Архів

Події

2007-01-11
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться у четвер 11 січня 2007 року об 1100 в к. 322

Ігор Голод
(Каліфорнійський університет, США)

Індукований шумом транспорт у числовому моделюванні плазмової турбулентності
2007-01-23
Семінар відділу математичного моделювання
Семінар відділу математичного моделювання
23 січня 2007 року об 1100 в к. 448

О.К. Відибіда

Вихідний потік зв'язуючого нейрона
2007-02-12
Семінар Проблеми теоретичної фізики

Семінар
Проблеми теоретичної фізики

присвячений 80-річчю з дня народження
академіка Олексія Ситенка

(12. 02. 1927 – 11. 02. 2002)

12-13 лютого 2007p, аудиторія 322

 

ПРОГРАМА

 • В.Г. Бар’яхтар (Інститут магнетизму НАН України)
  Спектри спінових хвиль в магнетиках з виродженим основним станом
 • Д.К. Каллебаут (Університет м. Антверпен)
  Вибухові явища спричинені нелінійною комбінацією хвиль
 • Ю.О. Ситенко (Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
  Квантові властивості монополя Дірака
 • В.П. Гусинін (Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
  Діраківські квазічастинки у графені
 • М.Ф. Шульга (Інститут теоретичної фізики ім. О.І. Ахієзера ННЦ "ХФТІ" НАН України)
  Ейкональне наближення в теорії розсіяння
 • П.М. Томчук (Інститут фізики НАН України)
  Оптичні властивості металевих нанокластерів
 • І.В. Сименог (Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
  Стабільність кулонових систем трьох частинок
 • В.Г. Литовченко (Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України)
  Зв'язок електронних властивостей атомів з параметрами напівпровідникових кристалів
 • А.Г. Загородній (Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
  Ефективні потенціали взаємодії макрочастинок у плазмі за присутності джерел іонізації
 • Е.Г. Петров (Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
  Фізичні принципи перенесення електрона через молекулу
 • І.М. Мриглод (Інститут фізики конденсованих систем НАН України)
  Колективні збудження у рідинах та стеклах
 • А.В. Шебеко (ННЦ "ХФТІ" НАН України)
  Нові застосування забутих ідей в теорії ядра
 • Г.Ф. Філіппов (Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
  Про співіснування різних кластерних конфігурацій в легких ядрах з надлишком нейтронів
 • В.В. Скалозуб (Дніпропетровський національний університет)
  Спонтанна генерація хромомагнітного поля у КХД при високій температурі
 • О.М. Гаврилик (Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
  Про q-осцилятор із "випадковим" виродженням рівнів енергії і його застосування
 • М.В. Токарчук (Інститут фізики конденсованих систем НАН України)
  Узгоджений опис кінетики і гідродинаміки пилової плазми
 • О.Й. Соколовський, А.А. Ступка (Дніпропетровський національний університет)
  Кореляції електромагнітного поля та звукові хвилі у плазмі
 • В.М. Мальнєв, Є.В. Мартиш, В.О. Паньків (Київський національний університет ім. Тараса Шевченко)
  Поширення низькочастотних електромагнітних хвиль у плазмі з магнітними гранулами
 • В.К. Тартаковський (Київський національний університет ім. Тараса Шевченко)
  Про вплив властивостей ядер, що стикаються, на процеси зриву та дифракційне розщеплення
 • Д.К. Каллебаут (Університет м. Антверпен)
  Модифікація принципу невизначеності
 • П.І. Голод (Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
  Топологічні збудження в пласких магнетиках
2007-02-15
Спільний семінар
Спільний семінар відділів
нелінійної фізики конденсованого стану, теорії та моделювання плазмових процесів та квантової електроніки
відбудеться 15 лютого 2007 р. о 1430 в к. 322

Михайло Москалець
(Харківський політехнічний інститут)

Квантова помпа
(за матеріалами докторської дисертації)
2007-02-22
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 22 лютого 2007 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Висунення кандидатів на премію Президента України для молодих вчених
 2. Різне

Вчений секретар

2007-02-25
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 25 січня 2007 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження річного звіту про діяльність Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України за 2006 рік
  (доповідач: вчений секретар інституту, канд. фіз.‑мат. наук В.М. Хряпа)
 2. Обрання за конкурсом завідувача відділом синергетики
 3. Різне

Вчений секретар

2007-02-27
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
27 лютого 2007 року об 1100 в к. 347

В.В. Осташко
(ІЯД НАН України)

Властивості легких ядер, зумовлені a-кластерними структурами
(за матеріалами докторської дисертації)
2007-03-07
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу, 7 березня 2007 року о 1200 в к. 221

