Архів

Події

2005-03-23
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу 23 березня 2005 року о 1500 в ауд. 221

Л.Л. Єнковський

Глибоко-віртульне комптонівське розсіяння та узагальнені партонні розподіли
2005-03-29
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у вівторок 29 березня 2005 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Висунення циклу робіт "Ефекти спонтанного порушення симетрії і фазові переходи у фізиці елементарних частинок та фізиці конденсованого стану" на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2005 рік
 2. Про діяльність Науково-навчального центру ІТФ НАН України
  (доповідач: канд.фіз.-мат. наук В.М. Шадура)
 3. Різне

Вчений секретар

2005-04-04
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться 4 квітня 2005 року об 1100 в к. 322

Тарас Мисакович
(Інститут фізики конденсованих систем НАН України, м. Львів)

Фазові переходи та комбінаційне розсіяння в сильнокорельованих локально-ангармонічних системах
(За матеріалами кандидатської дисертації)
2005-04-06
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться у середу 6 квітня 2005 року о 1500 в к. 221

Л.Л. Єнковський

Перші роки
(до 40-річчя заснування ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України)
2005-04-07
Семінар відділу фізики високих густин енергії
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться 7 квітня 2005 року об 1100 в к. 322

О.Ю. Корчин
(м. Харків)

Теоретичний опис електромагнітних процесів на вільних та зв'язаних нуклонах у коваріантних підходах
(за матеріалами докторської дисертації)
2005-04-13
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
відбудеться 13 квітня 2005 року об 1100 в к. 322

В.О. Бабенко, М.М. Петров

Визначення низькоенергетичних параметрiв np-системи iз сучасних експериментальних даних фазового аналiзу
2005-04-18
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
перенесено на 18 квітня 2005 року об 1100 в к. 322

Геннадій Філіппов

N-частинкові кореляції у фазовому просторі як результат квантової статистики ідеального Фермі- і Бозе-газу
2005-04-20
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
відбудеться 20 квітня 2005 року об 1100 в к. 421

Є.В. Шевченко

Кінетика неадіабатичних переходів у молекулярних системах з сильною релаксацією
(матеріали кандидатської дисертації)
2005-05-19
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 19 травня 2005 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження нової теми "Контрольована динаміка збуджень в молекулярних та нано-системах зі складною геометричною структурою" у відділі квантової електроніки
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук, професор Ю.Б. Гайдідей)
 2. Затвердження звіту про виконання науково-дослідного проекту комплексної програми фундаментальних досліджень "Дослідження у галузі сенсорних систем та технологій"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук О.К. Відибіда)
 3. Затвердження звітів стипендіатів Національної академії наук України для молодих вчених
 4. Різне

Вчений секретар

2005-05-25
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу, 25 травня 2005 року о 1500 в к. 221

В. Воронюк
(ОІЯД, Дубна)

Описання квантової системи з нетривіальним класичним розв'язком
2005-05-27
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться у п'ятницю, 27 травня 2005 року об 1100 в к. 322

Олена Михайлівна Коптєва
(Дніпропетровський національний університет)

Космологічні та астрофізичні моделі з урахуванням космологічної сталої
(матеріали кандидатської дисертації)
2005-06-01
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу, 1 червня 2005 року о 1400 в к. 221

О. Кокоуліна
(ОІЯД, Дубна)

Модель глюонної домінантності (МГД) та процеси множинного народження
2005-06-01
Наукові збори (доповідач: Mark I. Stockman)
Наукові збори
середа 1 червня 2005 року о 1500 в к. 322

Mark I. Stockman
(Department of Physics and Astronomy, Georgia State University, Atlanta, Georgia 30303, USA)

Coherent, Nonlinear, and Active Nanoplasmonics

We discuss the dramatic development in the theory of nanoplasmonic systems that have taken place recently. The basis of the nanoplasmonic phenomena are eigenmodes – surface plasmons, that have nontrivial localization-delocalization properties on the nanoscale. They are singular on the nanoscale, which causes the depolarization of the second harmonic generation on nanosystems. One of the most important theoretical predictions has been the possibility to coherently control the distribution of the local optical field energy at the nanoscale. We have also predicted the possibility to adiabatically concentrate optical energy on the nanoscale. Principally different development has been a step toward quantum or active nanoplasmonics by the introduction of Surface Plasmon Amplification by Stimulated Emission of Radiation.

