"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук, професор М.С. Гончар)
 3. Різне

Вчений секретар

2008-02-21
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 21 лютого 2008 р. об 1130 в к. 322

В.М. Єрмаков

Ефекти сильної електронної кореляції в резонансному тунелюванні
2008-02-27
Семинар по физике высоких энергий
Семинар по физике высоких энергий
среда 27 февраля 2008 г. в 1500 в к. 221

В.В. Бегун, Ю.М. Синюков

Quark Matter – 2008. Общие впечатления: научные и другие.

Ю.М. Синюков

QM2008: Новые идеи в решении проблем термализации материи в ядро-ядерных соударениях, эволюции кварк-глюонной плазмы и формирования спектров адронов
2008-02-28
Наукові збори (доповідач: Д.Д. Шека)
Наукові збори
четвер 28 лютого 2008 p. о 1500 в ауд. 322

Д.Д. Шека
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, радіофізичний факультет)

Динаміка вихорів в наномагнетиках

В останні декілька років спостерігається значне поновлення інтересу до вивчення нелінійної динаміки магнітних систем, зокрема, наноструктур. Метою досліджень в цьому напрямку є розробка пристроїв для зберігання та передачі інформації. Одними з найперспективніших об'єктів таких досліджень зараз вважаються магнітні наноточки, що знаходяться у вихровому стані. В доповіді буде подано огляд статики та динаміки магнітних вихорів у гейзенбергівських магнетиках та наномагнетиках.
Зокрема, буде розглянуто структуру вихорів, їхню взаємодію з магнонами, ефекти внутрішніх мод та динаміку вихорів. Особливу увагу буде надано проблемі керування динамікою вихорів за допомогою магнітних полів та електричних струмів.

2008-03-05
Семинар по физике высоких энергий
Семинар по физике высоких энергий
среда 5 марта 2008 г. в 1500 в к. 221

Ю.М. Синюков

Проблема термализации материи в ядро-ядерных соударениях,
эволюция кварк-глюонной плазмы и формирования спектров адронов
2008-03-06
Семинар отдела физики высоких плотностей энергии
Семинар отдела физики высоких плотностей энергии
четверг 6 марта 2008 г. в 1430 в к. 221

К.А. Бугаев, В.К. Петров, Г.М. Зиновьев

Почему Хагедорновский спектр не наблюдается в эксперименте?
2008-03-06
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 6 березня 2008 р. об 1130 в к. 322

М.І. Горенштейн

Бозе-Ейнштенівська конденсація релятивістичних π - мезонів
(продовження)
2008-03-13
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 13 березня 2008 р. об 1130 в к. 322

Б.І. Лев

Комірчані структури в системі частинок з взаємодією
2008-03-20
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 20 березня 2008 р. об 1130 в к. 322

О.В. Кузик
(Дрогобицький педуніверситет)

Самоузгоджені електрон-деформаційно-дифузійні ефекти в широкозонних напівпровідниках та гетероструктурах з самоорганізованими точковими дефектами
(Матеріали кандидатської дисертації)
2008-03-20
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 20 березня 2008 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення Л.І. Малишевою дисертації на тему: "Спектральні та транспортні властивості низько-вимірних молекулярних систем" на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 - теоретична фізика
 2. Висунення авторського колективу циклу робіт "Фундаментальні фізичні властивості біополімерів, що визначають їхнє функціонування" на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2008 рік
 3. Затвердження звітів стипендіатів Президента України та НАН України для молодих вчених
 4. Затвердження до друку книги Б.І. Лева "Статистична фізика модельних систем із взаємодією"
 5. Різне

Вчений секретар

2008-03-23
Наукові збори (доповідач: Г.В. Книшов)
Наукові збори
понеділок 24 березня 2008 p. о 1400 в ауд. 322

Академік НАН України, академік АМН України
Г.В. Книшов
(директор Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова)

Серцева хірургія: проблеми і перспективи
2008-03-23
Семінар відділу математичного моделювання
Семінар відділу математичного моделювання
вівторок 25 березня 2008 р. об 1100 в к. 448

А.П. Махорт

Про вибір стратегії оподаткування та рівновагу в економічній системі
2008-03-23
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 27 березня 2008 р. об 1130 в к. 322

В.К. Усенко

Адіабатична модель генерації парно-когерентних станів світла
2008-03-30
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться у віторок 1 квітня 2008 р. о 1300 в к. 221