М.І. Горенштейн

Перспективи експериментів з пошуку критичної точки КХД-матерії
2007-03-12
Семінар відділів нелінійної фізики конденсованого стану та квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділів
нелінійної фізики конденсованого стану та квантової теорії молекул і кристалів
відбудеться 12 березня 2007 року об 1100 в к. 322

Олександр Марченко
(Інститут фізики НАН України)

Скануюча тунельна мікроскопія органічних молекул на інтерфейсі рідина-тверде тіло
(за матеріалами докторської дисертації)
2007-03-15
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 15 березня 2007 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Обрання за конкурсом завідувача відділом астрофізики і елементарних частинок
 2. Обрання за конкурсом наукового співробітника у відділ прикладних проблем теоретичної фізики
 3. Затвердження звітів стипендіатів Президента України та НАН України для молодих вчених
 4. Висунення кандидатів на стипендію Президента України для молодих вчених
 5. Різне

Вчений секретар

2007-03-19
Семінар відділів квантової електроніки, нелінійної фізики конденсованого стану та квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділів
квантової електроніки, нелінійної фізики конденсованого стану та квантової теорії молекул і кристалів
відбудеться 19 березня 2007 року об 1100 в к. 322

Л. Малишева

Спектральні та транспортні властивості низько вимірних молекулярних систем
(за матеріалами докторської дисертації)
2007-03-22
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться 22 березня 2007 року об 1130 в к. 322

А.А. Снарський

Елементи детермінованого хаосу в інформативних потоках WEB-контента
2007-03-30
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться у п'ятницю 30 березня 2007 року об 1100 в к. 322

В.О. Штик

Розв'язки нелінійних еволюційних рівнянь для кореляційних функцій та принцип послаблення кореляцій Боголюбова
2007-04-12
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 12 квітня 2007 року об 1130 в к. 322

Б.І. Лев

Наноструктуровані рідкі кристали
2007-04-20
Семінар відділу відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться у п'ятницю 20 квітня 2007 року об 1130 в к. 221

Ю.В. Штанов

Розповідь про перебування в інституті теоретичної фізики «Периметр» (Канада)

О.В. Візнюк

Сферично-симетричний розв'язок в теорії бран
2007-04-23
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться 23 квітня 2007 року об 1100 в к. 322

Anne-Marie Dare
(Марсель, Франція)

Interaction-Induced Adiabatic Cooling foкr Antiferromagnetism in Optical Lattices

In the experimental context of cold-fermion optical lattices, we discuss the possibilities to approach the pseudogap or ordered phases by manipulating the scattering length or the strength of the laser-induced lattice potential. Using the Two-Particle Self-Consistent Approach as well as Quantum Monte Carlo simulations, we provide isentropic curves for the two- and three-dimensional Hubbard models at half-filling. These quantitative results are important for practical attempts to reach the ordered antiferromagnetic phase in experiments on optical lattices of two-component fermions. We find that adiabatically turning on the interaction in two dimensions to cool the system is not very effective. In three dimensions, adiabatic cooling to the antiferromagnetic phase can be achieved in such a manner although the cooling efficiency is not as high as initially suggested by Dynamical Mean-Field Theory. Adiabatic cooling by turning off the repulsion beginning at strong coupling is possible in certain cases.

2007-04-25
Об'єднаний семінар
Об'єднаний семінар
відділу астрофізики і елементарних частинок та відділу теорії ядра і квантової теорії поля
відбудеться у середу 25 квітня 2007 року об 1130 в к. 322
Н.Д. Власій
(Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

Електронні властивості топологічних дефектів у графені
2007-04-26
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться 26 квітня 2007 року о 1400 в к. 322

Ганна Човпан
(Харківський національний університет ім. В.М. Каразіна)

Енергетичний спектр та термодинаміка низькорозмірних магнетиків з анізотропною обмінною взаємодією
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2007-04-26
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 26 квітня 2007 року об 1130 в к. 322

К.В. Григоришин

Електроактивність надплинного гелію
2007-04-27
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться 27 квітня 2007 року об 1130 в к. 221

О.В. Візнюк

Сферично-симетричний розв'язок в теорії бран
2007-05-03
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 3 травня 2007 року об 1130 в к. 322

К.В. Усенко

Фізичні основи передачі інформації двочастинковими квантовими каналами
(Матеріали докторської дисертації)
2007-05-16
Фестиваль науки
Фестиваль науки
16-19 травня 2007 року
http://www.festival.nas.gov.ua
2007-05-16
Наукові збори (доповідач: Олександр Белавін)
Наукові збори
середа 16 травня 2007 року о 1400 в ауд. 322


Олександр Белавін
(Інститут теоретичної фізики ім. Л.Д.Ландау, Чорноголовка, Росія)

Двовимірні конформні теорії поля: сучасний стан та перспективи

Огляд сучасного стану в двовимірних конформних теоріях поля та проблем, які ще залишаються нерозв'язаними.