2005-06-08
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу, 8 червня 2005 року о 1500 в к. 221

М.И. Горенштейн

Критическая линия фазовых переходов деконфайнмента
2005-06-15
Семінар з фізики високих енергій
До 40-річчя заснування ІТФ
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу, 15 червня 2005 р. в к. 221

В.Н. Болотов
(Об'єднаний Ін-т ядерних досліджень РАН, Москва)

Зарядово-обмінні бінарні реакції та траєкторії Редже

Д.Л. Борисюк, А.П. Кобушкін
(ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України)

Спінова асиметрія пружного ер-розсіяння при резонансних енергіях
2005-06-16
Наукові збори (доповідач: Д.Я. Петрина)
Наукові збори
четвер 16 червня 2005 року о 1500 в ауд. 322

Д.Я. Петрина

Стохастична динаміка як границя гамільтонової динаміки та рівняння Больцмана

Гамільтонова динаміка пружних куль вироджується в певну стохастичну динаміку точкових часток, коли діаметр куль прямує до нуля. Ця стохастична динаміка відповідає рівнянню та ієрархії Больцмана таким самим чином як гамільтонова динаміка відповідає ієрархії ББГКІ. Постульовані раніше стохастичні динаміки Леонтовича та Каца виводяться з одержаної стохастичної динаміки.
В основі рівняння Больцмана є стохастична, а не гамільтонова динаміка, тому немає протиріччя, пов'язаного із незворотністю.

2005-06-17
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться в п'ятницю, 17 червня 2005 року об 1100 в к. 322

О.П. Фесенюк
(Інститут ядерних досліджень НАН України)

Алфвенівські власні коливання та континуум магніто-гідродинамічних хвиль у стелараторах
(За матеріалами дисертації на здобуття наукового ступеня канд. фіз.-мат. наук)
2005-06-22
Семинар по физике высоких энергий
К 40-летию образования ИТФ
Семинар по физике высоких энергий
состоится в среду, 22 июня 15.00 в ауд. 221

А.Д. Суханов

Н.Н. Боголюбов и его школа в Киеве, Москве и Дубне
2005-06-23
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер, 23 червня 2005 року о 15:00 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення Є.В. Шевченком дисертації на тему: "Кінетика неадіабатичних переходів у молекулярних системах з сильною релаксацією" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальнастю 01.04.02 – теоретична фізика
 2. Затвердження нової теми "Дослідження структури і динаміки фізичного вакуума та частинкових і колективних збуджень в фізиці високих енергій, квантових макросистемах, космології і астрофізиці" у відділі астрофізики та елементарних частинок
  (доповідач: керівник теми чл.-кор. НАН України П.І. Фомін)
 3. Різне

Вчений секретар

2005-07-13
Семинар по физике высоких энергий
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу, 13 липня 2005 року о 1500 в к. 221

А.І. Бугрій

Ревізія статистичної моделі Фермі множинного народження адронів
2005-07-29
Семинар по физике высоких энергий
Семинар по физике высоких энергий
состоится в пятницу, 29 июля в 1500 в к. 221

László P. CSERNAI
(Bergen Univ. & KFKI, Budapest)

Relativistic hydrodynamics and freeze-out for heavy-ion reactions

Csaba ANDERLIK
(Bergen University)

Grid computing - introduction and applications
2005-08-31
Семинар по физике высоких энергий
Семинар по физике высоких энергий
состоится в среду, 31 августа в 1130 в к. 221

М.И. Горенштейн

Флуктуации числа частиц в релятивистских Бозе и Ферми системах
2005-09-08
Семинар по физике высоких энергий
Семинар по физике высоких энергий
состоится в четверг, 8 сентября в 1100 в к. 221

M. Gaździcki
(Frankfurt/Kielce)

Past and future of heavy ion physics at the CERN SPS

F. Becattini
(Firenze)

The statistical hadronization model
2005-09-09
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться в середу, 9 листопада об 1100 в к. 347

В.М. Романов

Вивчення станів неперервного спектру чотиричастинкових ядер
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2005-09-13
Семінар відділу математичного моделювання
Семінар відділу математичного моделювання
відбудеться у вівторок, 13 вересня о 1400 в к. 448