А.С. Рибалко
(Харків, ФТІНТ)

Кілька нових експериментів з надплинним гелієм-4.
Виявлення у гелія незвичайних електричних властивостей
2008-04-03
Київський міський семінар

Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"


Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України

3 квітня, 2008 p., четвер, 15.00, к. 322

26 березня 2008 року розпочинає роботу Київський міський семінар "Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика", присвячений 100-річчю від дня народження М.М. Боголюбова

П.І. Голод

Теорія надплинності:
модельний (апроксимуючий) гамільтоніан, "u-v" перетворення і нееквівалентні представлення канонічних комутаційних співвідношень
2008-04-04
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться у п'ятницю 4 квітня 2008 р. об 1100 в к. 322

В.І. Вишняков
(Одеський національний університет ім. І.І. Мєчнікова)

Механізми міжфазної взаємодії і структурування гетерогенної термічної плазми
2008-04-10
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 10 квітня 2008 р. об 1130 в к. 322

А. Трубін
(КПІ)

Власні коливання макроструктур зв'язаних діелектричних резонаторів
2008-04-16
Семинар по физике высоких энергий
Семинар по физике высоких энергий
состоится в среду 16 апреля 2008 г. в 1500 в к. 221

В.Д. Русов
(Одесский политех.)

О процедуре квантования классической механики и реальности Ψ-поля Бома
2008-04-17
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 17 квітня 2008 р. об 1130 в к. 322

М.В. Кравчук

80 років квантовій механіці: Чи завершена "квантова революція" ?
2008-04-23
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
відбудеться у середу 23 квітня 2008 р. о 1430 в к. 421

О.Л. Капітанчук

Властивості нових сполук на основі антрацену як перспективних базових елементів наноелектроніки
2008-04-24
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 24 квітня 2008 р. об 1130 в к. 322

С.М. Єжов
(КНУ)

Нерівноважні функції розподілу
2008-04-25
Семінар з астрофізики
Семінар з астрофізики
відбудеться у п'ятницю 25 квітня 2008 р. о 1500 в к. 221

Дмитро Горбунов
(Інститут ядерних досліджень РАН, Москва)

Космічні промені надвисоких енергій: сучасний стан проблеми

Буде зроблено огляд проблеми космічних променів з енергіями понад 1019 еВ. Обговорюватимуться останні відкриття, що доповідались коллабораціями Якутська, HiRes та Обсерваторії П'єра Оже. Серед них - спостереження обрізання спектру Грейзена-Зацепіна-Кузьміна, визначення хімічного складу та пошук астрофізичних джерел.

2008-05-14
Київський міський семінар
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Зелена вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а

середа 14 травня 2008 р. о 1600

Є.Д. Білоколос

Надпровідність та інтегровність
2008-05-14
Семинар по физике высоких энергий
Семинар по физике высоких энергий
состоится В СРЕДУ, 14 МАЯ В 1500 в к. 221

М. Поляков
(Ruhr-Universitaet Bochum)

Новые мягкопионные теоремы
2008-05-15
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 15 травня 2008 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Обрання за конкурсом головного наукового співробітника у відділ нелінійної фізики конденсованого стану
 2. Різне

Вчений секретар

2008-05-15
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 15 травня 2008 р. об 1130 в к. 322

М.І. Горенштейн

Флуктуації об'єму в статистичній механіці
2008-05-15
Всеукраїнський Фестиваль Науки

За підтримки Президента України та Кабінету Міністрів України
Всеукраїнський Фестиваль Науки
Присвячений 90-річчю Національної Академії Наук України

В четвер, 15 травня 2008р., о 1530,
в приміщенні Київського будинку вчених
(вул. Володимирська, 55)
відбудеться

Презентація
Міжнародної віртуальної рентгенівської
та гамма-обсерваторії VIRGO.UA

План заходу:

 1. Вступне слово директора Інституту теоретичної фізики, академіка НАН України А.Г. Загороднього.
 2. Науково-популярна презентація про діяльність VIRGO.UA (доповідачі – А.Елиїв (ГАО), О.Мельник (АО КНУ), Д.Якубовський (ІТФ НАН України)).
 3. Прес-конференція за участю провідних українських мас-медіа.
  В прес-конференції візьмуть участь:
  - директор ІТФ, академік НАН України А.Г. Загородній;
  - директор АО КНУ проф. Б.І. Гнатик;
  - завідувач кафедри квантової теорії поля фізичного факультету КНУ проф. С.Й. Вільчинський.
2008-05-15
Семінар відділу фізики високих густин енергії
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться в четвер 15 травня 2008 р. о 1500 в к. 221