2007-05-17
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 17 травня 2007 року об 1130 в к. 322

К.В. Усенко

Фізичні основи передачі інформації двочастинковими квантовими каналами
(Матеріали докторської дисертації)
2007-05-18
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться у п'ятницю 18 травня 2007 року об 1100 в к. 322

Олександр Оніпко
(Відділ фізики, хімії та біології, Університет м. Лінчопінг, Швеція, Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова)

Тунелювання через наноконтакти

У 1960 р. Ваньє математично обгрунтував радикальну зміну електронних квантових станів діелектрика під впливом постійного електричного поля. Він показав, що електронні рівні мають бути еквідістантні, причому міжрівнева відстань має дорівнювати добутку постійної Планка на частоту Блохівських осциляцій. Остання залежить тільки від напруженості поля та постійної гратки діелектрика у напрямку поля. Майже через сорок років було показано як ефект Ваньє впливає на тунелювання електронів через діелектрик. Експериментальне спостереження проявів квантування Ваньє у тунельних контактах можливе при виконанні певних умов щодо їх якості і розмірів. Ці умови можна задовольнити у наноконтактах. До уваги семінару пропонується огляд деяких моделей тунелювання через молекулярні контакти у присутності постійного електричного поля; що в теорії тунелювання (як на думку автора) є з'ясованим, і що вимагає подальшого дослідження. Певна увага буде приділена тунельним контактам на основі графену, особливості зонної структури якого можуть істотно змінити уявлення щодо проявів тунелювання в характеристиках контактів та впливу на них електричного поля.

2007-05-24
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 24 травня 2007 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження нової теми "Транспортні процеси та формування структур у плазмових системах"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук, академік НАН України А.Г. Загородній)
 2. Затвердження нової теми "Ризики в економічній системі й моделі їхнього оцінювання"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук М.С. Гончар)
 3. Затвердження нової теми "Дослідження впливу низькомолекулярних компонент на структуру та функції водних, біомолекулярних та нанорозмірних систем"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук В.Я. Антонченко)
 4. Затвердження нової теми "Дослідження фазової структури сильно взаємодіючої матерії та динаміки взаємодії адронів та ядер при високих енергіях"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук Г.М. Зинов'єв)
 5. Затвердження нової теми "Формування структур в квантових та класичних рівноважних та нерівноважних системах взаємодіючих частинок"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук Б.І. Лев)
 6. Різне

Вчений секретар

2007-06-06
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
відбудеться в середу, 6 червня 2007 року об 1100 в к. 322

Антон Ступка
(Кафедра квантової макрофізики Дніпропетровського національного університету)

Кінетична теорія електромагнітних процесів в середовищі
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2007-06-11
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться в понеділок, 11 червня 2007 року о 1400 в к. 221

Ю.В. Штанов

Сферично-симетрична задача у неметричній гравітації, прихована маса та червоне зміщення квазарів
2007-06-22
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться у п'ятницю 22 червня 2007 року об 1100 в к. 322

Віктор Кубайчук

Еліптичні порошинки у плазмі
2007-06-27
Наукові збори (доповідачі: Roman Jackiw, А.Д. Суханов)
Наукові збори
середа 27 червня 2007 року об 1100 в ауд. 322
 1. Prof. Roman Jackiw
  (Department of Physics, Massachusetts Institute of Technology)
  FRACTIONAL CHARGE IN GRAPHENE

  We show that fractionally charged topological excitations exist on graphene-like structures, where quasiparticles are described by two flavors of Dirac fermions. A chiral gauge theory of the fermion fractionalization in graphene is constructed. The chiral gauge fields provide dynamics for the vortices and also couple to the fermions.