М.С. Гончар

Ефективне функціонування економічних систем
2005-09-14
Об'єднаний семінар (Т. Брик)
Об'єднаний семінар
відділів теорії та моделювання плазмових процесів та обчислювальних методів теоретичної фізики
відбудеться у середу, 14 вересня об 1100 в к. 322

Т. Брик
(Інститут фізики конденсованих систем НАН України, м. Львів)

Мікроскопічна теорія кінетичних колективних збуджень та їх проявів у динаміці простих та бінарних рідин
(за матеріалами докторської дисертації)
2005-09-19
Семінар відділів нелінійної фізики конденсованого стану та квантової електроніки
Семінар відділів нелінійної фізики конденсованого стану та квантової електроніки
відбудеться у понедiлок, 19 вересня об 1100 в к. 322

Олександр Усенко

Гідродинамічна взаємодія сферичних частинок у безмежній рідині
2005-09-21
Семинар по физике высоких энергий
Семинар по физике высоких энергий
состоится в среду, 21 сентября в 1500 в к. 221

G.G. Barnaföldi
(KFKI, Budapest)

Cronin effect in heavy-ion collisions

Gy. Wolf
(KFKI, Budapest)

Vector mesons in dense matter
2005-09-21
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
відбудеться у середу, 21 вересня об 1100 в к. 322

В.М. Ткачук
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)

Суперсиметрія та точно розв'язувані задачі у квантовій механіці
(за матеріалами докторської дисертації)
2005-09-26
Семінар відділів нелінійної фізики конденсованого стану та квантової електроніки
Семінар відділів нелінійної фізики конденсованого стану та квантової електроніки
відбудеться 26 вересня об 1100 в к. 322

Володимир Куліш

Оптичні властивості малих металевих оболонок різної форми
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2005-09-28
Семинар по физике высоких энергий
Семинар по физике высоких энергий
состоится в среду, 28 сентября в 1130 в к. 221

О.А. Могилевский

Уравнение состояния кварк-глюонной плазмы и КХД-термодинамика на решетке
2005-10-05
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться 5 жовтня об 1100 в к. 347

B.С. Василевський, Т.П. Коваленко

Дослідження резонансів ядра 7Ве та реакції 6Li(p,3He)4He в рамках мікроскопічної моделі з урахуванням кластерної поляризації
2005-10-10
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться 10 жовтня об 1100 в к. 322

Володимир Куліш

Оптичні властивості малих металевих оболонок різної форми
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2005-10-10
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться 10 жовтня о 1200 в к. 322

Олена Денисова
(Cумський держ. університет МОН України)

Квазірівноважні та транспортні властивості збуджених одновимірних систем
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2005-10-21
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться в п'ятницю, 21 жовтня 2005 року об 1100 в к. 322

С.С. Москалюк

Поляризаційні ефекти космічного фонового випромінювання в анізотропних космологічних моделях типу Біянки І
2005-10-24
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться 24 жовтня об 1100 в к. 322

Prof. H.-J. Jodl
(Kaiserslautern University, Germany)

Spectroscopic studies of mixed cryocrystals N2-O2 and N2-CO
2005-10-24
Семінар відділу високих густин енергії
Семінар відділу високих густин енергії
відбудеться у понеділок, 24 жовтня о 1230 в к. 322

B. Alles
(INFN Pisa, Italy)

The debate about the critical point in 2D asymptotically free theories
2005-10-26
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться в середу, 26 жовтня об 1100 в к. 347

B.С.Василевський, О.В.Нестеров

Мікроскопічна трикластерна модель ядра 5H
2005-10-27
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер, 27 жовтня 2005 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Висунення кандитатів на здобуття Премії імені О.С. Давидова – за видатні наукові праці в галузі теоретичної і експериментальної фізики
 2. Звіт про виконання НДР Індійсько-Українського проекту "Темна матерія, темна енергія і їх зв'язок з фізикою раннього Всесвіту" (другий етап) за договором МОН № М/261-2004 від 4 жовтня 2004 року, науковий керівник роботи – старший науковий співробітник Ю.В. Штанов
 3. Різне

Вчений секретар

2005-10-31
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться 31 жовтня об 1100 в к. 322