В.В. Бєгун

Степенева залежність спектрів у мікро-канонічному ансамблі з флуктуюючим об'ємом
2008-05-29
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 29 травня 2008 р. об 1130 в к. 322

К.В. Григоришин

Поляризація надтекучого гелію в полі хвилі другого звуку
2008-06-05
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 5 червня 2008 р. об 1130 в к. 322

М.П. Черняк

Вплив стохастичності на процеси в імунній системі
2008-06-18
Семинар по физике высоких энергий
Семинар по физике высоких энергий
состоится в среду 18 июня 2008 г. в 1500 в к. 221

Prof. A. Kusenko
(UCLA)

Neutrinos: the dark side of the light fermions
2008-06-25
Семинар по физике высоких энергий
Семинар по физике высоких энергий
состоится в среду 25 июня 2008г. в 1500 в к. 221

В.М. Сысоев

Сверхтекучесть и вязкость в молекулярной и ядерной жидкостях
2008-06-26
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 26 червня 2008 р. об 1130 в к. 322

В. Узунова

Смугасті домени в майже гомеотропному нематичному рідкому кристалі
2008-07-03
Семінар з астрофізики високих енергій
Семінар з астрофізики високих енергій
відбудеться в п'ятницю, 4 липня 2008 р. о 1400 в к. 221

Деніс Малишев

Розігрів електронів в залишках наднових
2008-07-03
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 3 липня 2008 р. об 1130 в к. 322

Д. Анчишкін

Повна та часткова термалізація нуклонів у зіткненнях ядер при високих енергіях
2008-07-08
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у вівторок 8 липня 2008 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження звіту про виконання 3-го етапу проекту МОН України "Дифракційне народження векторних бозонів W/Z та бозона Хіггса на прискорювачі LHC"
  (доповідач: канд. фіз.-мат. наук, ст. наук. спів. В.О. Бабенко)
 2. Затвердження теми дисертації канд. фіз.-мат. наук В.І. Засенка на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
 3. Обрання за конкурсом наукового співробітника у відділ фізики високих густин енергії
 4. Обрання за конкурсом наукового співробітника у відділ астрофізики і елементарних частинок
 5. Різне

Вчений секретар

2008-07-10
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 10 липня 2008 р. об 1130 в к. 322

К.В. Усенко
(КНУ ім. Т.Г. Шевченко)

Спарені квантові канали переносу інформації
(Матеріали докторської дисертації)
2008-07-31
Семинар по физике высоких энергий
Семинар по физике высоких энергий
состоится в четверг 31 июля 2008 г. в 1500 в к. 221

Salvatore Fazio
(Univ. Della Calabria & JINR; ZEUS Collab.)

Exclusive electro- and photoproduction of vector mesons and photon at HERA
2008-09-04
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 4 вересня 2008 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Громадське обговорення циклу наукових праць "Відкриття та розвиток принципів суперсиметрії і супергравітації і їх застосування до побудови єдиної теорії фундаментальних взаємодій елементарних частинок" (автори: Волков Д.В. та інші), висунутого на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
 2. Затвердження звітів про виконання проектів МОН України
 3. Різне

Вчений секретар

2008-09-12
Семінар відділу теорії та моделювання плазмових процесів
Семінар відділу теорії та моделювання плазмових процесів
відбудеться у пятницю 12 вересня 2008 р. об 1100 в к. 322

В.В. Горін
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Математична модель плаского жевріючого розряду та ефекту порожнинного катоду
2008-09-15
Семінар відділу квантової електроніки
Семінар відділу квантової електроніки
відбудеться у понеділок 15 вересня 2008 р. о 1430 в к. 322

С.М. Перепелиця

Іон-фосфатні коливання ДНК
2008-09-17
Київський міський семінар (В.М. Локтєв)
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а

середа 17 вересня 2008р. о 1600

В.М. Локтєв

Високотемпературна надпровідність
2008-09-19
Семінар відділів астрофізики та елементарних частинок
Семінар
відділів астрофізики та елементарних частинок та теорії ядра і квантової теорії поля
відбудеться у п'ятницю 19 вересня 2008 р. об 1115 в к. 221