 2. Проф. А.Д. Суханов
  (Российский университет дружбы народов, МГУ им. М.В. Ломоносова)
 КВАНТОТЕРМОДИНАМИКА КАК ОБОЩЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ТЕРМОДИНАМИКИ
2007-07-10
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у вівторок 10 липня 2007 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення П.І. Голодом дисертації на тему: "Метод орбіт в дослідженні інтегровних моделей теорії поля та фізики конденсованої матерії" на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальнастю 01.04.02 – теоретична фізика
 2. Затвердження теми дисертації ст. наук. спів. Т.В. Скрипника "Метод класичної r-матриці та нескінченно-вимірні алгебри Лі в теорії інтегровних класичних та квантових систем" на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
 3. Висунення ст. наук. спів., доктора фіз.-мат. наук В.М. Єрмакова на звання професора
 4. Різне

Вчений секретар

2007-07-16
Об'єднаний семінар відділів НФКС та АЕЧ
Об'єднаний семінар відділів НФКС та АЕЧ
відбудеться в понеділок, 16 липня 2007 року об 1100 в к. 322

С.Г. Шарапов

Діраківські квазічастинки в графені
2007-07-26
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться у четвер, 26 липня 2007 року в к. 221

A. Kovner
(University of Connecticut)

Confinement and Deconfinement in 2+1 Georgi-Glashow Model
2007-09-13
Семинар отдела АЭЧ
Семинар отдела АЭЧ
состоится в четверг, 13 сентября, в 11:30 в к. 221

А.В. Визнюк

Темная энергия и темная материя в теории гравитации на бране
(по материалам кандидатской диссертации)
2007-09-21
Науково-освітній семінар

Лабораторія грід-обчислень у фізиці

Починає регулярну роботу науково-освітній семінар для співробітників ІТФ, аспірантів і студентів
«ROOT – об'єктно-орієнтований пакет для обробки і анализу (і не тільки) експериментальних даних»
Засідання семінару планується проводити щотижня у п'ятницю, о 1500 в к. 221
Перше засідання: 21  вересня

С.В. Бегун

Що є ROOT, структура пакета, основні властивості, область застосування, демонстрація можливостей
2007-09-27
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 27 вересня 2007 року о 1600 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення О.О. Візнюком дисертації на тему: "Темна енергія та темна матерія в теорії гравітації на брані" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальнастю 01.04.02 – теоретична фізика
 2. Висунення кандитатів на здобуття Премії імені О.С. Давидова – за видатні роботи в галузі теоретичної і біологічної фізики
 3. Затвердження звіту про виконання 1-го етапу проекту МОН України "Дифракційне народження векторних бозонів W/Z та бозона Хіггса на прискорювачі LHC"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук Л.Л. Єнковський)
 4. Затвердження звіту про виконання 1-го етапу проекту МОН України "Динаміка збудження багаторівневих резонансних середовищ надкороткими лазерними імпульсами: моделі квантових осиляторів і метод побудови точних розв'язків"
  (доповідач: доктор фіз.-мат. наук О.М. Гаврилик)
 5. Про зарахування до докторантури Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
 6. Затвердження звітів стипендіатів Президента України та НАН України для молодих вчених
 7. Різне

Вчений секретар

2007-09-27
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться у четвер, 27 вересня, об 11:30 в к. 221

Д.А. Якубовський

Спалахо-подібна активність блазарів на прикладі Mrk 421
2007-09-28
Науково-освітній семінар

 Лабораторія грід-обчислень у фізиці

Продовжує роботу науково-освітній семінар для співробітників ІТФ, аспірантів і студентів
«ROOT – об'єктно-орієнтований пакет для обробки і анализу (і не тільки) експериментальних даних»
2-е засідання: 28 вересня, п'ятниця, о 1500 в к. 221

С.В. Бегун

Інсталяція ROOT в операційних системах WINDOWS, LINUX.
Використання командної строки, графічного інтерфейсу користувача, зовнішнього компілятора для вирішення задач.
2007-09-30
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться у четвер, 20 вересня, об 11:30 в к. 221

Д.А. Якубовський

Обмеження на темну матерію, що розпадається
2007-10-08
Семінар відділів АЕЧ і НФКС
Семінар відділів АЕЧ і НФКС
відбудеться 8 жовтня, об 11:00 в к. 322

О.Б. Кашуба

Електронні системи у полі мікрохвильового випромінювання
2007-10-12
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться 12 жовтня, к. 221

Д.А. Якубовський
(ІТФ НАН України)

Роль кипіння ядерної речовини в процесі вибуху масивних наднових

А.В. Чумаченко
(КТП, фіз. фак. КНУ)

Довгохвильова асимптотика функцій Гріна та інфрачервоні розбіжності у мікроскопічній теорії надплинності Бозе-рідини 4He
2007-10-15
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться в понеділок, 15 жовтня, об 11:30 в к. 221

Alexander Onipko
Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, Kiev
&
Division of Theory and Modeling, Department of Physics, Chemistry, and Biology, Linkoping University, Linkoping, Sweden

p Electron Spectrum of Graphene and Related Daughter Honeycomb-Lattice Structures

Contributed over decades by several authors understanding of graphene p electronic structure is further advanced by the exact solution of the tight-binding eigenvalue problem for a "rectangular" sheet of graphite. Based on this, we classify the band structure of zigzag and armchair SWCNTs and GNRs in terms of mode-dependent energy bands and give their fully analytic description. A number of previously made, qualitative observations have received their quantitative expression.