В.К. Усенко
(ІФ НАН України)

Застосування двомодових когерентно- корельованих променів в квантовій криптографії
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2005-11-10
Семінар відділу фізики високих густин енергії
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться в четвер, 10 листопада об 1100 в к. 322

Д.Л. Борисюк, О.П. Кобушкін

Одночастинкові спінові асиметрії у пружньому електрон-нуклонному розсіянні
2005-11-11
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться у п'ятницю , 11 листопада об 1100 в к. 322

В.І. Вишняков
(Одеський національний університет ім. І.І. Мєчнікова)

Розподіли носіїв заряду в термічний плазмі
2005-11-17
Наукові збори (доповідач: О.І. Олємской)
Наукові збори
четвер 17 листопада 2005 року о 1500 в ауд. 322

О.І. Олємской
(Сумський державний університет)

Ефективна температура самоподібних часових рядів

Самоподібний часовий ряд описується моделлю ідеального газу, що приводить до визначення температури, ентропії, об'єму, тиску, внутрішньої і вільної енергій. Самопобідність виражається у тому, що всі термодинамічні величини визначаються характерною комбінацією числа частинок і параметра неадитивності, котра задається фрактальною вимірністю ряду. Поведінка кластеризованого часового ряду визначається поправками до наближення ідеального газу, обумовленими дією зовнішнього поля і міжчастинковою взаємодією. Температурні залежності теплоємності і сприйнятливості показують, що поведінка часового ряду є передбачуваною, якщо крок зміни часу не перевищує максимального значення, а масштаб стохастичної змінної не менший за мінімальний. Статистична картина поведінки часового ряду визначається ефективною температурою, яка залежить експоненціально від фрактальної вимірності і степеневим чином – від максимального розкиду стохастичної змінної. Чисельне дослідження часового ряду підтверджує закон рівнорозподілу, згідно якого ефективна температура дорівнює середній енергії, що приходиться на ступінь вільності.

2005-11-25
Семинар по физике высоких энергий
К 40-летию образования ИТФ
Семинар по физике высоких энергий
состоится в пятницу, 25 ноября в 1100 в к. 221

П.Н. Боголюбов

40 лет цвета
Некоторые элементы истории
2005-11-29
Семінар відділу математичного моделювання
Семінар відділу математичного моделювання
Вівторок, 29.11.2005, 14 година 448к.

А.П. Махорт

Мінімізація неґативних впливів монополістів на функціонування економічних систем
2005-12-07
Семинар по физике высоких энергий
Семинар по физике высоких энергий
состоится в среду, 7 декабря в 1100 в к. 221

В.П. Кончаковский

Флуктуации числа частиц в А+А соударениях из микроскопических транспортных моделей

М.И. Горенштейн

Прозрачность, перемешиваемость и отражение начальных потоков в А+А соудурениях
2005-12-07
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
середа, 7 грудня о 14 30 в к. 420

В.А. Купрієвич

Розподіл інжектованих зарядів у двошаровій активній основі польового транзистора
2005-12-13
Об'єднаний семiнар з математичної фiзики
Об'єднаний семiнар з математичної фiзики

Керiвники: чл.-кор. НАН України Д.Я. Петрина,
проф. ..Д. Бiлоколос, проф. В.I. Герасименко,
проф. М.С. Гончар, проф. А.У. Клiмик,
проф. А.Г. Нiкiтiн, проф. В.Г. Самойленко,
доктор фiз.-мат. наук В.I. Скрипник

Курс лекцiй на тему
"Спектри та стани гамiльтонiана теорii надпровiдностi"
Третiй семiнар на тему
"Термодинамiчна еквiвалентнiсть гамiльтонiана БКШ та апроксимуючого гамiльтонiана Боголюбова"
(виклад буде зрозумiлий навiть для пешоходiв)

Доповiдач: чл.-кор. НАН України Д.Я. Петрина
(Iнститут математики)

Семінар відбудеться в Iнститутi математики у вiвторок, 13 грудня о 1200 в к. 208
Запрошуються всi бажаючi.