O. Poplavsky
(Utrecht University)

Insulating Wigner-crystal phases in the quantum Hall regime
2008-09-19
Семінар відділу теорії та моделювання плазмових процесів
Семінар відділу теорії та моделювання плазмових процесів
відбудеться у п'ятницю 19 вересня 2008 р. о 1500 в к. 322

В.І. Засенко

Нелінійні взаємодії та стохастична динаміка частинок в нерівноважній плазмі
2008-09-27
Nuclear Theory Workshop
Dear Colleagues,
The nuclear structure department is pleased to announce the Nuclear Theory Workshop,
which will be held at the Bogolyubov Institute for Theoretical Physics
on 27-28 September 2008 (room 322)

The program will focus on "CLUSTERS IN NUCLEI"

The program of the workshop

Saturday, 27
11:00-12:00Prof. Kiyoshi Kato (Hokkaido University, Sapporo, Japan)
"Resonances and continuum of three-cluster systems"
14:00-15:00Dr. Viktor Vasilevsky (BITP)
"Microscopic three-cluster model with nuclear polarization applied to the resonances of 7Be and reaction 6Li(p,3He)4He"
Sunday, 28
11:00-12:00Dr. Yuliya Lashko (BITP)
"Unusual manifestations of the Pauli principle in scattering of atomic nuclei"
2008-10-02
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 2 жовтня 2008 р. об 1130 в к. 322

К.В. Усенко
(КНУ ім. Т.Г. Шевченко)

Кореляції пари когерентних електронів
(Матеріали докторської дисертації)
2008-10-10
Семінар відділу теорії та моделювання плазмових процесів
Семінар відділу теорії та моделювання плазмових процесів
відбудеться у пятницю 10 жовтня 2008 р. об 1100 в к. 322

П. Костробій
(НТУ «Львівська політехніка»)

Статистична теорія просторово-неоднорідних електрон-атомних систем:
рівноважні характеристики та реакційно-дифузійні процеси

(за матеріалами докторської дисертації)
2008-10-15
Семінар відділу відділу структури атомних ядер
Семінар відділу відділу структури атомних ядер
відбудеться у середу 15 жовтня 2008 р. об 1100 в к. 347

Г.Ф. Філіппов

SU(3)-базис та базис гіперсферичних функцій для системи трьох тотожніх бозонів
2008-10-20
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться у понеділок 20 жовтня 2008 р. об 1100 в к. 322

Я.О. Золотарюк

Транспорт та локалізація в нелінійних системах низької розмірності
(за матеріалами докторської дисертації)
2008-10-22
Київський міський семінар (В.І. Герасименко)
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а

середа 22 жовтня 2008р. о 1600

В.І. Герасименко

Проблеми динамічної теорії в статистичній механіці
2008-10-23
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 23 жовтня 2008 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення В.І. Засенком дисертації на тему: "Нелінійні взаємодії та стохастична динаміка частинок в нерівноважній плазмі" на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 теоретична фізика
 2. Висунення роботи Ю.В. Штанова "Астрофізичні аспекти інфляційної та багатовимірної космології" на здобуття Премії ім. Є.П. Федорова НАН України
 3. Представлення А.В. Назаренком доповіді "Сильно-взаємодіюча матерія у викривленому просторі–часі" для виступу на засіданні Президії НАН України
 4. Обрання за конкурсом молодшого наукового співробітника у відділ прикладних проблем теоретичної фізики
 5. Обрання за конкурсом старшого наукового співробітника у відділ нелінійної фізики конденсованого стану
 6. Про керівництво аспірантами відділу математичних методів в теоретичній фізиці
 7. Затвердження теми дисертації канд. фіз.-мат. наук,  наук. спів. С.Г. Шарапова на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
 8. Різне

Вчений секретар

2008-10-23
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 23 жовтня 2008 р. об 1130 в к. 322

А.О. Семенов

Квантове світло в турбулентній атмосфері
2008-10-24
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
відбудеться у п'ятницю 24 жовтня 2008 р. об 1100 в к. 322