2007-10-15
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться в понеділок, 15 жовтня, об 11:00 в к. 322

Олександр Володимирович Дмитрієв
(Інститут магнетизму НАНУ)

Застосування методу скінченно-зонних потенціалів для розрахунку електронних характеристик металів
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2007-10-18
Науково-освітній семінар

Лабораторія грід-обчислень у фізиці

Науково-освітній семінар для співробітників ІТФ, аспірантів і студентів
«ROOT – об'єктно-орієнтований пакет для обробки і анализу (і не тільки) експериментальних даних»
5-е засідання:  18 жовтня 2007 р., п'ятниця о 15.00 в к. 221

С.В. Бегун

Основи мови програмування C++ необхідні для успішної роботи в оболонці ROOT.
Створення власних типів даних, використання масивів, структур.
Стандартні операції вводу та виводу.
Класи, використання існуючих класів.
2007-10-18
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер, 18 жовтня, об 11:30 в к. 322

Б.І. Лев

Невідоме, відоме рівняння дифузії
2007-10-22
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться в понеділок, 22 жовтня, об 11:00 в к. 322

Олександр Дмитрович Суханов
(ЛТФ, ОІЯД, Дубна)

До квантового узагальнення рівноважної статистичеої термодинаміки. Ефективні макропараметри
2007-10-31
Наукові збори (доповідач: О.К. Відибіда)
Наукові збори
середа 31 жовтня 2007 року о 1500 в ауд. 322

О.К. Відибіда

Питання фізики нейронних систем

Тези:

 1. Різні моделі нейрона.
 2. Модель Ходжкіна-Хакслі з стимулами, наближеними до природніх.
 3. Концепція/модель зв'язуючого нейрона.
 4. Зв'язуючий нейрон, стимульований пуассонівським потоком: вихідна інтенсивнність і розподіл вихідних міжімпульсних інтервалів.
2007-11-01
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 1 листопада об 11:00 в к. 322

В.Й. Сугаков

Формування структур ексітонних конденсованих фаз в квантових ямах
2007-11-02
Науковий семінар "Проблеми синергетики"
Науковий семінар "Проблеми синергетики"
Науковий керівник проф. В. Гачок
відбудеться в п'ятницю , 2 листопада , о 15:00 в к. 322

В.Й. Грицай, В.П. Гачок

Самоорганізація та дифузійна нестійкість в біохімічному процесі трансформації стероїдів
2007-11-02
Науково-освітній семінар

Лабораторія грід-обчислень у фізиці

Науково-освітній семінар для співробітників ІТФ, аспірантів і студентів
«ROOT – об'єктно-орієнтований пакет для обробки і анализу (і не тільки) експериментальних даних»
6-е засідання:  2  листопада 2007 р., п'ятниця о 14.00 в к. 221

С.В. Бегун

Основи мови програмування C++ необхідні для успішної роботи в оболонці ROOT.
Створення власних типів даних, використання масивів, структур.
Стандартні операції вводу та виводу.
Класи, використання існуючих класів.
2007-11-08
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 8 листопада об 11:00 в к. 322

О.В. Золотарюк

Одноточкові взаємодії із резонансним тунелюванням
2007-11-08
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 8 листопада 2007 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Науково-інформаційне повідомлення "Гігантський магнітоопір – Нобелівська премія з фізики 2007 року"
  (доповідач: доктор фіз.-мат. наук О.В. Гомонай)
 2. Висунення кандидатів на посаду директора Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
 3. Висунення авторського колективу циклу робіт "Електронно-транспортні процеси в донорно-акцепторних комплексах та молекулярних проводах" на здобуття премії Національної академії наук України для молодих учених
 4. Обрання за конкурсом головного наукового співробітника у відділ синергетики
 5. Обрання за конкурсом наукового співробітника у відділ квантової теорії молекул та кристалів
 6. Обрання за конкурсом наукового співробітника у відділ синергетики
 7. Різне

Вчений секретар

2007-11-09
Семінар відділу теорії та моделювання плазмових процесів
Семінар відділу теорії та моделювання плазмових процесів
відбудеться в п'ятницю 9 листопада об 11:00 в к. 347