2005-12-14
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
відбудеться в середу, 14 грудня об 1100 в к. 421

Я.Р. Зелінський, Е.Г. Петров

Ректифікаційні властивості молекулярного проводу, обумовлені його термінальними групами
2005-12-14
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу, 14 грудня о 1500 в к. 221

М.І. Горенштейн

Прозорість, перемішування та відбиття початкових потоків в А+А зіткненнях
2005-12-15
Наукові збори (доповідач: Богдан Лев)
Наукові збори
четвер 15 грудня 2005 року о 1500 в ауд. 322

Богдан Лев
(Інститут фізики НАН України)

Фізика квантової інформації

Зроблено спробу подати концепцію інформації в контексті фізичної теорії. Розглянуто класичну та квантову теорію інформації. Представлено дослідження фундаментальних квантових властивостей та їх використання в квантовій криптографії.

2005-12-19
Міні-конференція "ІТФ у XXI столітті"
Міні-конференція "ІТФ у XXI столітті"
понеділок 19 грудня 2005 року об 1100 в ауд. 322
 • М.І. Горенштейн
  Кварк-глюонна плазма в ядро-ядерних зіткненнях
 • Ю.В. Штанов
  Космологічні моделі з додатковими вимірами
 • І.В. Сименог
  Проблема мультинейтронів
 • Г.Ф. Філіппов
  Проблема зіткнень легких ядер
 • С.Н. Волков
  Конформаційні механізми функціонування ДНК
 • В.П. Гусинін
  Особливості квантового ефекту Хола у графені
 • М.С. Гончар
  Інформаційна модель економіки
 • О.В. Бистренко
  Структура сильнозв'язаної однокомпонентної плазми в умовах квазідвовимірного конфайнменту
 • С.Ф. Мінгалєєв
  Фотонні кристали
 • О.В.Золотарюк
  Дискретні щілинні дихуни
2005-12-20
Об'єднаний семiнар з математичної фiзики
Об'єднаний семiнарз математичної фiзики

Керiвники: чл.-кор. НАН України Д.Я. Петрина,
проф. Д. Бiлоколос, проф. В.I. Герасименко,
проф. М.С. Гончар, проф. А.У. Клiмик,
проф. А.Г. Нiкiтiн, проф. В.Г. Самойленко,
доктор фiз.-мат. наук В.I. Скрипник

Курс лекцiй на тему
"Спектри та стани гамiльтонiана теорii надпровiдностi"
Третiй семiнар на тему
"Термодинамiчна еквiвалентнiсть гамiльтонiана БКШ та апроксимуючого гамiльтонiана Боголюбова"
(продовження)

Доповiдач: чл.-кор. НАН України Д.Я. Петрина
(Iнститут математики)

Семінар відбудеться в Iнститутi математики у вiвторок, 20 грудня о 1200 в к. 208
Запрошуються всi бажаючi.

2005-12-21
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
відбудеться в середу, 21 грудня о 1200 в к. 421

Е.Г. Петров, В.І. Тесленко

Кінетичні рівняння для опису трансмісії електронів крізь молекулу
2005-12-26
V меморіальнi ДАВИДОВСЬКІ ЧИТАННЯ
V меморіальнi
ДАВИДОВСЬКІ ЧИТАННЯ
з теоретичної фізики та біофізики
відбудуться 26 грудня 2005 року в к. 322
 • А.С. Жохін, М.П. Черняк
  Застосування обчислень показників Ляпунова для дослідження хаотичних станів в моделі імунного відгуку
 • О.В. Гомонай, В.М. Локтєв
  "Енергія роздеформування" та ефекти форми в антиферромагнітних кристалах
 • Г.Ф. Філіппов
  Унарна та бінарна функція розподілу для ідеального квантового газу
 • Ю.Е. Натанзон, Л.С. Брижик, О.О. Єремко
  Динаміка Давидовського солітона під впливом сталого електричного поля
 • В.М. Єрмаков
  Q-цикл Мітчелла - центральна ланка сприйняття електромагнітного опромінення наднизької інтенсивності живими організмами
 • Л.С. Брижик
  Давидовські солітони та ендогенні електромагнітні поля і біофотони
2005-12-28
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться в середу, 28 грудня об 1100 в к. 322

М.Д.Томченко

Дослідження мікроструктури гелію -II методом колективних змінних
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2005-12-28
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу, 28 грудня о 1500 в к. 221

Ю.А. Карпенко

Нові аналітичні розв'язки рівнянь релятивістської гідродинаміки