Д.В. П'ятницький, І.В. Сименог

Кореляційні функції, імпульсні розподіли та коефіцієнти кластеризації для тринуклонних ядер
2008-10-30
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 30 жовтня 2008 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення Я.О. Золотарюком дисертації на тему: "Випрямлення руху частинок і солітонів та утворення нелінійних локалізованих мод в низькорoзмірних системах" на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 теоретична фізика
 2. Затвердження звіту про виконання 1-го етапу проекту МОН України "Нелінійні процеси і фазові переходи у квантово-польових системах, твердому тілі та плазмі. Нелінійна фізика мікро- та макросвіту"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз. мат. наук, чл.-кор. НАН України П.І. Фомін)
 3. Затвердження звіту про виконання 2-го етапу НДР "Розвиток грід-інфраструктури і відповідного інструментарію для проведення спільних досліджень між ОІЯД і Інститутом теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України" по проекту МОН України за договором № М/22-2008 від 26 березня 2008 року
  (доповідач: керівник теми доктор фіз. мат. наук Г.М. Зінов'єв)
 4. Висунення кандидатів в академіки та члени-кореспонденти НАН України
 5. Різне

Вчений секретар

2008-10-30
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 30 жовтня 2008 р. об 1130 в к. 322

С.П. Чернешук

Неелектрична кулоноподібна взаємодія в рідких кристалах
2008-10-31
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
відбудеться у п'ятницю 31 жовтня 2008 р. об 1100 в к. 322

Б.Є. Гринюк, І.В. Сименог

Тричастинкова структура гало-ядра 6Li
2008-11-07
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться у п'ятницю 7 листопада 2008 р. об 1100 в к. 322

В. Герасименко
(Інститут математики НАН України)

Еволюція багаточастинкових систем та кінетичні рівняння
2008-11-19
Наукові збори (доповідач: К.В. Усенко)
Наукові збори
середа 19 листопада 2008 p. о 1500 в ауд. 322

К.В. Усенко
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет)

Спарені квантові канали переносу інформації

Досліджено переплутування станів двочастинкових систем. Для спрощених систем зі скінченовимірним простором станів показано, що у тому разі, коли одна з частинок є кубітом, простір станів розшаровується в пряму суму підпросторів переплутаних пар кубітів. Показано, що реалізація переплутаних станів парами вільних електронів обмежена невизначеністю імпульсів і координат цих електронів, а реалізація біфотонним випромінюванням обмежена знизу кількістю фотонів в імпульсі. Отримані обмеження повинні враховуватись в практичному застосуванні переплутаних станів.

2008-11-19
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
відбудеться в середу 19 листопада 2008 р. о 1200 в к. 420

Е.Г. Петров, Є.В. Шевченко, В.І. Тесленко

Формування тунельного струму через ланцюжкову молекулу з активними термінальними групами
2008-11-24
БОГОЛЮБОВСЬКІ ЧИТАННЯ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України

 

БОГОЛЮБОВСЬКІ ЧИТАННЯ
присвячені 90-річчю Національної академії наук України

24-25 листопада 2008 р.

Програма

2008-11-26
Київський міський семінар (А.Г. Загородній)
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а

середа 26 листопада 2008р. о 1600

А.Г. Загородній

М.М. Боголюбов і кінетична теорія плазми
2008-11-28
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Відбудеться в п'ятницю, 28 листопада 2008 р. о 1000 в к. 420

Е.Г. Петров, Є.В. Шевченко, В.І. Тесленко

Вплив наноелектрода на енергію кінцевої групи протяжної молекули
2008-12-03
Семинар по физике высоких энергий
Семинар по физике высоких энергий
состоится в среду, 3 декабря в ауд. 221 в 15.00

Csaba Anderlik
(Bergen Center for Computational Science)

GRID Computing and Applications in Norway
2008-12-04
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер, 4 грудня 2008 р. об 1130 в к. 322