Г.В. Сотников
(ННЦ ХФТІ НАН України)

Електродинаміка плазмових та плазмовоподібних уповільнюючих структур для НВЧ-генераторів великої потужності та високоградієнтних прискорювачів
(За матеріалами дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фіз.-мат. наук)
2007-11-15
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер, 15 листопада , о 11:30 в к. 322

А.О. Семенов

Багатомодова модель темнових відліків для фотоелектричного детектування квантового світла
2007-11-16
Науковий семінар "Проблеми синергетики"
Науковий семінар "Проблеми синергетики"
Науковий керівник проф. В. Гачок
відбудеться в п'ятницю 16 листопада о 13:00 в к. 322

В.Й. Грицай, В.П. Гачок

Самоорганізація та дифузійна нестійкість в біохімічному процесі трансформації стероїдів
(продовження)
2007-11-16
Науково-освітній семінар (С.В. Бегун)

Лабораторія грід-обчислень у фізиці

Науково-освітній семінар для співробітників ІТФ, аспірантів і студентів
«ROOT – об'єктно-орієнтований пакет для обробки і анализу (і не тільки) експериментальних даних»
7-е засідання:  16 листопада 2007 р., п'ятниця о 15.00 в к. 221

С.В. Бегун

Основи мови програмування C++ необхідні для успішної роботи в оболонці ROOT.
Створення власних типів даних, використання масивів, структур.
Стандартні операції вводу та виводу.
Класи, використання існуючих класів.
(Продовження)
2007-11-19
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться 19 листопада , об 11:00 в к. 322

А. Снарский
(НТУУ „КПІ")

Знал ли Максвелл о перколяции?
(к 50-летию создания теории перколяции)

А. Снарский, М. Женировский

Двупороговая перколяция в макроскопически неупорядоченных средах
2007-11-20
Семінар відділу математичного моделювання
Семінар відділу математичного моделювання
відбудеться у вівторок 20 листопада , об 11:30 в к. 448

А.П. Махорт

Рівновага в економічній системі з урахуванням наявності різних типів стратегій поведінки споживачів
2007-11-22
Некролог ПАРАСЮК Остап Степанович
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
з глибоким сумом сповіщає, що 22 листопада 2007 р. пішов з життя видатний фізик-теоретик і математик академік НАН України
ПАРАСЮК Остап Степанович.
Дирекція та колектив глибоко сумують з приводу непоправної втрати і висловлюють щире співчуття рідним і близьким покійного.
Прощання відбудеться в суботу 24 листопада 2007 р. від 12:00 до 13:30 за адресою: вул. Володимирська, 51-53, кв. 98, поховання – на Берковецькому цвинтарі.
Мікроавтобус від Інституту теоретичної фізики до вул. Володимирської – о 12 год.
2007-11-23
Науково-освітній семінар

Лабораторія грід-обчислень у фізиці

Науково-освітній семінар для співробітників ІТФ, аспірантів і студентів
«ROOT – об'єктно-орієнтований пакет для обробки і анализу (і не тільки) експериментальних даних»
8-е засідання:  23 листопада 2007 р., п'ятниця о 15.00 в к. 221

С.В. Бегун

Запис та зчитування різнотипної інформації. Класи TFile, TTree.
2007-11-28
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
відбудеться в середу 28 листопада, о 14:30 в к. 322

М.В. Коваль, Ю.А. Черній, Е.Г. Петров

Механізми вмикання/вимикання тунельного та стрибкового мікрострумів в окремих наномолекулах
2007-11-29
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
відбудеться в четвер 29 листопада, об 11:00 в к. 322

Б.Є. Гринюк

Структура ядра 6Не у тричастинковій моделі
2007-11-29
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 29 листопада, об 11:30 в к. 322

І. Ганжа

Задача про хвилі Стокса з кутом 120°
2007-11-30
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
п'ятниця, 30 листопада, о 12:00 в к. 322