А.Й. Яскевич

Стратегії хеджування валютних ризиків у банківській практиці
(на прикладі Укргазбанку)
2008-12-04
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер, 4 грудня 2008 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення Усенком К.В. дисертації на тему: "Спарені квантові канали переносу інформації" на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 теоретична фізика.
 2. Затвердження заключного звіту НДР "Підготовка і видання спеціального додаткового випуску з нагоди 90-річчя НАН України «Українського фізичного журналу»" по проекту МОН України за договором № Ф23/482-2008 від 4 серпня 2008 року
  (доповідач: науковий керівник проекту академік НАН України А.Г. Загородній)
 3. Затвердження заключного звіту НДР "Нелінійні процеси і фазові переходи в квантово-польових системах, твердому тілі та плазмі. Нелінійна фізика мікро- та макросвіту" по проекту МОН України за договором № Ф16/458-2008 від 31 липня 2008 року
  (доповідач: науковий керівник теми член-кореспондент НАН України П.І. Фомін)
 4. Затвердження заключного звіту НДР "Дифракційне народження векторних бозонів W/Z та бозона Хіггса на прискорювачі LHC" по проекту МОН України за договором № Ф14/263-2007 від 15 червня 2008 року
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фіз.-мат. наук Л.Л. Єнковський)
 5. Затвердження звіту про виконання 1 та 2 етапів НДР "Властивості кварк-глюонної матерії при високих густинах енергії" по проекту МОН України за договором № Ф25/239-2008/486-08(1) від 2 червня 2008 року
  (доповідач: кандидат фіз.-мат. наук С.В. Аккелін)
 6. Затвердження звіту про виконання 2 етапу НДР "Кореляційна фемтоскопія надщільних об'єктів, що утворюються у зіткненнях важких іонів" по проекту МОН України за договором № М/26-2008 від 27 березня 2008 року
  (доповідач: кандидат фіз.-мат. наук С.В. Аккелін)
 7. Рекомендації до складу дирекції
 8. Обрання за конкурсом старшого наукового співробітника у відділ фізики високих густин енергії
 9. Затвердження премій за результатами Боголюбовських читань присвячених 90-річчю Національної академії наук України (24 25 листопада 2008 р.)
 10. Різне

Вчений секретар

2008-12-05
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
відбудеться в п'ятницю, 5 грудня 2008 р. о 1000 в к. 420

Е.Г. Петров

Регулювання тунельної провідності молекули електричним полем затвора
2008-12-10
Семинар по физике высоких энергий (Н. Бондаренко)
Семинар по физике высоких энергий
состоится в среду, 10 декабря 2008 г. в 1500 в к. 221

Н. Бондаренко
(Институт теоретической физики им. А.И. Ахиезера)

Реджезация и перекрытие волновых функций в реакции np → pn при высокой энергии
2008-12-10
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
відбудеться в середу 10 грудня 2008 р. о 1430 в к. 420

Я.Р. Зелінський, Е.Г. Петров

Фотоблуковання електронної трансмісії через молекулу
2008-12-10
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться в середу 10 грудня 2008 р. об 1100 в к. 347

Г.Ф. Філіппов

Ядро потенціальної енергії для системи двох альфа-частинок
2008-12-17
Навчальний семінар з фізики високих енергій (Олена Бачинська)
Навчальний семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу, 17 грудня 2008 р. о 1500 в к. 221

Олена Бачинська
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Фізика на прискорювачі HERA
2008-12-24
Київський міський семінар
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а

середа, 24 грудня 2008 р. о 1600

І.О. Парасюк

М.М. Боголюбов і нелінійна механіка
2008-12-25
Навчальний семінар з фізики високих енергій (Владислав Лібов)
Навчальний семінар з фізики високих енергій
відбудеться у четвер 25 грудня 2008 р. о 1400 в к. 221

Владислав Лібов
(Київський держуніверситет ім. Т.Г. Шевченка)

Фізика глюболів та дослідження K0S K0S –резонансів в експеременті ZEUS
2008-12-25
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 25 грудня 2008 року о 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Про підтримку кандидатів в академіки і чл.-кореспонденти НАН України
 2. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи в рамках гранту Національної академії наук України "Дослідження флуктуацій кількості вторинних частинок у зіткненнях важких ядер при високих енергіях"
  (доповідач: керівник теми канд. фіз.-мат. наук В.В. Бєгун)
 3. Різне

Вчений секретар

2008-12-29
VIII меморіальнi ДАВИДОВСЬКІ ЧИТАННЯ
VIII меморіальнi
ДАВИДОВСЬКІ ЧИТАННЯ
з теоретичної фізики та біофізики,
відбудуться в понеділок 29 грудня 2008р. в к.322
 • М.І. Горенштейн
  Статистичні ансамблі та багато-частинкові процеси народження
 • О.К. Відибіда, К.Г. Кравчук
  Вплив зворотного зв'язку на статистику вихідних імпульсів зв'язуючого нейрона
 • Я.Р. Зелінський, Е.Г. Петров
  Фотоіндукований струм через окрему молекулу
 • В.М. Єрмаков
  Бістабільність струму, що ініційована Давидовськими солітонами в низько розмірних допованих напівпровідниках
 • Л.С. Брижик
  Чисельне моделювання динаміки Давидовських солітонів при кімнатній температурі (за роботою Л. Крузейро)
 • Д.В. Анчишкін
  Повна та часткова термалізація нуклонів в релятивістських ядро-ядерних зіткненнях