Е.Г. Петров, Є.В. Шевченко, В.І. Тесленко

Нерезонансне електронне тунелювання через молекулярні плівки у сильному електричному полі
2007-12-04
БОГОЛЮБОВСЬКІ ЧИТАННЯ
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
БОГОЛЮБОВСЬКІ ЧИТАННЯ
4-5 грудня 2007p.
 • Вручення дипломів почесних докторів Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
  професорам П.Л. Хрістіансену і А.В. Свідзинському
 • П.Л. Хрістіансен
  Квантовомеханічне і релятивістичне розсіяння короткосяжними потенціалами
 • А.В. Свідзинський
  Ідеї М.М. Боголюбова як основа теорії просторово-неоднорідних надпровідників
 • А.У. Клімик
  Симетричні та антисиметричні експоненціальні і тригонометричні функції багатьох змінних та відповідні перетворення Фур`є
 • І.В. Сименог
  Умови стабільності квантових систем частинок
 • К.В. Григоришин, Б.І. Лев
  Статистичне описання самогравітуючих систем
 • В.Й. Грицай, В.П. Гачок
  Самоорганізація та непрогнозованість структур в біохімічному процесі
 • Л.С.Брижик, О.О. Єремко
  Автолокалізовані стани електронів в нанотрубках
 • О.Б. Кашуба
  Нестійкість прецесії намагніченості феромагнітних наночастинок
 • Ю.В. Штанов
  Темна матерія як прояв гравітації у просторі з додатковим виміром
 • В.С. Василевський
  Мікроскопічна теорія кластерної поляризації та властивості неперервного спектру ядра 7Ве
 • В.І. Засенко, А.Г. Загородній, Я. Вейланд
  Дифузія в полі дрейфових хвиль: поздовжні нелінійності
 • В.Ф. Харченко, А.В. Харченко
  Електрична поляризація найлегшого гіперядра
 • В.М. Шадура
  Матричні елементи для ізінгівського квантового ланцюжка
 • К.О. Бугаєв
  Точнорозв`язувана модель трикритичної точки КХД-матерії
 • М.Ю. Женіровський, А.А. Снарський
  Двопорогова перколяція в макроскопічно неупорядкованих неоднорідних середовищах
 • Л.І. Малишева
  Ефекти міжмолекулярної взаємодії в самоорганізованих молекулярних моношарах: моделювання з перших принципів
 • В.В. Бєгун
  Флуктуаційні сигнали Бозе-Ейнштейнівської конденсації
 • Ю.А. Лашко
  Закономірності розпаду ядра 5H в рамках мікроскопічної трикластерної моделі
 • Д.В. П'ятницький
  Структурні особливості малонуклонних систем
 • А.П. Махорт
  Мінімізація негативних монопольних впливів на економічну систему
 • М.В. Коваль , Ю.А. Черній, Е.Г. Петров
  Режими вмикання/вимикання тунельного та стрибкового мікрострумів в окремих наномолекулах
 • Д.Л. Борисюк
  Пружне електрон-протонне розсіяння та двохфотонний обмін
2007-12-12
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
відбудеться у середу 12 грудня, о 14:30 в к. 421

Е.Г. Петров

Регуляція току через молекулу за допомогою конформаційних переходів
2007-12-13
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 13 грудня, об 11:30 в к. 322

К.В. Григоришин

Кластероутворення у самогравітуючій системі
(Матеріали кандидатської дисертації)
2007-12-20
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться 20 грудня 2007р. об 11:30 в к. 322

В.Й. Грицай

Невизначеність структур в біохімічному процесі
2007-12-24
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться 24 грудня 2007р. об 11:00 в к. 322

Артем Васильович Чумаченко
(аспірант КН університету ім. Тараса Шевченка)

Довгохвильова асимптотика функції Гріна та інфра-червоні розбіжності у мікроскопічній теорії надплинності бозе-рідини гелій-4
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2007-12-25
Конференція молодих науковців

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України

Конференція молодих науковців
ІТФ ім. М. М. Боголюбова
25 -26 грудня 2007 року

25 грудня, ауд. 321, 11.00 –16.00


1100-1125

Дмитро Якубовський (м.н.с., відділ АЕЧ, ІТФ НАНУ)
  "Кипіння ядерної рідини в вибухах наднових з колапсом ядра"

1125-1150

Олег Мороз (інженер, відділ ФВГЕ, ІТФ НАНУ)
  "В`язкість в адрон-резонансному газі"

1150-1215

Ігор Тележинський (інженер, Астрономічна обсерваторія, КНУ)
  "Теплові та нетеплові електрони на фронті ударної хвилі у залишку Наднової SN1006"

1215-1240

Володимир Кончаковський (аспірант, відділ ФВГЕ, ІТФ НАНУ)
  "Вивчення динаміки ядро-ядерних зіткнень за допомогою флуктуацій"

1240-1305

Дмитро Карпенко (пров. інженер, відділ ФВГЕ, ІТФ НАНУ)
  "Методика оцінки завантаженості грід-інфраструктури НАН України"
1305-1400 Перерва

1400-1425  

Володимир Савченко (аспірант, відділ АЕЧ, ІТФ НАНУ)
  "Обмеження на властивості темної матерії, що розпадається, зі спостережень XMM-Newton".

1425-1450

Дмитро Карпенко (пров. інженер, відділ ФВГЕ, ІТФ НАНУ)
  "Методика оцінки завантаженості грід-інфраструктури НАН України"

1450-1515

Артур Слободенюк (5 курс, КНУ)
  "SU(3) монополь в теорії Янга-Міллса"

1415-1540

Андрій Козак (аспірант, , відділ ММТФ, ІТФ НАНУ )
  "Дослідження інтегровності моделі нормальних матриць"

26 грудня, ауд. 321, 11.30 –16.00


1130-1155  

Анна Королюк (5 курс, КНУ)
  "Ефективна теорія крайових збуджень холлівської каплі для деяких хвильових функцій"

1155-1220

Іван Левківський ( аспірант, КНУ)
  "Аномальний збій фази в квантовому інтерферометрі Маха-Цендера"

1220-1245

Євген Супруненко (аспірант відділу НФКС, ІТФ НАНУ)
  "Вплив взаємодії других сусідів в кристалічній решітці графену: модифікація енергетичного спектру і поправки до осциляцій намагніченості"

1245-1310

Надія Власій (інженер відділу АЕЧ, ІТФ НАНУ)
  "Ефект Ааронова-Бома та топологічні дефекти у графені".
1310-1400 Перерва

1400-1425  

Людмила Терент'єва (аспірант відділу ММ, ІТФ НАНУ)
  "Оцінювання ризиків дефолту"

1425-1450

Поліна Канєвська (інженер відділу квантової електроніки, ІТФ НАНУ)
  "Механізм згинання поліморфної макромолекули"

1450-1515

Сергій Перепелиця (інженер відділу квантової електроніки, ІТФ НАНУ)
  "Динамічна іонна гратка в ДНК"

1515-1540

Володимир Воронов (5 курс, КНУ)
  "Стійкість порушення нерівності Белла заплутаним станом в системах з шумами".
2007-12-27
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 27 грудня 2007 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення К.О. Бугаєвим дисертації на тему: "Рівняння стану та фазові переходи в скінчених системах з сильною взаємодією" на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02-теоретична фізика
 2. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Взаємодія плазми з випадковими полями"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук, академік НАН України А.Г. Загородній)
 3. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Дослідження ефектів структурно-функціональної організації у водних та бімолекулярних ноносистемах"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук В.Я. Антонченко)
 4. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Комп'ютерне моделювання електронної будови молекулярних ноноструктур"
  (доповідач: керівник теми канд. фіз.-мат. наук О.Л. Капітанчук)
 5. Затвердження звітів по темах Міністерства освіти та науки України і Державного фонду фундаментальних досліджень
 6. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи в рамках гранту Національної академії наук України "Дослідження флуктуацій кількості вторинних частинок у зіткненнях важких ядер при високих енергіях"
  (доповідач: керівник теми канд. фіз.-мат. наук В.В. Бєгун)
 7. Обрання за конкурсом головного наукового співробітника у відділ квантової електроніки
 8. Представлення cт. наук. спів. канд. фіз.-мат. наук М.З. Іоргова на звання "Старшого наукового співробітника"
 9. Затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантам першого року навчання
 10. Різне

Вчений секретар

2007-12-27
VII меморіальнi ДАВИДОВСЬКІ ЧИТАННЯ
VII меморіальнi
ДАВИДОВСЬКІ ЧИТАННЯ
з теоретичної фізики та біофізики,
присвячені 95-річчю з дня народження О.С. ДАВИДОВА
відбудуться в четвер 27 грудня 2007р. в кімн. 322
 • М.І. Горенштейн
  Статистичні ансамблі
 • О.В. Гомонай, В.М. Локтєв
  Керування станом антиферомагнітного металу за допомогою спін-поляризованого струму
 • Е.В. Горбар, В.П. Гусинін
  Генерація щілини для діраківських ферміонів на площині Лобачевського в зовнішньoму магнітному полі
 • Л.С. Брижик, О.О. Єремко
  Явище речету в молекулярних ланцюжках з електрон-фононною взаємодією
 • В.М. Єрмаков
  Резонансно-тунельний механізм впливу електромагнітного поля на живі біологічні об'єкти
 • С.Н. Волков
  Механізми механічного плавлення подвійної спіралі ДНК
 • Д.В. Анчишкін
  Двочастинкова інтерферометрія: опис за допомогою струмів чи хвильової функції?
 • М.В. Кравчук
  80 років дискусії Бора з Ейнштейном з квантової механіки: Хто правий?